טל': 03-6299999

"מבית ד. מאור משרד עורכי דין"​

חיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

"מבית ד. מאור משרד עורכי דין"​

עו"ד צוואות וירושת

במוקדם ובמאוחר, כולנו נפגש עם עו"ד צוואות וירושות, אשר יאלץ לחלק את הרכוש של הנפטר, לרוב קרוב לליבנו, בין היורשים שנותרו. אנחנו, בפורטל דין נט, אגדנו עבורכם את כל המידע הרלוונטי בנושא, ויצרנו רשימה של פרטים חשובים בנושא צוואות וירושות.

 

צוואות וירושות – עו"ד מתאים במיוחד בשבילכם

רבים מאיתנו לא ייפגשו עם עורך דין פלילי במהלך חייהם, אולם רובנו המכריע יפגוש עורך דין כאשר יתרחש הגרוע מכל, שכן זוהי דרך החיים. עורך דין צוואות וירושות הינו עורך דין אשר מטפל בעניינים שלאחר המוות, ובעיקר – חלוקת הרכוש והכסף של הנפטר.

ככלל, עורך דין צוואות וירושות הינו אדם שמתמחה בדינים המתגבשים לאור ההסדרים החוקיים המצויים בחוק הירושה, התשכ"ה-1965. החוק המדובר עוסק בכל הנושאים הנוגעים להעברת הרכוש לאחר המוות, החל מכתיבת הצוואה, דרך חלוקתה ואף פתרון מחלוקות העולות ממנה.

 

תפקידו של עורך דין לענייני ירושה וצוואה

אז כפי שציינו, תפקידו של עורך דין לענייני צוואות וירושות כולל את כלל הנושאים הרלוונטיים בחלוקת רכושו של הנפטר. בין היתר, ניתן למנות על אלו את תפקידי ניסוח הצוואות השונות עצמן, חתימה על אלו בנוכחות עדים, איתור היורשים החוקיים של המצווה ולבסוף חלוקת הרכוש.

כמו כן, במידה והנפטר לא ניסח צוואה בעודו בחיים, על עו"ד צוואות וירושות לחלק את הכספים בין השארים על פי ההסדר הקבוע בחוק הירושה. ככלל, ההסדר האמור קובע כי מחצית מרכושו של הנפטר יועבר לידי בן הזוג של הנפטר, בעוד צאצאיו יתחלקו ביתר הרכוש שנותר.

 

באילו מצבים נפוצים שירותי עו"ד צוואות וירושות?

שירותיו של עו"ד צוואות וירושות מגיע בטרם ולאחר לכתו של נפטר מן העולם. כאשר אנו מדברים על תפקידו של עורך דין צוואה וירושה בטרם המוות, תפקידו יהא בעיקר עריכת צוואה תקינה, אשר תהיה בתוקף וחסינה מתקיפה משפטית גם לאחר לכתו של אדם.

בכל הנוגע לתקופה שלאחר המוות, המצבים הנפוצים בהם נשתמש בשירותי עורך דין לענייני צוואות וירושות יהא הן חלוקת הרכוש, אולם מעבר לכך, יהא עליו לאתר יורשים נוספים, ואף לפתור מחלוקות ולייצג צדדים במקרים של סכסוך על הירושה.

 

הכירו את סוגי הצוואות

ככלל, החוק מתיר כתיבה של 4 סוגי צוואות שונים, אותם עורך אדם בעודו בחיים – צוואה בכתב יד, צוואה בפני עדים, צוואה הנערכת בפני רשות ציבורית וכן צוואה שבעל פה. נציין את כלל סוגי הצוואות, אודותן נפרט מיד, ניתן לשנות בכל עת במהלך חייו של אדם.

 

צוואה בכתב יד

כעולה משמה, מדובר על צוואה הנכתבת בעוד אם בחיים. על פי סעיף 19 לחוק, הצוואה תהא תקפה מבחינה חוקית ככל שזו נכתבת על ידי המצווה, נחתמה על ידו בצד תאריך עריכתה. מדובר על הצוואות הנפוצות ביותר, אם כי מדובר על הצוואות שבגינן מגיעים מקרי ירושה וצוואה פעמים רבות לכותלי בתי המשפט.

 

צוואה בפני עדים

מדובר על צוואה אשר מזכירה באופן משמעותי את הצוואה שנערכת בכתב יד, אם כי זו בעלת תוקף חזק יותר, שכן זו חתומה על ידי שני עדים. סעיף 20 לחוק נוגע לצוואות מסוג אלו, ועל אף שהחוק אינו מחייב להפקידה אצל רשם הירושות, זו ההמלצה הגורפת, שכן ההפקדה מהווה ראיה לכאורה לתקפותה.

 

צוואה הנערכת בפני רשות ציבורית

על פי סעיף 22 לחוק הירושה, לאדם עומדת הזכות לצוות את רכושו בפני בית דין דתי בהתאם לדתו של המצווה, כלומר, בית דין רבני, שרעי מוסלמי או כל אחד אחר המייצג עדה דתית המוכרת על ידי המדינה.

לאלו עומדות שתי אפשרויות ציווי, כאשר האחת היא ציווי על ידי הפקדת צוואה כתובה, בעוד הדרך השנייה היא הקראת הצוואה בפני בית הדין, כך שזו תירשם בפרוטוקול בית הדין.

