טל': 03-6299999

"מבית ד. מאור משרד עורכי דין"​

חיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

"מבית ד. מאור משרד עורכי דין"​

הגשת התנגדות לצו קיום צוואה

ההתנגדות למתן צו קיום צוואה היא בקשה המוגשת לרשם לענייני ירושה שמטרתה היא למנוע מתן צו לקיום צוואה. ההתנגדות מוגשת לאחר שהוגשה הבקשה למתן צו קיום צוואה ולפני הוצאתו של צו קיום הצוואה. ברוב המקרים מועברת ההתנגדות למתן צו לקיום צוואה להכרעתו של בית המשפט לענייני משפחה.

מהי צוואה?

צוואה היא כאמורה אוסף של הוראות שאותן מותיר אחריו אדם שחפץ לצוות מה ייעשה בנכסיו, ברכושו ובממונו לאחר פטירתו. כפי שציינו במאמרים אחרים שלנו (למשל, ייצוג בבתי משפט בסכסוכים בין יורשים), יתרונה המרכזי של עריכת צוואה הוא חופש ההחלטה, שהוא כמעט מוחלט לגמרי, המוקנה למצווים.
אלא שיתרונה זה של הצוואה הוא גם חסרונה הגדול, שכן, בכך נפתח פתח ללא מעט מקרים בהם המצווה מוריש את נכסיו, רכושו או ממונו לזכאים שאינם נמנים על יורשיו החוקיים על חוק הירושה, או בחלוקה שאינה שוויונית, ומכאן להתנגדויות רבות לצווי קיום צוואה. לא מעטים המקרים שבהם מצווים בחרו להוריש את רכושם או ממונם למטפל/ת הסיעודי/ת, למכרים, לארגונים ועמותות וולונטריות, או אפילו למדינה.

הגשת התנגדות לצו קיום צוואה – העיגון החוקי

הזכות להגשת התנגדות למתן צו לקיום צוואה מעוגנת תקנה 19 (א) לתקנות הירושה, תשנ"ח-1998: "הרוצה להגיש התנגדות לבקשה יגיש לרשם לענייני ירושה כתב התנגדות במספר עותקים מספיק עבור בית המשפט ובעלי הדין, יפרט בה את נושא התנגדותו ונימוקיה, ויצרף אליה את כל המסמכים שעליהם היא מתבססת. העובדות הנטענות בכתב ההתנגדות יאומתו בתצהיר. לכתב ההתנגדות תצורף קבלה המעידה על תשלום האגרה שנקבעה, ייפוי כוח – אם המתנגד מיוצג על ידי עורך דין וכן טופס פתיחת הליך לפי תקנה 7א לתקנות סדר הדין האזרחי.".
פרק הזמן העומד בפני המבקשים להגיש התנגדות לצו קיום צוואה מעוגן בסעיף 67 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 הקובע "הוגשה בקשה לצו ירושה או לצו קיום, יודיע על כך הרשם לענייני ירושה ברבים ויקבע זמן מתאים שלא יפחת משבועיים להגשת התנגדויות. כל המעוניין בדבר רשאי להגיש התנגדות לרשם לענייני ירושה תוך הזמן שנקבע וכל עוד לא ניתן הצו.".

הסיבות האפשריות לבקשת התנגדות למתן צו קיום צוואה

על פי החוק, רשאי כל אדם להגיש התנגדות לצו קיום צוואה, בהתקיים התנאים הבאים: הוגשה בקשה למתן צו קיום צוואה ופורסמה על כך הודעה ברשומות ובעיתונות וטרם ניתן צו קיום צוואה. כמו כן, ניתן להגיש התנגדות בהתקיים אחד (או יותר) מהמקרים שלהלן: 1. אחד מהיורשים שמופיעים בצוואה היה שותף לעריכתה או שימש כעד לחתימתה, 2. קיימת צוואה עדכנית יותר מזו שעבורה הוגשה הבקשה למתן צו קיום צוואה, 3. בצוואה המדוברת נפלו פגמים כלשהם או שהיא אינה משקפת נאמנה את הרצון האמיתי של המוריש מכיוון שנערכה תחת לחץ, איום, אונס או תחת השפעה בלתי הוגנת.

חשוב לדעת, כי בהיעדר הייצוג המשפטי המתאים בהגשת בקשה להתנגדות לצו קיום צוואה, אתם עלולים להפסיד את חלקכם בירושה, על אף שעל פי הדין אתם זכאים לו!

חייגו לקבלת ייעוץ ללא עלות