טל': 03-6299999

"מבית ד. מאור משרד עורכי דין"​

חיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

"מבית ד. מאור משרד עורכי דין"​

פירוק שותפות

מפרקים את השותפות? אל תנהלו את התהליך לבד!

תהליך הפרוק יכול מורכב הן מבחינה כלכלית והן ריגשית, אך חשוב לנהל את 'הפרדת הכוחות' בחוכמה.

פנו אלינו עוד היום וקבלו ליווי אישי ומקצועי מעורכי דין מומחים בתחום, בעלי ניסיון רב בכל ההיבטים המשפטיים והכלכליים 

כך תוכל להמשיך לפרק הבא מחוזקים!

שותפות היא צורת התאגדות עסקית נפוצה, הנעשית מכוח פקודת השותפויות [נוסח חדש], תשל"ה –  1975, למען הפקת רווחים כספיים. כך, שותפות יכולה להיות התקשרות משפטית בין חברים, בני משפחה, יזמים, אנשי עסקים ואפילו בין תאגידים, המעוניינים להקים ולנהל ביחד עסק מצליח ורווחי. למשל, מסעדה, בית קפה, סטארט אפ, מפעל תעשייתי, משרד עורכי דין וכדומה. בפועל, יש לא מעט מצבים בהם לאחר תקופה מסוימת, מבינים השותפים שהעסק אינו מצליח להתרומם, מתגלעים ביניהם חילוקי דעות אישיים או מקצועיים ויש צורך בפירוק השותפות. כפי שנפרט בהמשך, פירוק שותפות אפשר לעשות בכמה דרכים, בהתאם לנסיבות הספציפיות של המקרה. זה יכול להיות פירוק בהסכמה על ידי השותפים לפי מה שנקבע בהסכם השותפות עליו חתמו בתחילת הדרך או הליך פירוק שמתנהל ומפוקח על ידי בית המשפט.

באיזה מצבים עולה צורך לפרק שותפות?

יכולות להיות מגוון סיבות שבגללן יידרש פירוק השותפות והן גם משפיעות בצורה ישירה על הדרך, האווירה ומשך הזמן שבה יתנהל התהליך. מצבים נפוצים שקורים לא אחת הם שהפעילות העסקית נכשלה ולא הצליחה לעשות רווחים, חילוקי דעות מהותיים שמתעוררים בין השותפים לגבי אופן ניהול העסק, סכסוכים אישיים בין השותפים, פגיעה באמון ובמערכת היחסים ביניהם וכדומה.

אפשרויות נוספות הן ששותפות שהוקמה מראש לתקופת זמן קצובה, תתפרק באופן טבעי מעצמה, עם סיום התקופה שהוקצתה לה, לפי הקבוע בהסכם שותפות בין השותפים. מקרה מוות חלילה של אחד מהשותפים, הכרזה על אחד מהם כעל פושט רגל או אם יש נגדו שעבוד, הודעה של אחד מהשותפים ליתר השותפים שהוא מעוניין בפירוק השותפות, אם נעשה מעשה מסוים במסגרת פעילות השותפות שהוא אסור על פי חוק והופך את כל הפעילות העסקית לבלתי חוקית, החלטה של בית משפט מחוזי בעקבות פנייה של שותף ומינוי של מנהל מיוחד או כונס נכסים לפי הנדרש ועוד.

באיזה דרכים ניתן לפרק שותפות?

מכוח פקודת השותפויות וחוקי מדינת ישראל, פירוק של שותפות שהוקמה לתקופה לא קצובה, ניתן לעשות באמצעות מתן הודעה של אחד השותפים על כך שהוא רוצה לפרק השותפות. המשמעות היא שממועד מסירת ההודעה של השותף מתחיל הליך הפירוק, אם לא צוין בהודעה תאריך אחר כלשהו. כלומר, לכל אחד מהשותפים עומדת בכל רגע נתון האפשרות והזכות החוקית להודיע ליתר השותפים על רצונו לפרק את השותפות. זאת, מתוך מטרה שלא לכפות על שותפים לעסק שהסתכסכו או שמתקשים לעבוד יחד בצורה טובה, להמשיך ולשתף ביניהם פעולה ועדיף שכל אחד ילך לדרכו. פירוק בהסכמה הוא דרך יעילה, עניינית ומומלצת לפרק שותפות בצורה נעימה וידידותית, לפי הסכמות אליהן יגיעו השותפים או על פי החלטות קודמות שנקבעו בהסכם שותפות שנערך ביניהם מלכתחילה.