 

צוואה שבעל פה

בניגוד למגמת העלייה ברמת התקפות המשפטית שיש לצוואות, הצוואה האחרונה, היא הצוואה שבעל פה, היא החלשה ביותר מבחינה משפטית, שכן התוקף היחיד שניתן לה כראיה היא עמדתו של האדם הטוען לצוואה.

על מנת שצוואה זו תהא בעלת תוקף, יש לקיים חמישה תנאים לשם היותה בתוקף:

  • על המצווה להאמין שהוא מצוי בשלהי חייו, כלומר, בתקופת גסיסה. לעניין זה נציין כי ככל שהמצווה לא נפטר כ – 30 יום לכל היותר לאחר מתן הצוואה, זו תתבטל באופן אוטומטי.
  • על הצוואה להימסר בפני שני עדים.
  • על העדים לבצע תיעוד בכתב של הוראות המצווה במעמד הציווי.
  • על העדים לפנות מהר ככל הניתן לרשם הירושות להפקיד את הצוואה.

איך כותבים צוואה? הכירו את חוקי היסוד בכתיבת צוואה

עו"ד צוואות וירושות יודעים שניתן לפתור מחלוקות רבות אשר מתגבשות סביב הצוואה והעברת רכוש הנפטר על ידי עמידה על מספר כללים פשוטים. אם כן, לאחר שסקרנו בקרב פורטל דין נט את התחום על בסיס ניסיוננו המקצועי, להלן 4 הכללי היסוד של פורטל דין נט בכתיבת צוואה עליהם ממליצים עו"ד צוואות ועו"ד ירושות.

 

הוראה בלעדית

הוראה זו קובעת כי צוואה זו הינה הצוואה היחידה והבלעדית של המצווה. באופן זה תחוזק תקפותה המשפטית של הצוואה, כך שלא ניתן יהא לתקוף אותה, או לכל הפחות, יהא קשה יותר להביא לביטולה על ידי ראיות אחרות.

עורך דין צוואה וירושה מכיר ויודע שיכולות להיות ראיות רבות שיצוצו, ולחילופין, יורשים נוספים שיבואו לדרוש את חלקם מן הצוואה. הוראת בלעדיות תעגן את הצוואה כיחידה ובעלת הסמכות היחידה לחלק את רכושו של הנפטר.

 

ניתן לשינוי / תיקון בכל רגע נתון

כפי שציינו לעיל, צוואה ניתן לשינוי או לתיקון בכל רגע נתון. משכך, ההמלצה שלנו היא לכתוב צוואה מבעוד מועד, אף בפני עורך דין לענייני צוואות וירושות, כך שתוכלו להבטיח שיהיה קיים תיעוד נוכחי של אופן חלוקת הרכוש כפי שאתם רוצים לבצע אותו.

ככל שתרצו לשנות את הצוואה בשנית, תוכלו לפנות לעורך דין צוואה וירושה בשנית, אשר יבצע עבורכם את כל התיקונים הנדרשים בהתאם לתקופה ולרצונכם שהשתנה.

 

סעיף 26 (מצווה)

סעיף 26 לחוק הירושה קובע כי חובה על המצווה צוואה להיות צלול בעת עריכתה. ככלל, קבעה הפסיקה, מפיו של אהרון ברק, שלושה תנאים אותם תוכלו לאשר מול עורך דין צוואה וירושה:

מודעות לציווי

על עורך הצוואה להיות מודע לכך שהוא עורך צוואה. משכך, פנייה לעו"ד צוואות וירושות תהווה אסמכתא למודעותו, שכן מדובר על מסגרת פורמלית, במסגרתה יוכל עורך דין לענייני צוואות וירושות אף להסביר למצווה אודות ההליך.

 

מודעות לנכסים

על עורך הצוואה להיות מודע להיקף הרכוש שעומד לרשותו, וכן זהות יורשיו על פי הצוואה ויורשיו בכלל. כפי שציינו, תפקידו של עו"ד ירושה הוא גם לאתר יורשים פוטנציאליים, ולכן זה יוכל לפרוס בפני המצווה את כלל היורשים וכן את נכסי המצווה.

 

מודעות לתוצאות

על המצווה לדעת מהן תוצאותיו של עורך הירושה. משכך, עו"ד צוואות יוכל להסביר באופן רחב ומקיף את משמעויותיה של הצוואה, ואת ההסדר החלופי ככל שהמצווה יבחר שלא לערוך את הצוואה ולהשאיר את המלאכה בידי ההסדר בחוק.

 

איך בוחרים עו"ד לענייני צוואות וירושות?

אם כן, לאחר שהסברנו מהן סוגי הצוואות בחוק, ומהם הכללים לכתיבת צוואה כהלכתה, כל שנשאר עתה הוא לבחור עו"ד צוואות וירושות. פורטל דין נט מציע עבורכם את מיטב עורכי הדין בתחום הירושות והצוואות במדינת ישראל, כך שתוכלו לבחור בין כל עורכי הדין המוצעים באתרנו.

על אף שאנו ערכנו עבורכם את הסינון המקצועי, עליכם לבחור עורך דין מולו אתם מרגישים בנוח, שכן זה הולך לעמוד לצידכם באחד הרגעים הקשים ביותר בחייכם.

חייגו לקבלת ייעוץ ללא עלות