טל': 03-6299999

"מבית ד. מאור משרד עורכי דין"​

חיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

"מבית ד. מאור משרד עורכי דין"​

סכסוכי ירושה

לא אחת קורה כי לאחר מותו של אדם, נוצרים סכסוכי ירושה בין שאריו על הנכסים והזכויות שהותיר אחריו. סכסוכי ירושה אינם שמורים אך ורק למקרים של ירושות בהיקפים גדולים ולעיתים סכסוכים מעין אלו עשויים לסוב סביב נכס מסוים בעל ערך לא גבוה. עורך דין סכסוכי ירושה הוא מי שמתמחה בפתרון סכסוכים מעין אלו, מגדול עד קטן, בהתאם לחוק וההלכה הפסוקה. 

 

סכסוכי ירושה – הגדרה

הבסיס לביטוי סכסוכי ירושה נגזר מהמושג ירושה. המונח ירושה מתייחס לזכויות ולנכסים שהותיר אחריו אדם לאחר פטירתו. כאשר אדם הולך לעולמו, הוא הופך מבחינה משפטית ליישות אחרת הנקראת עיזבון. הוא עצמו אינו בחיים על מנת לומר מה לעשות עם עזבונו, וניהול העיזבון נערך על יסוד הוראות חוק הירושה. חוק זה הוא בסיס עיסוקו של עורך דין סכסוכי ירושה.

חוק הירושה מסדיר שני מצבים עיקריים הנוגעים לחלוקת ירושה. המקרה האחד הוא כאשר הנפטר מותיר אחריו צוואה המתייחסת לניהול נכסיו והמקרה השני הוא במצב שבו לא קיימת צוואה ואז נערכת חלוקה של הנכסים על פי הוראות דין מפורטות, כאשר המוטבים הראשונים לקבלת הירושה בחלקים שווים הם בני משפחתו של הנפטר.

 

מהם הגורמים העיקריים לסכסוכי ירושה?

ישנם גורמים מגוונים לסכסוכי ירושה, ורובם נגזרים מהמצב המשפטי שנוצר לאחר מותו של המוריש. כאשר קיימת צוואה המפרטת את אופן חלוקת כל הנכסים, עשוי להיווצר סכסוך בין היורשים לגבי אותנטיות הצוואה. החוק קובע כי הציווי צריך להיעשות בדעה צלולה והדיון בשאלת תקינות הצוואה נובע פעמים רבות סביב שאלת צלילות המוריש בעת עריכת הצוואה.

סוג נוסף של סכסוכי ירושה הוא במקרה שבו הצוואה אינה ברורה דיה ונוקטת לשון סתומה ביחס לנכסים מסוימים. סכסוך זה נוגע לשאלה של פרשנות הצוואה וניסיון לפרש את רצון המוריש, מקרה המצריך מעורבות של עורך דין סכסוכי ירושה. אותם סכסוכים לרוב נסובים סביב הנושאים הבאים:

כסף

בין הנכסים שאותם מותיר אחריו הנפטר הוא כסף מזומן, או כסף הניתן למימוש במסגרת משיכה. כך ביחס לקרנות השתלמות, קופות גמל, תיקי השקעות, פיקדונות, סכומי כסף המצויים בחשבון העובר ושווא וכיוצא באלה.

מקום מגורים

אחד הנכסים בעלי הערך הרב ביותר במדינת ישראל הוא דירת מגורים. דירה אשר נרכשה על ידי המוריש עשרות שנים קודם לכן, עשויה להיות בשעת פטירתו בעלת ערך של כמה מיליוני שקלים. מסיבה זו, מהווה דירת מגורים מקור לסכסוך, במיוחד כאשר קיימת אי בהירות לגבי אופן חלוקתה בין המורישים במסגרת צוואה.

רכוש

הביטוי רכוש מתייחס לכל הנכסים המוחשיים והלא מוחשיים שהותיר אחריו המוריש. אלו יכולים להיות רכב, סירה, פסלים יקרי ערך, יצירות אומנות, ובהיבט הלא פיזי גם קניין רוחני כגון זכויות ביצירה. חלוקת פריט רכוש אחד בין יורשים עשויה להיות מוקשית מפני שצד אחד יהיה מעוניין במכירתו וצד אחר בשימורו.

עסק

לעיתים עשוי להוריש אחריו הנפטר עסק כלכלי משגשג שהוא בעליו הוא בעלים באחוז מסוים ממנו כאשר מדובר בחברה או שותפות. גם בעלות זו מהווה עיזבון הניתן לחלוקה. הסכסוך סביב ירושת עסק עשויה לסוב סביב מחלוקות הנוגעות לניהול העסק לאחר מות המוריש וניגוד רצונות ביחס לשאלת ההחזקה בעסק.

 

סכסוך בין יורשים – איך מתמודדים?

על מנת להתמודד עם סכסוכי ירושה בצורה מיטבית, רצוי להיעזר בשירותיו של עורך דין לסכסוכי ירושה אשר בקיא במערכת הדינים הנוגעים לחלוקת עזבונות ודיון בצוואות. עורך דין לענייני סכסוכי ירושה יידע לנתח את המקרה ולהמליץ על קו הפעולה הצפוי. עולם הצוואות הוא מגוון, ולעיתים התנגדות לצוואה עשויה לקפח את המתנגד במידה שהפסיקה תהיה לרעתו.

