מה כולל זכרון דברים למכירת דירה

זכרון הדברים יכלול את הפרטים המהותיים והעיקרים של עסקת המכר, זכרון הדברים יכלול את פרטי הצדדים לרבות מספרי תעודות זהות וכתובות הצדדים, בנוסף זכרון הדברים יכלול את פרטי הנכס לרבות מספר גוש חלקה ותת חלקה, כתובת הנכס, תיאור הנכס בקצרה, מחיר הנכס, מועדי תשלום, אופן תשלום, מועד פינוי ומסירת מפתח.

המשמעות המשפטית של זכרון הדברים

למרות שזכרון הדברים איננו מהווה הסכם מכר, זכרון הדברים מחייב את החותמים עליו, לכן לפני כל חתימה על זכרון דברים מכל סוג שהוא יש להיוועץ בעורך דין העוסק בעסקאות מכר ומקרקעין על מנת לוודא שזכרון הדברים עליו מתכוונים הצדדים חתום לא עלול לפגוע או לסכן את זכויות הצדדים החותמים עליו. יובהר כי לא אחת הכירו ביתי המשפט במסמך זכרון הדברים ואמצו אותי כהסכם מחייב.

בתי המשפט נוהגים לבחון את כשרות זכרון הדברים על פי חוק החוזים, ביהמ"ש יבחנו האם הצדדים לעסקה גמרו בדעתם לחתום על המסמך (חתמו עליו ברצון והבנה), האם הדרך בו נעשה המשא ומתן לחתימת המסמך הייתה בדרך מקובלת ובתום לב, מהן נסיבות ההתקשרות, מהו תוכן זכרון הדברים וכדומה. צד שיפר את זיכרון הדברים עלול למצוא את עצמו במצב של הפרת חוזה דבר אשר עשוי לחייב את המפר בסעדים של אכיפת חוזה ובחלק מן המקרים גם פיצויים כספיים.

הבדיקות הדרשות לפני חתימה על זכרון דברים

מכיוון שזכרון דברים הינו מסמך מחייב, על הצדדים להתייחס אליו כעל חוזה מכר, לכן טרם כל חתימה על זכרון דברים על הצדדים בייחוד הרוכשים לבצע בדיקות מקיפות אודות מצב הזכויות בנכס באמצעות הפקדת מסמך נסח טאבו או אישור זכויות, ביצוע בדיקות ברשם המשכונות האם הוטלו משכונים על הנכס, לבדוק בעירייה האם יש חובות על הנכס, לבדוק את נושא חריגות הבנייה של הנכס וכדומה.

אופן ניסוח זכרון דברים

זכרון דברים איננו חוזה אחיד ואין לו נוסח אחיד או מקובל. כל צד למסמך זכרון הדברים יכל לנסח את זכרון הדברים בצורה שונה, אך יש לשים לב שהפרטים המהותיים ביותר של העסקה יופיעו על גבי זכרון הדברים כגון: פרטי הצדדים, פרטי הנכס, מחיר, אופן תשלום, מועד מסירה וכדומה.

מאחר וזכרון הדברים הינו מסמך בעל חשיבות יתרה ומאחר ומדובר בעסקאות מקרקעין ששווים הכספי הינו בהיקפים גדולים מומלץ ביותר לנסח את זכרון הדברים באמצעות עו"ד הבקיא בתחום.

אתרי אינטרנט שונים מספקים לציבור זכרון דברים למכירת דירה להורדה, אך חשוב לזכור כי זכרון הדברים הינו מסמך מחייב ולכן מומלץ ביותר לנסח את זכרון הדברים תוך מתן דגשים ותשומת לב לכל הפרטים הקטנים ע"י עורך דין בעל המידע והכישורים לנסח מסמך זה.

לצורכי המחשה להלן דוגמא כיצד נראה זכרון דברים לרכישת דירה:

זכרון דברים לרכישת דירה

 

 

נערך ונחתם במקום:________________    בתאריך:___________________

בין                      _________________     ת.ז_______________          כתובת______________

_________________     ת.ז_______________          כתובת______________

 

להלן-"המוכרים"                                      מצד אחד

 

לבין                   __________________  ת.ז _______________          כתובת______________

__________________   ת.ז_______________          כתובת______________

 

להלן- "הקונים"                                       מצד שני

 

בנוגע                לדירה, בכתובת______________  מספר דירה_____, הידועה כגוש_________,                  

                        חלקה_____, מספר חדרים_____ הכוללת_________________(להלן- "הדירה"\"נכס");

 

הואיל               והמוכרים מצהירים כי הנם הבעלים הרשום והחוקי של מלוא הזכויות והמחזיקים הבלעדיים

                       בנכס האמור;

והואיל             והמוכרים מעוניינים למכור את הדירה לקונים בתנאי ז"ד זה;

והואיל            והקונים מעוניינים לרכוש את הנכס האמור מהמוכרים בתנאי ז"ד זה ;

אי לכך ובהתאם לזאת הוסכם ע"י הצדדים כדלקמן:

זקוקים  לשירותי עורך דין שמתמחה בעסקאות מקרקעין לצורך בדיקת ועריכת מסמך מסוג זכרון דברים? השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס המקוון שבאתר ואנו נקשר בינכם לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

מוזמנים לפנות בכל שאלה