טל': 03-6299999

"מבית ד. מאור משרד עורכי דין"​

חיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

"מבית ד. מאור משרד עורכי דין"​

פיצויים בגין הפרת חוזה

נפגעתם מהפרת חוזה עמכם? יתכן ומגיע לכם פיצוי!

פנו אלינו עוד היום בטופס הנילווה, וקבלו מענה מהיר ומקצועי מעורכי הדין המנוסים של דין נט, מומחים בדינים אזרחיים בכלל ודיני חוזים בפרט,

שילוו אתכם אישית לאורך כל הדרך,

ויבטיחו את מלוא זכויותכם!

במציאות החיים השוטפת, במגזר הפרטי, העסקי והציבורי, אנו נתקלים לא אחת במגוון מצבים של הפרות חוזה. זו יכולה להיות הפרה של חוזה לשכירות דירה, התקשרות עם ספק או נותן שירותים, הפרה של סעיפים בחוזה עבודה, הסכם שותפות עסקית, חוזה שנחתם עם קבלן שיפוצים וכדומה. במקרים נפוצים אלה, בהם מתקיימת הפרה של החוזה כולו או חלקו, רשאי הנפגע שניזוק מכך, לתבוע פיצוי כספי מהצד המפר. זאת, בכפוף למילוי התנאים הקבועים בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א – 1970 לקבלת פיצויים ו/או סעד אחר.

מהי הפרה של חוזה?

כאשר שני צדדים עורכים ביניהם חוזה, בכל תחום שהוא כהגדרתו בחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג – 1973, יש לכל אחד מהם ציפייה שהצד האחר ימלא את כל סעיפי החוזה ויעמוד בהתחייבויות שמעוגנות בו. אולם, ניסיון החיים מלמד, שמתרחשות הפרות רבות של חוזים, על ידי מי מהצדדים.

הפרה מוגדרת בחוק כ"מעשה או מחדל שהם בניגוד לחוזה". כלומר, אם אחד מהצדדים מבצע פעולה מסוימת הנוגדת את מה שהוסכם בחוזה או לחילופין לא ממלא את חלקו בחוזה. אם ניקח לדוגמה הסכם מכר בין שני אנשים לרכישת רכב, בו הוסכם במפורש שהקונה ישלם למוכר את כל הכסף לאחר שיעשו העברת בעלות ברכב. אולם, בפועל הקונה לא העביר את התשלום למוכר על אף שהתחייב, ניתן לראות בכך הפרה של החוזה ביניהם.

חשוב שתדעו, על פי הוראות החוק, לא כל אדם או גורם אחר שנפגעו בגלל שהחוזה הופר, יהיו זכאים לתבוע פיצויים בשל כך. שכן, נפגע מוגדר בחוק כ"מי שזכאי לקיום החוזה שהופר". כלומר, הנפגע חייב להיות צד לחוזה, לו יש זכות שהחוזה שנערך עמו יקוים. אם למשל חתמתם על חוזה לשכירות דירה אך הבעלים מסר אותה לאנשים אחרים שיגורו בה, אתם הצד שנפגע ולא חברת ההובלות איתה סגרתם, שלא תרוויח כסף בגלל ההפרה הזו.

איזה סעדים ניתן לתבוע?

המחוקק בחר לייחד חוק ספציפי וייחודי – חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), שקובע את הסעדים אותם רשאי הנפגע לתבוע, כתוצאה מהפרת חוזה או חלקים ממנו. כך, הצד שנפגע בעקבות הפרת החוזה יכול לפנות לבית המשפט ולתבוע את אכיפת החוזה או ביטולו. כמו כן, עומדת לו הזכות לתבוע פיצויים בשל ההפרה. כלומר, סעד הפיצויים הוא סעד נפרד, שאותו ניתן לתבוע בנוסף או במקום סעד האכיפה או ביטול החוזה. שתדעו, בידי הנפגע עומדת לרוב האפשרות להחליט באיזה מבין הסעדים הוא בוחר. כמובן, בהתאם לנסיבות המקרה הספציפי, אם זה אכן מתאפשר ובכפוף לקריטריונים המפורטים בחוק לגבי התקיימות הסעדים השונים.

