זכרון דברים נועד על מנת לסכם בכתב את המשא ומתן לקראת הליך של כריתת חוזה מחייב בין הצדדים להסכם המכר. בחלק מן המקרים יימצא זכרון הדברים כחוזה מחייב לכל דבר ועניין לפי חוק החוזים.

ניסוח זכרון דברים

במקרים בהם זכרון הדברים מנוסח על ידי הצדדים להסכם ללא ייצוג משפטי כזה או אחר הוא ינוסח ברשלנות בשל חוסר מומחיות. לרוב הצדדים ינסחו את זכרון הדברים באופן שאינו ממצה את כל פרטי העסקה העתידה להיחתם. במקרים אלה עלולים להתעורר במעמד חתימת ההסכם חילוקי דעות ופרשנויות שונות של הצדדים להסכם.

זכרון דברים בעסקת מכר במקרקעין

זכרון דברים בעסקת מקרקעין נועד להבטיח בשלב הראשוני את עצם קיום העסקה ושכלולה לידי חוזה מכר מחייב. על גבי זכרון הדברים יציינו הצדדים לעסקה את הפרטים המהותיים המוסכמים עליהם, כגון מחיר הנכס, מועד הפינוי, אופן התשלום, פרטי הנכס, פרטי הצדדים וכדומה. עצם חתימת הצדדים על מסמך זכרון הדברים מייצר בקרב הצדדים הרגשה של מחויבות לקיום העסקה.

להרחבה בנושא

מס רכישה למגרש

החסרונות בחתימה על זכרון דברים במקרקעין

זכרון הדברים הינו מסמך מחייב מבחינה משפטית לכל דבר ועניין, אולם ישנן סיבות שבעטיין מומלץ להימנע מחתימה על זכרון דברים לעסקת מקרקעין לרכישת נדלן, להלן דוגמאות:

  • במעמד החתימה על זכרון הדברים ייתכן כי טרם נבדק מצבו המשפטי של הנכס, ייתכן ועל הנכס רובצים עיקולים שעבודים וכדומה.
  • במקרים בהם זכרון הדברים לא ישתכלל לכדי חתימת הסכם, הצדדים יוכלו לעתור לבית המשפט בבקשה לאכוף את זכרון הדברים גם אם הוא חלקי. במקרים אלה בתי המשפט עלולים להשלים את החסר לפי שיקול דעת בית המשפט.
  • מבחינת תשלומי מיסים בגין עסקת המכר, רשות המיסים מחייבת את המוכר ואת הקונה לדווח אודות ביצוע עסקת מכר החל מיום המכירה, כאשר יום המכירה ייחשב יום החתימה על זכרון הדברים. גם אם הסכם המכר ייחתם במועד מאוחר יותר, יום החתימה על זכרון הדברים הוא היום הקובע מבחינת דיווח לרשויות המס.

מבולבלים? מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בזכרון דברים לעסקת מקרקעין לרכישת נדלן

עסקת מכר במקרקעין הינן עסקאות הכוללות סכום כספי נכבד, לרוב מדובר בכל הונו של אחד הצדדים לעסקה. לא מומלץ לחתום על שום מסמך, ובמיוחד לא על זיכרון דברים מחייב טרם פנייה לעורך דין העוסק בנדל"ן. עורך הדין יבצע עבורכם את מרב הבדיקות המשפטיות הרלוונטיות והקריטיות טרם חתימה על מסמך מחייב כזה או אחר.

בשורה התחתונה –  אין להקל ראש טרם חתימה על זכרון דברים בעסקאות נדלן.

אם אתם זקוקים לשירותי עורך דין שמתמחה במקרקעין, לרבות חתימה על זיכרון דברים במקרקעין באזור מגורכם, השאירו את פרטי ההתקשרות שלכם בטופס המקוון שבאתר ואנו נקשר ביניכם לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא כל התחייבות.

 

מוזמנים לפנות בכל שאלה