אולם, המציאות מלמדת שיש מקרים רבים בהם השותפים לא מסכימים ביניהם ולא מצליחים להחליט על הדרך הנכונה והמתאימה לפרק את השותפות, על התנאים הספציפיים, חלוקת הכספים וכדומה. בין אם בגלל שלא כולם רוצים לפרק את העסק או שהם פועלים מתוך אמוציות שליליות. כך או כך, במקרה שהשותפים לא מתנהלים בצורה עניינית ואין שיתוף פעולה מצד כולם, רשאי השותף שהודיע על הפירוק לבקש סיוע מבית המשפט. כך, בית המשפט הוא זה שינהל את הליך הפירוק ויפקח עליו מקרוב. במקרה זה בית המשפט יפעל בהקדם למנות לשותפות מפרק, שאחראי לכנס את הנכסים שלה, לממש אותם ולהחזיר את החובות לצדדים שלישיים. צריך לציין, הליך פירוק באמצעות בית משפט יכול לקחת הרבה זמן, הוא כרוך בעלויות כספיות וכן עשוי להשליך על קשרים עסקיים של השותפות עם גורמים אחרים.

חשוב להבין, בדרך כלל פירוק שותפות הוא לא תהליך פשוט, יש לו השלכות כלכליות ורגשיות והוא מעמיד את כל השותפים בסיטואציה מורכבת, שיכולה להיגרר בקלות לניהול הליכים משפטיים ממושכים ויקרים ולהרוס את הפעילות העסקית כולה. מנגד, זה אפשרי בהחלט לבצע את פירוק השותפות מרצון ובהסכמה, בצורה מכבדת ונינוחה, זה תלוי בעיקר בדרך שבה יבחרו הנפשות הפועלות. המטרה העיקרית היא למזער כמה שניתן פגיעה בפעילות השוטפת של העסק, בשותפים ובגורמים נוספים כגון לקוחות, עובדים, ספקים ועוד.

שלבי תהליך הפירוק

לאחר שמתקבלת החלטה על פירוק שותפות, יש 4 צעדים מרכזיים שיש לבצע:

הדבר הראשון שחשוב לעשות הוא לסלק את החובות הכספיים שהצטברו לכל הגורמים שאינם השותפים, על מנת שלא יהיו תביעות אישיות נגדם. מדובר בצדדים שלישיים כגון ספקים, לקוחות, צוות העובדים ויתר הנושים.

בהמשך לסילוק החובות, הצעד הבא הוא להחזיר לכל אחד מהשותפים את הכספים ששולמו על ידו כמקדמה עבור הפעילות העסקית – זה יכול להיות הלוואה שנלקחה, הון אישי שהוכנס לחשבון השותפות או כל דרך מימון אחרת שטרם הוחזרה.

בשלב השלישי, יש לחשב את סך העלויות הכספיות של פירוק השותפות ולכסות אותן במידת האפשר. פירוק שותפות כרוך בהוצאות כספיות לא מעטות, שיש לשלם באופן מיידי. כך למשל, עבור קבלת ייעוץ מקצועי של רואה חשבון, עורך דין, הגשת בקשות לרשויות השונות, סילוק החובות שנצברו עד כה, התנהלות נכונה ואפקטיבית מול עובדי העסק, הספקים, הלקוחות והנושים להם חייבים כסף. לכן, מומלץ לנסות ולאמוד את כל ההוצאות הכספיות בגין פירוק השותפות ולשמור עבורן כסף (אם יש כמובן).

הצעד האחרון שיש לעשות הוא לחלק את יתרת הכספים מהעסק, אם נותרה כזו, בין כל השותפים. כלומר, לאחר סילוק כל החובות הכספיים, פירעון ההלוואות שנלקחו ותשלום עבור כלל עלויות הפירוק, ניתן לחלק את הנכסים ואת הכספים שישנם בחשבון העסקי, לפי הזכויות של השותפים וחלקם היחסי בה, בכפוף למה שהוחלט והוסכם ביניהם בהסכם שותפות.

 

מקורות מידע:

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p215_001.htm

https://www.gov.il/he/service/partnership_liquidation

חייגו לקבלת ייעוץ ללא עלות