התנאים לקבלת פיצויים

מכוח הוראת סעיף 10 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), זכאי הצד הנפגע מהפרת החוזה לקבל פיצויים, בהתקיים התנאים המצטברים הבאים: הייתה הפרה של החוזה, לנפגע נגרם נזק שניתן להוכחה, ישנו קשר סיבתי בין ההפרה של החוזה לבין הנזק לנפגע, צפייה של הנזק כתוצאה מההפרה באופן סובייקטיבי או אובייקטיבי. כלומר, יש להראות שהצד שהפר את הוראות החוזה צפה את קרות הנזק או שהיה עליו לצפות אותו. וזאת, בשלב שבו נערך החוזה בין הצדדים.

הפרת-חוזה.jpg (1200×800)

איזה סוגי פיצויים ישנם?

פיצויים ללא הוכחת נזק: פיצויים אלה ניתנים מכוח החוק, במקרים בהם הייתה הפרה לספק שירות או נכס כלשהו ובגללה ביטל הנפגע את החוזה. למשל, אם חנות מסוימת התחייבה לספק לכם טלוויזיה לבית אך לא עשתה זאת ולכן החוזה הופר. במצב זה תהיו זכאים לקבל פיצוי כספי בלי צורך להוכיח שנגרם לכם נזק. גם במקרה שהופרה התחייבות לשלם לנפגע סכום כספי כלשהו, הוא יהיה זכאי לקבל פיצוי בגובה ריבית הפיגורים עד יום התשלום או בסכום שבית המשפט יפסוק.

פיצויי קיום: נקראים גם פיצויים חיוביים ומטרתם להשיב את הצד שנפגע למצב בו היה אלמלא הייתה הפרה והחוזה קוים. שכן, הסיטואציה היא שהצדדים ערכו חוזה ביניהם ונוצרה אצלם ציפייה ליהנות מהיתרונות שלו. לכן, למי שנפגע יש זכות חוקית לקבל את היתרונות שנקבעו בו. עם זאת, פיצויים אלה ייפסקו רק במצבים בהם בלתי אפשרי לאכוף את הוראות החוזה. חשוב לציין, סעד האכיפה הוא המרכזי ואם קיימת אופציה לאכוף את החוזה המשמעות היא שהוא יתקיים ולכן זה מייתר את הפיצוי הכספי.

פיצויי הסתמכות/פיצויים שליליים: פיצויים אלה יינתנו במקרים שבהם כלל לא נכרת חוזה בין הצדדים. כלומר, המטרה היא להחזיר את הנפגע לאותו מצב כספי בו היה אם לא הייתה הפרה על יד הצד האחר של החובה לקיים משא ומתן בתום לב. שהרי, הוא הסתמך על כך שהחוזה ייחתם, מה שלא קרה בסופו של דבר. חשוב לציין, הנפגע יכול לקבל פיצויי הסתמכות או פיצויי השבה בגין הביטול של החוזה, כדי למנוע מצב של פיצויים כפולים והתעשרות שאינה כדין.

פיצויים מוסכמים: פעמים רבות בעת עריכת החוזה בין הצדדים, מכניסים סעיף של פיצויים מוסכמים ללא הוכחת נזק בחלק הדן בהפרת חוזה. המדובר בפיצויים נפרדים שאינם קשורים לסוגי הפיצוי האחרים ואותם זכאי לקבל מי שנפגע בצורה אוטומטית ומיידית. הנפגע לא צריך להוכיח את קרות הנזק אלא נדרש להראות שהחוזה אכן הופר. כדאי לציין, שבית המשפט רשאי להפחית את סכום הפיצויים המוסכמים, אם לדעתו הוא מוגזם או לא סביר בהשוואה לנזק אותו אפשר היה לצפות מראש עם חתימת החוזה. האפשרות לקבוע פיצוי מוסכם זה מנגנון חשוב בדיני חוזים המבטא את עקרון החופש של הצדדים בעת עריכת חוזה. לכן, בתי המשפט לא ימהרו להתערב בהסכמות הצדדים אלא יעשו זאת רק במצבים חריגים ובמידתיות.

חייגו לקבלת ייעוץ ללא עלות