עורך דין סכסוכי ירושה הוא מי שמעניק ייצוג גם עבור יורשים בצד הנדרש להתגונן מפני מי שמבקש לערער על זכאותם לקבלת נכס מהעיזבון. הליך הדיון בצו הירושה הוא הליך משפטי לכל דבר ועניין, הוא מתנהל בשפה משפטית ודורש ליווי מקצועי על ידי איש מקצוע בעל ידע משפטי. הדבר נכון הן לסכסוכי ירושה בין אחים והן לסכסוכי ירושה ביחס לאדם שאינו קרוב משפחה אשר כלול בצוואה.

 

כיצד מתמודדים עם סכסוכי ירושה בין אחים

המענה לשאלה כיצד מתמודדים עם סכסוכי ירושה בין אחים נגזר משני פרמטרים עיקריים. האחד הוא פרמטר הנכסים והשני הוא פרמטר כמות האחים. אחד המקרים הנפוצים של סכסוכי ירושה בין אחים הוא כאשר אח מסוים שסעד את המוריש או נהג להסתופף עמו לעיתים קרובות זכה לירושה גדולה יותר, על אחת כמה וכמה כאשר בעת עריכת הצוואה היה ספק לגבי צלילות המוריש.

במקרים מעין אלו, עשויים לטעון יתר האחים כי הצוואה אינה משקפת את רצון ההורה הנפטר, וכי לאור החלוקה הבלתי שוויונית, יש לבצע חלוקה על פי לשון החוק. סכסוכים בין אחים עשויים לסוב סביב און הטיפול ברכוש. יש מי שירצה להחזיק בדירת הירושה וליהנות מדמי שכירות עבורה ויש מי שיעדיף לקבל סכום כסף מיידי במסגרת מכירת הדירה וחלוקת דמי מכירתה.

 

איך יודעים מתי לגשת לעורך דין סכסוכי ירושות?

עורך דין סכסוכי ירושה הוא גורם רלוונטי בשני שלבים. השלב הראשון הוא בשלב פרשנות הצוואה וניתוח אופן עריכתה. עורך דין סכסוכי ירושה יידע לאבחן את הפגמים בגוף הצוואה כמו גם פגמים אפשריים בשאלת צלילות העורך שלה. לא אחת קורה במסגרת סכסוכי ירושה בין אחים, כי נמצא פגם בצוואה שמוביל לאי הכרה בה במסגרת פסיקת צו ירושה.

חוק הירושה מונה מספר תנאים לקבילות צוואה לצורך מתן צו ירושה על ידי בית המשפט, ותפקידו של עורך דין לסכסוכי ירושה הוא להשוות בין נתוני המקרה הספציפי שבפניו לבין דרישות החוק הצורניות ביחס לצוואה. פנייה אל עורך דין סכסוכי ירושה היא קריטית גם במקרה של עיזבון ללא ירושה, על מנת לוודא כי חלוקת הנכסים על פי החוק תיעשה באופן הולם ביחס לכל נכס רלוונטי.

 

כמה חשוב לקחת עו"ד מתאים?

בישראל יש מספר רב מאוד של עורכי דין. לימודי עריכת דין אינם מבוצעים על פי התמקצעות ספציפית ואין מניעה עבור עורך דין לעסוק בכמה ענפי משפט. יחד עם זאת, מרבית עורכי הדין בוחרים להתמקצע באופן ספציפי בענף משפטי מסוים, על מנת להיות בקיאים בו באופן יסודי ולנתב את זמנם להתמקצעות ורכישת ניסיון בהופעות בערכאות שיפוטיות בתחום זה.

עורך דין שאינו בוחר להתמקצע בענף סכסוכי הירושה עשוי שלא להיות בקיא דיו בהלכות עדכניות, וחמור מכך – לא להיות בקיא דיו באופן יישום החוק על ידי בתי המשפט. לא די בהכרת החוק, נדרש ניסיון בניהול תיקים של סכסוכי ירושה בין אחים או כל סכסוך ירושה מסוג שהוא. על כן חשוב לקחת עורך דין סכסוכי ירושה מנוסה ומקצועי העוסק בתחום זה באופן ממוקד.

 

מציאת עורך דין סכסוכי ירושה מתאים – במהירות ובקלות

מלאכת מציאת עורך דין סכסוכי ירושה היא כעת נוחה ופשוטה, וזאת באמצעות פורטל דין – נט, אשר מסנן ומציג נתונים של עורכי דין על פי תחומי התמחות. הפורטל מאפשר למצוא עורך דין מתאים ומונע ממי שזקוק לכך לכלות זמן יקר על חיפושים ברחבי הרשת.

אם גם אתם נקלעתם לסכסוך ירושה,

פנו לעורך דין מומחה לניהול ההליך בחוכמה וברגישות.

סכסוך ירושה גורר את הצדדים להליך מורכב וטעון ריגשית, שיש לו ברוב המקרים גם השלכות כלכליות משמעותיות.

ניהול הליך דורש ידע מעמיק וניסיון בתחום לצד יכולת לניהול ההליך בצורה חכמה מצד אחד וגרישה מצד אחר..

עורכי הדין שלנו, מומחים בתחום ובעלי ניסיון רב ישמחו לתת לכם מענה ראשוני ללא התחייבות וללא עלות.

פנו אלינו בטופס המצורף ואחד מעורכי הדין של דין יחזור אליכם בהקדם.

חייגו לקבלת ייעוץ ללא עלות