טל': 03-6299999

"מבית ד. מאור משרד עורכי דין"​

חיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

"מבית ד. מאור משרד עורכי דין"​

צו קיום צוואה

צו קיום צוואה מאשרר את נוסח הצוואה שהותיר אחריו המנוח ומקנה לצוואה תוקף של פסק דין. רק לאחר קבלת הצו המיוחל יוכלו היורשים לפנות לרשויות השונות על מנת לבצע קיום צוואה. את הבקשה לקיום צוואה יכולים להגיש היורשים בעצמם או כל אדם החפץ במתן הצו המבוקש.

הליך של הגשת בקשה לצו קיום צוואה

הגשת בקשת צו קיום צוואה תוגש לרשם לענייני ירושה, את הבקשה ניתן להגיש באחת מהדרכים:

 1. בקשה שתוגש באופן מקוון במקרים הבאים בלבד:
 • בידי מבקש הבקשה לצו קיום צוואה יש העתק צוואה מקורי.
 • העתק הצוואה נמצא אצל המבקש והצוואה המקורית הופקדה אצל הרשם לענייני ירושה.
 • העתק מן הצוואה נמצא אצל מבקש הבקשה וישנה החלטה של בית משפט המאפשרת הוכחת הצוואה בהעתק.
 1. הגשת בקשה לצו ירושה במשרד המשפטים אצל הרשם לענייני ירושה באופן אישי, על מבקש הבקשה להכין את הבקשה בצרוף כל המסמכים בארבעה העתקים מלאים (מספיק אחד מקור). על מבקש הבקשה לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:
 • טופס בקשה לצו קיום צוואה או טופס של בית הדין הרבני בצרוף אסמכתא על תשלום אגרות בית הדין הרבני.
 • שוברים המעידים על תשלום צו קיום צוואה אגרה.
 • תעודת פטירה של המנוח.
 • צוואה מקורית או טופס בקשה לאישור העתק צוואה בצרוף קבלה על תשלום אגרה.
 • אישור על שליחת הודעה לכל היורשים בדואר רשום או אישור היורשים בכתב כי ידוע להם על עצם הגשת הבקשה לצו קיום צוואה.
 • תצהיר של היורשים שמעוניינים להסתלק מעיזבון במידה ויש כאלה.
 • במידה והמבקש מיוצג על ידי עורך דין צוואות וירושות, על עורך הדין לצרף לבקשה ייפוי כח לטובת עורך הדין.

לצורך הגשת הבקשה ניתן להיעזר באתר של הרשם לענייני ירושה טפסים או באתר רשם הירושות מידע מקוון.

218.2.jpg (500×333)

לאחר הגשת הבקשה

לאחר הגשת הבקשה למשרד המשפטים צו ירושה, ידאג הרשם לפרסם הודעה בעיתון יומי וברשומות אודות דבר הגשת הבקשה, בכדי לאפשר למתנגדים שונים להגיש התנגדות לקיום הצוואה. במידה ולא מוגשות התנגדויות לקיום הצוואה תועבר הבקשה לעיונו ואישורי של האפוטרופוס הכללי. האפוטרופוס הכללי יחליט אם יש לתת אישור צוואה או לבקש שהמבקש ישלים פרטים נוספים וחסרים או להעביר את התיק לדיון בבית המשפט לענייני משפחה.

מקרים של צוואה חלקית

במקרים בהם המנוח התייחס במסגרת צוואתו אך ורק לחלק מרכושו, צו קיום הצוואה שיינתן יינתן רק על הרכוש כמפורט בצוואה. במקרים אלה יתרת העיזבון שלא נכלל בצוואת המנוח יחולק על פי חוק הירושה, באמצעות הגשת בקשה למתן צו ירושה על יתר עיזבונו של המנוח שלא הוזכר במסגרת צוואתו האחרונה שהותיר אחריו.

התנגדויות לצוואה

ישנם מקרים רבים בהם אחד היורשים מגלה בעת פתיחת הצוואה כי הצוואה נעשתה בצורה לא הוגנת, לא לפי רצון המצווה, שהחלוקה לא סבירה מסיבות שאינן ברורות, ישנם מקרים חמורים יותר בהם נטען: כי המצווה היה מושפע בעת עריכת הצוואה השפעות בלתי הוגנות, חתם על הצוואה מבלי להבין את תוכנה תוך השפעה בלתי הוגנת, איומים וכדומה. במקרים כאלה רצוי לפנות לעורך דין העוסק בתחום הצוואות והירושות על מנת לנקוט בפעולות המתאימות בזמן הנכון.

זקוקים לשירותי עורך דין שמתמחה בצוואות וירושות והגשת בקשה לצו קיום צוואה באזור מגוריכם? השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס המקוון שבאתר ואנו נקשר בינכם לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

חייגו לקבלת ייעוץ ללא עלות