טל': 03-6299999

"מבית ד. מאור משרד עורכי דין"​

חיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

"מבית ד. מאור משרד עורכי דין"​

צוואה בעדים

החוק הישראלי מכיר במגוון סוגים של צוואות. אחד מאותם סוגים, הוא צוואה בעדים. צוואה זו הינה צוואה אשר נערכת על ידי המצווה, בכתב ידו או בדפוס, בפני עדים וללא צורך בנוכחות עורך דין. העדים אינם מעידים על תוכן הצוואה אלא על עריכתה וכוונתו של המצווה כי זוהי צוואתו. לעיתים, בצוואות בעדים נופלים פגמים. חלקם ניתנים לתיקון. אחרים, מובילים לבטלות הצוואה.

 

צוואה בעדים – הגדרה

בדומה לשאר סוגי הצוואות, צוואה בעדים מוגדרת בחוק הירושה. סעיף 20 לחוק הירושה – 1965, קובע בזו הלשון:

"צוואה בעדים תהיה בכתב, תצויין בתאריך ותיחתם ביד המצווה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו; העדים יאשרו באותו מעמד בחתימת ידם על פני הצוואה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור."

החוק, אם כן, מפרט אודות הדרישות הבסיסיות של צוואה בפני עדים. צוואה זו תהא צוואה כתובה, בניגוד לצוואה בעל פה, יצוינו בה תאריך וחתימות והיא תיערך בפני עדים ולא בפני רשות משפטית. על אף שהצוואה לא תכלול חתימה נוטריונית ואף לא דורשת כל נוכחות של עורך דין, תוקפה יהיה מוחלט וחזקה עליה כי היא אכן משקפת את רצונו של המצווה. רכושו של המצווה לאחר מותו, יתחלק לפי צוואה בעדים זו.

 

תנאים לצוואה בעדים

צוואה זו, הנערכת בפני עדים, כוללת מספר תנאים כדי שהיא תהא תקפה. התנאים הבסיסיים ביותר הם כי הצוואה תיערך על ידי המצווה וכי העדים ינכחו במקום ויעידו על כך שזוהי צוואתו. ללא נוכחות של עדים לצוואה וללא אישור של נוסח צוואה בפני עדים צוואה זו לא תהא צוואה בעדים. עם זאת, הדרישה לקיומו של נוסח צוואה בפני עדים אינה דרישה לכך שהעדים יהיו מודעים לתוכנה של הצוואה או לכשירותו של המצווה, אלא רק לעצם עריכתה של הצוואה מרצונו החופשי של המצווה.

החוק אף מציב מספר דרישות ביחס לעדים עצמם. על עדים לצוואה להיות בגירים, דהיינו בני 18 ומעלה. בנוסף, אדם אשר הוגדר כפסול דין לא יוכל לשמש כעד לצוואה. לבסוף, כדי שהעדים יהיו כשירים לעדות על הצוואה, אל להם, או לבני הזוג שלהם, ליהנות מהצוואה. הוראה בצוואה אשר מהנה את אחד העדים או בן זוגם – בטלה.

מעבר לכך, החוק הישראלי מציב מספר דרישות צורניות לעריכת צוואה בפני עדים. נסקור בקצרה את התנאים הצורניים של צוואה בעדים, כפי שאלו התפתחו בחקיקה ובפסיקה.

 

הדרישות הצורניות לקיום צוואה בעדים

כבר מהחוק עצמו ניתן להסיק מגוון דרישות צורניות לקיום צוואה בעדים. אליהן מצטרפות דרישות צורניות שפותחו בחקיקה ונמנו על ידי השופט חיים כהן בפרשת בריל. נסקור בקצרה את הדרישות הצורניות לקיום צוואה בפני עדים בישראל.

על הצוואה להיות כתובה ולא בעל פה, לשאת תאריך בו נערכה הצוואה, לכלול הצהרה בעל פה מצד המצווה כי זו אכן צוואתו, חתימה של המצווה כי זוהי צוואתו, אישור של העדים כי המצווה אכן הצהיר בפניהם כי זוהי צוואתו אשר ערך מרצונו החופשי, חתימת העדים, בעדיפות לחתימה על כלל עמודי הצוואה ואישור העדים כי המצווה אכן חתם על הצוואה. חתימת עורך דין צוואות וירושות אינה נדרשת כלל.

 

מה תפקידם של העדים?

כפי שניתן להסיק מהדרישות הצורניות והתנאים לקיום צוואה, תפקידם של עדים לצוואה הוא להעיד כי זוהי צוואתו של המצווה אשר נערכה מרצונו החופשי. העדים אינם מעידים על תוכנה של הצוואה.

 

מה קורה בחתימה של עד אחד בלבד?

כאמור צוואה בעדים טעונה חתימה על ידי שני העדים. חתימה על ידי עד אחד בלבד כמוה כהיעדר חתימה ודין הצוואה להתבטל.

 

צוואה בעדים שנפל בה פגם

כזכור צוואה הנערכת בפני עדים אינה טעונה נוכחות של עורך דין צוואות וירושות. מכיוון שכך, סביר בהחלט כי יפלו בה פגמים. סעיף 25 לחוק הירושה קובע כי בית המשפט יכול להורות על קיומה של צוואה שנפלו בה פגמים, ככל שהיא משקפת בבירור את רצונו של המצווה ומתקיימים מרכיבי הצוואה היסודיים.

לעניין צוואה הנערכת בפני עדים, מרכיבי היסוד של הצוואה הם היותה של הצוואה בכתב, נוכחות העדים וחתימתם. מכיוון שכך, כאשר הפגם שנפל בצוואה זו הוא היעדר קיום דרישת הכתב או דרישת שני העדים החתומים על העדות, הרי שהצוואה בטילה. באשר לפגמים אחרים, ככל שישוכנע בית המשפט כי הצוואה משקפת את רצונו של המצווה, הרי שבית המשפט יוכל להורות על קיומה של הצוואה.

כדי להימנע מפגמים בצוואה, מומלץ לשכור את שירותיו של עו"ד לצוואה בפני עדים כאשר מעוניינים לערוך צוואה שכזו. כזכור, נוכחותו של עו"ד לצוואה בפני עדים אינה נצרכת אך היא אכן תועיל לצוואה בכך שלא יפלו בה פגמים והצוואה תיערך על פי כלל דרישות הדין.

זקוקים לשירותיו של עו"ד צוואות וירושות לצורך עריכת צוואה בעדים? אנו בפורטל דין – נט נשמח למצוא עו"ד צוואות וירושות המתאים בדיוק עבורכם. פורטל דין – נט מתמחה בהתאמת עורכי דין ללקוחות בשלל נושאים אזרחיים ובכללם צוואות וירושות.

חייגו לקבלת ייעוץ ללא עלות