אופן הגשת תביעה לנכות מעבודה

תביעה לקצבת נכות מעבודה מהמוסד לביטוח לאומי תוגש על גבי טופס תביעה לקצבת נכות מעבודה לסניף ביטוח לאומי הקרוב לאזור מגורי התובע. התביעה צריכה להיות מוגשת בתוך 12 חודשים ממועד הפגיעה בעבודה, תביעה אשר תוגש באיחור עלולה להידחות על הסף. במידה ותיקבע למבוטח דרגת נכות מסוימת אותו מבוטח לא יהיה זכאי לקבלת דמי פגיעה בעבודה על ידי המוסד לביטוח לאומי.

באמצעות פורטל עורכי הדין דין נט תוכלו ליצור קשר עם אחד עורכי הדין המובילים בתחום הגשת תביעות לקצבת נכות מעבודה מביטוח לאומי.

קביעת אחוזי נכות

לאחר הגשת תביעה לנכות מעבודה יוזמן התובע לוועדה רפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי, בוועדה הרפואית יהיו נוכחים רופא מומחה או שניים בהתאם לליקויים מהם סובל התובע. הוועדה הרפואית תערוך ברור: האם הנכות הינה תוצאה מפגיעה בעבודה והאם המבוטח נותר עם נכות כתוצאה מהפגיעה.

בסיום הבדיקה תבחן הוועדה הרפואית את המסמכים וממצאי הבדיקה ולאחר מכן תישלח לביתו של המבוטח הודעה מטעם הוועדה הרפואית בדבר דרגת נכותו של התובע.

דרגת נכות

הוועדה הרפואית קובעת את שיעורי נכותו של נפגע העבודה בהתאם לרשימת ליקויים המצויה בתקנות המוסד לביטוח לאומי, רשימת הליקויים הינה רשימה מפורטת במסגרתה לצד כל ליקוי או פגיעה מצוין אחוז נכות קבוע. במקרים בהם הנפגע סובל ממספר ליקויים ייערך שקלול של כל אחוזי הנכות.

נכות קבועה או זמנית

הוועדה הרפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי נכות מעבודה קובעת האם דרגת נכותו של הנפגע הינה קבועה ובלתי ניתנת לאיחוי או שמא מדובר בדרגת נכות זמנית, אשר תיבחן מחדש בתום תקופה קצובה שתיקבע על ידי המוסד לביטוח לאומי. לאחר סיום תקופת קצבת הנכות הזמנית יוזמן הנפגע לוועדה רפואית נוספת לצורך עיון בנכותו הרפואית עקב פגיעה בעבודה.

ערערים על החלטות המוסד לביטוח לאומי

החלטות המוסד לביטוח לאומי הינן החלטות שניתן לערער עליהן באופן הבא: תחילה ניתן להגיש עתירה בהחלטה לקצבת נכות מעבודה מביטוח לאומי בפני ועדה רפואית לערערים, ערער לוועדה הרפואית יוגש בצירוף נימוקים ומסמכים, בתוך תקופה של 30 ימים ממועד קבלת החלטת הוועדה הרפואית.

לאחר קבלת החלטת הוועדה הרפואית ניתן להגיש ערעור לבית הדין לעבודה רק במקרים של שאלה משפטית מהותית. הערעור יוגש לבית הדין בתוך פרק זמן של 60 ימים ממועד קבלת החלטת הוועדה הרפואית לערערים.

בדקו את זכאותכם לקצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי בתחומים נוספים

דמי תאונת דרכים ביטוח לאומי

גמלת סיעוד מביטוח לאומי

עורך דין העוסק בקצבת נכות מעבודה מביטוח לאומי

במידה והנכם סבורים כי הוועדה הרפואית שגתה בהחלטתה באשר לקביעת דרגת נכות מפגיעה בעבודה, עליכם לפנות לעורך דין העוסק בתחום. עורך הדין יגיש עבורכם ערער לוועדה הרפואית לערערים ובמידת הצורך עורך הדין ישקול הגשת עתירה לקצבת נכות מעבודה מביטוח לאומי לבית הדין לענייני עבודה. בכל מקרה, אל תתמודדו מול המוסד לביטוח לאומי בעצמכם, תנו למומחים לעשות זאת!

אם אתם זקוקים לשירותי עורך דין שמתמחה בתביעות נגד המוסד לביטוח לאומי באזור מגוריכם, השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס המקוון שבאתר ואנו נקשר ביניכם לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

מוזמנים לפנות בכל שאלה