ת"א: 03-5544231

ביטול חוזה שכירות

שימוש בחוזה סטנדרטי המצוי באינטרנט הינו שימוש נוח, קל וזמין, אך אם הצדדים להסכם לא יעברו בדקדקנות על סעיפי ההסכם ולא יבינו את תוכנו, ההסכם לא יתאים לצורכי הצדדים. במקרים אלה הצדדים ימצאו את עצמם שרויים במחלוקות עתידיות העלולות להסתיים בתביעות אשר יוגשו האחד כנגד משנהו לפתחו של ביהמ"ש.

ביטול חוזה שכירות

אחד הדברים החשובים ביותר שעל הצדדים לציין על גבי חוזה השכירות מהי תקופת השכירות, והאם יש לצדדים זכות לסיים את חוזה השכירות טרם פקיעת תקופת השכירות המצוינת בחוזה. חשוב כי הסכם השכירות יכלול סעיף שדן בכל נושא יציאת השוכר מהדירה בטרם סיום תקופת השכירות תוך הכנסת שוכר חלופי במקומו.

במקרים כאלה רצוי כי המשכיר יסדיר באופן חד משמעי כי: בכל מקרה בו השוכר יבקש להכניס שוכר חלופי במקומו עליו יהיה לקבל את הסכמת המשכיר לדייר החליפי, וכי על הדייר החליפי יהיה להיכנס בנעליו של השוכר באשר לכל התחייבויות השוכר, לרבות לחתום על חוזה שכירות חדש, להמציא ערבויות וערבים חדשים מטעמו.

281-1.jpg (430×286)

פתרון בעיות בחוק השכירות והשאילה

חוק השכירות והשאילה קובע באופן חד משמעי כי: לשוכר אין זכות אוטומטית להעביר את זכות השכירות שלו במושכר לשוכר משנה ללא הסכמה של בעל המושכר, קרי המשכיר. יחד אם זאת במקרים אלה החוק בא למנוע מצבים בהם השוכר יעמוד בפני "שוקת שבורה". לכן החוק מתיר לשוכר להעביר את זכות השכירות ללא הסכמת המשכיר, רק במקרים בהם המשכיר מסרב להעברת השכירות ללא כל טעם, נימוק סביר או אם העמיד תנאים בלתי סבירים.

לא אחת קבעו בתי המשפט כי רק סירוב הוגן, ממשי ובעל טעם סביר הינו מוצדק, יתרה מכך על המשכיר חלה חובת תום הלב במקרים אלה, על מנת להימנע ממצב בו השוכר פועל מתוך נקמה ולא מתוך טעמים ממשים ומוצדקים. מומלץ בעת כריתת הסכם שכירות כי הצדדים יכללו הוראות כיצד עליהם לפעול במצב בו יבקש השוכר לעזוב את המושכר טרם פקיעת תקופת השכירות.

ביטול חוזה שכירות מצד המשכיר

לא פעם קורה כי ביטול חוזה השכירות נעשה דווקא מצידו של המשכיר. על פי הדין, ביטול חוזה על ידי המשכיר יחול רק במקרים בהם נגרמה הפרת חוזה מצד השוכר. יחד עם זאת צריך להיות מדובר בהפרה של אחד מהסעיפים העיקריים של החוזה. במידה והמשכיר מבקש לבטל את החוזה ללא סיבה מוצדקת, מדובר במקרה הקלאסי של הפרת חוזה אשר עלולה לזכות את המשכיר בפיצויים בגין הפרת החוזה.

השוכר רשאי להגיש תביעה כנגד המשכיר בהסתמכו על חוק החוזים תרופות ולדרוש: ביטול והשבה בחוזה, אכיפת חוזה ופיצויים. סוגיית חוזי השכירות הינה סוגיה סבוכה וגדושה פרטים, ראוי כי פרטים אלה יבואו לידי ביטוי על גבי הסכם שכירות הערוך בצורה יסודית ודקדקנית, באמצעות עורך דין מנוסה העוסק בתחום הסכמי השכירות.

זקוק לשירותי עורך דין שמתמחה בביטול חוזי שכירות באזור מגוריך? השאר את פרטי הקשר שלך בטופס שבאתר ואנו נקשר בינך לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.