טל': 03-6299999

"מבית ד. מאור משרד עורכי דין"​

חיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

"מבית ד. מאור משרד עורכי דין"​

מנהל עיזבון

במקרה שאדם הותיר עיזבון, לעיתים היורשים החוקיים שלו לא יכולים לנהל אותו לבדם. הדבר עשוי לנבוע ממורכבות הוראות העיזבון, סכסוכים בין היורשים, עיזבון שכולל חובות ועוד. במסגרת כך, עשוי לעלות צורך במינוי של מנהל עיזבון זמני או קבוע לשם שמירה על העיזבון או על זכויות היורשים, בהתאם לצורך ולנסיבות העניין. במסגרת כך, מנהל העיזבון רשאי לגבות חובות של העיזבון, לשלם חובות, לנהל את הנכסים בשוטף ועוד.

 

מה זה עיזבון?

המילה עיזבון למעשה כוללת את הירושה אשר מנוח הותיר לאחר פטירתו. בכלל זאת, נכללים פרטי רכוש כגון כספים, נכסי נדל"ן וכן הזכויות והחובות שהיו לאותו המנוח טרם פטירתו. במסגרת כך, בהינתן שהמנוח הותיר צוואה, העיזבון יחולק לפיה ולפי צו קיום צוואה שמוצא על ידי בית המשפט. במידה שלא נערכה צוואה טרם המוות, העיזבון יחולק בהתאם לצו הירושה והזכאים לה לפי חוק. עם זאת, קיימים מקרים חריגים במסגרתם יש קושי במילוי הצוואה, אשר דורשים מנהל עיזבון.

מנהל עיזבון יכול להיות מוגדר מראש או שניתן להגיש בקשה למינוי לשם מינוי מנהל עיזבון, אותה מומלץ להגיש באמצעות עורך דין צוואות וירושות.

 

מתי צריך מנהל עיזבון?

במקרים פשוטים לא נדרש להידרש למינוי מנהל עזבון. עם זאת, במידה שיש בעיות בין היורשים, או שהצוואה מורכבת במיוחד, ניתן לבצע מינוי מנהל עיזבון או להגיש בקשה למינוי מנהל עיזבון, במסגרתה ממנים מנהל עיזבון אשר מתאים למקרה.

התפקידים של מנהל עזבון משתנים כתלות בנסיבות המקרה. עם זאת, ככלל, סמכויותיו של מנהל עיזבון כוללות את איתור נכסי העיזבון של המנוח, תשלום חובות המנוח מכספי העיזבון, גביית חובות המנוח, איתור יורשים, ניהול שוטף של הנכסים ועוד.

 

מחלוקת בין יורשים

בהינתן מחלוקת בין יורשים, יש צורך במינוי מנהל עיזבון לצורך החלטה על חלוקה ראויה של העיזבון בהתאם לצוואה. במקרים אלו, לרוב אחד מהיורשים יבצע בקשה למינוי מנהל עיזבון, אשר תהא כרוכה בתשלום אגרה ולרוב תעשה בליווי עו"ד צוואות וירושות.

עם זאת, במידה שנקבע שאין צורך במינוי מנהל עיזבון או שאחד הצדדים לא מעוניין במנהל עיזבון ספציפי, ניתן להגיש התנגדות למינוי מנהל עזבון ובית המשפט יקבע האם לפוסלו ולקבוע מנהל עזבון אחר או לחלופין לקבוע שאין צורך בו כלל.

 

כשרות משפטית

מצב נוסף בו ניתן להגיש בקשה למינוי מנהל עיזבון היא בהינתן שאחד או יותר מהיורשים הוא קטין, חסוי או נעדר. על כן, יש צורך במינוי מנהל עיזבון. במידה שאחד מהיורשים האחרים או אדם שהעיזבון רלוונטי עבורו אינו מסכים לזהות מנהל העיזבון, גם כאן ניתן יהיה להגיש התנגדות למינוי מנהל עזבון, לרוב בליווי עו"ד צוואות וירושות ובית המשפט יכריע אם נדרש למנותו או שימנע זאת.

 

מטרה ציבורית

קיימים מקרים במסגרתם הצוואה של המנוח כוללת מטרה ציבורית מסוימת ולא מדובר בחלוקת רכוש לבני המשפחה ומכרים של המנוח בלבד. במסגרת כך, לא בטוח שהיורשים ידעו איך להתמודד עם החלוקה באופן עצמאי וייתכן שירצו לפנות בבקשה למינוי מנהל עזבון. במקרים אלו התנגדות למינוי מנהל עזבון תהא נדירה יותר מכיוון שמדובר במקרים בהם לרוב היורשים יצטרכו לסיוע לצורך הסדרת הצוואה באופן פשוט.

 

איך מחליטים על מינוי מנהל עיזבון?

במסגרת חוק הירושה נקבע כי במידה שקיימת הסכמה על זהות מנהל עזבון, ניתן להגיש את בקשה לרשם, אולם בהעדר הסכמה, תוגש הבקשה לאחת מהערכאות המשפטיות הכוללות את הרשם לענייני ירושה, בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני.

כאמור, האפשרות להגשת בקשה למינוי מנהל עיזבון פתוחה בפני כל אחד מהיורשים בין אם במסגרת הצוואה או על פי חוק. עם זאת, הרשם לענייני ירושה או בית המשפט ייעתרו לבקשה רק כאשר מצאו הצדקה מממשית למינוי. בהתאם, יכולים להתנגד במידה שמוצאים פגם במינוי.

 

מתי נחוץ למנות מנהל עיזבון?

מינוי מנהל עיזבון יקבע על פי רוב לפי מורכבות העיזבון או המצב הנסיבתי של היורשים. בדרך כלל, ככל שהעיזבון והניהול של העיזבון יותר מורכבים, כך עולה ההסתברות שהערכאות שצוינו לעיל ינחו את הצדדים למנות מנהל עיזבון. בהתאם, אם קיים קושי באיתור היורשים החוקיים, אם קיים סכסוך ביניהם ועוד, מנהל העיזבון יהא נחוץ לצורך ניהול המקרה.

לכן, אמנם כל אחד מהיורשים זכאי להגיש בקשה למינוי מנהל עזבון, לרוב באמצעות עורך דין צוואות וירושות, וייתכן שאף המוריש עצמו ביקש שימונה מנהל. עם זאת, ככל שבית המשפט לא מוצא צורך ממשי, אין נחיצות ואין הכרח כי ימונה מנהל העיזבון המבוקש.

 

האם יש הבדל בין מנהל עיזבון זמני למנהל עיזבון קבוע?

כן, קיים הבדל בין שני סוגי מנהלי העיזבון:

  • מנהל עיזבון זמני – מתמנה עד למועד מתן צו ירושה או צו קיום צוואה. המינוי שלו נעשה רק למשך שישה חודשים, אלא אם נקבע אחרת. לרוב, אם ניתן להמתין עד קבלת הצווים ומבלי שיגרם נזק לעיזבון או ליורשים, לא ימנו מנהל עיזבון זמני.
  • מנהל עיזבון קבוע – מתמנה עד למועד חלוקת כל העיזבון. המינוי הוא למשך שנתיים אלא אם נקבע אחרת. לרוב, מינוי מנהל עיזבון קבוע יעשה כאשר מימוש הצוואה מורכב או שקיימות מחלוקות חריפות בין היורשים.
חייגו לקבלת ייעוץ ללא עלות