טל': 03-6299999

"מבית ד. מאור משרד עורכי דין"​

חיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

"מבית ד. מאור משרד עורכי דין"​

תביעה נגזרת – המדריך המלא

תביעה נגזרת הינה אפשרות אשר עומדת לכל אחד מבעלי חברה אשר חושב שבעל השליטה או צד ג' פגע בה. אז מה זה תביעה נגזרת, כיצד מבצעים תביעה נגזרת בחברה פרטית ומתי יאשר לכם תביעה נגזרת בית המשפט? מתחילים!

 

מהי תביעה נגזרת?

נתחיל בתשובה הפורמלית לשאלה מהי תביעה נגזרת  – תביעה נגזרת הינה מנגנון, אשר נוצר בראשית על ידי הפסיקה הישראלית, ועוגן בחקיקה בשנת 1999, במסגרת חקיקת חוק החברות.

ככלל, תביעה נגזרת היא תביעה אשר מוגשת מטעם נציג חברה, לרבות דירקטור או בעל מניות, במסגרתה נכנס אותו אדם בנעלי החברה ותובע בשם החברה צד שלישי, אשר נגדו קמה עילת תביעה.

 

מתי אפשר להגיש תביעה נגזרת?

אחרי שעמדנו על מה זה תביעה נגזרת, נעבור לחלק המהותי. להגשת תביעה נגזרת על ידי אותו אדם קשור סיבות רבות. דוגמה אחת להגשת תביעה נגזרת בחברה פרטית וכן בחברה ציבורית היא מצב בו אושרה עסקה מהותית בה לבעל השליטה בחברה יש עניין אישי, אשר לכאורה מונע קבלת החלטה נכונה וטובה לחברה. מצב נוסף הוא חלוקת דיבידנד לבעלי המניות, כאשר החברה אינה מצויה במצב פיננסי המאפשר זאת.

 

הליך הגשת התביעה הנגזרת

ככלל, הליך הגשת תביעה נגזרת נוגדת את עקרונות היסוד של דיני החברות, ובראשם העובדה שהחברה עצמה ובעלי המניות הינם ישויות נפרדות לחלוטין. לכן, חוק החברות מסדיר את אופן הגשת תביעות נגזרת בסעיפים 206 – 194, וקובע את מהלך הדברים במסגרתם תאושר תביעה נגזרת נגד חברה.

 

שלב ראשון בתביעה נגזרת – פנייה לחברה בדרישה

על פי הוראות החוק, ולאור ייחוד התביעה, על האדם המעוניין להגיש תביעה נגזרת לפנות בראשית אל החברה, ולבקש את אישורה לבצע את התביעה הנגזרת. הפנייה בעצם מהווה אישור מטעם החברה לתבוע בשמה, שכן הדבר מהווה את הטוב ביותר עבור החברה.

עם זאת, בעת הגשת תביעה נגזרת, ובמיוחד בעת הגשת תביעה נגזרת בחברה פרטית, לא פעם לא יאשר בעל השליטה בחברה את הגשת התביעה. גם לכך מתייחס החוק, כפי שנראה במנגנון הבא.

 

תשובת החברה

ראשית, נציין כי החוק קובע שעל החברה לספק תשובה לתבוע מתום 45 יום מעת הגשת הבקשה. ככלל, ישנם מספר מקרים בהם תעמוד לתובע זכות (בכפוף לאישור ביהמ"ש, אודותיו יוסבר בפסקה הבאה), לתבוע בשם החברה.

המקרה הראשון הוא מקרה בו החברה לא השיבה לפנייתו של התובע. מקרה נוסף יהא מקרה בו החברה הודיעה כי תגיש תביעה, אך זו לא הגיעה מתום 75 ימים. לבסוף, יוכל אדם להגיש תביעה נגזרת כאשר החברה תסרב לאישור התביעה.

 

אישור ביהמ"ש לנהל תביעה נגזרת

סעיף 198(א) לחוק החברות מתנה הגשת תביעה נגזרת בחברה פרטית או ציבורית על ידי בעל מניות או דירקטור בכך שבית המשפט יאשר את הגשת התביעה. ככלל, החוק קובע כי ראשית בית המשפט צריך לראות כי ניהולה של התביעה היא החלופה הטובה ביותר עבור החברה, וכן כי התובע מצידו לא מתנהל בחוסר תום לב.

אם כן, נפנה לפרשנות הפסיקה לתנאים האמורים, לשם גיבוש התמונה המלאה.

 

התנאים להגשת תביעה נגזרת

 

התנאי הראשון – החלופה היעילה ביותר

כפי שציינו, התנאי הראשון להגשת התביעה הנגזרת היא העובדה שניהול התביעה היא הדרך האידאלית לפתור את הבעיה עבור החברה. הדרישה האמורה נובעת מכך שלא פעם שהגשת תביעה נגזרת בחברות פרטיות (לרוב), נעשית לאור רצונו של בעל מניות אחד לפגוע באחר.

משכך, בפסיקה נקבעו מספר תנאים לעניין זה. ראשית, נקבע בעניין דרור נ' משני (2818/04) שנטל ההוכחה שתביעה נגזרת היא הדרך היעילה ביותר לפתרון הבעיה רובץ על המבקש לתבוע, וכי עליו להוכיח שהופרה זכות מזכויות החברה. בנוסף, בעניין זוסמן (180/75) נקבע כי לבית המשפט עומדת סמכות רחבה מאוד בנושא תביעה נגזרת בחברה פרטית וכן בחברה ציבורית, זאת לאור העובדה שמדובר על מקרים פרטניים וייחודיים, המשתנים בהתאם למקרה.

 

התנאי השני – פעולה בחוסר תום לב

כפי שציינו, התנאי השני הוא בחינת התובע, כך שזה לא מנצל את הפלטפורמה שעומדת לרשותו, היא אפשרות התביעה הנגזרת, על רקע סכסוכים אישיים בין בעלי המניות.

ראשית, נציין כי לעניין זה נקבע שאפילו קיפוח של מיעוט בעלי המניות בחברה אינו יכול לאפשר הגשת תביעה נגזרת בשם החברה. בהמשך, כן נקבע כי על התובע להוכיח שנפגעה זכות של החברה עצמה, ללא קשר לפגיעה בתובע הנגזר עצמו. לשם המחשה, בעניין זקס (1804/04) קבע השופט כי פגיעה כלכלית בחברה, אשר הייתה יכולה להצמיח לה רווח משמעותי, יכולה לעלות לכדי פגיעה בחברה.

 

תביעה נגזרת – סיכום

אז לאחר שענינו על השאלה מהי תביעה נגזרת, עמדנו על הוראות החוק והמבחנים השונים שיש לעמוד בהם לשם הגשת התביעה בפועל. כך, ככל שפניתם בראשית אל החברה, נתקלם באחד המקרים אשר מאפשרים לכם הגשת התביעה בפועל, ולאחריה אושרה לכם התביעה בבית המשפט, תוכלו להגיש את התביעה.

לכן, במידה והחברה שלכם נפגעה כלכלית, ואתם אינכם פועלים ממניעים של נקמנות כלפי בעל השליטה בחברה, תוכלו להגיש תביעה נגזרת בחברה פרטית וציבורית כאחת. לשם הגשת התביעה האמורה, ריכזנו עבורכם את כלל עורכי הדין המתמחים בתחום, אשר יוכלו לסייע לכם להוביל את החברה שלכם קדימה.

חייגו לקבלת ייעוץ ללא עלות