על מנת לבצע צו רישום בית משותף בטאבו בפנקס הבתים המשותפים יש לגשת ללשכת רישום המקרקעין, אצל המפקח על רישום המקרקעין. פעולת רישום בית משותף בטאבו מאפשרת זיהוי של כל דירה בבית המשותף תוך שיוך השטחים המהווים חלק מרכושו של כל בעל דירה בבית המשותף, בהתאם לחלקם של הבעלים בבית המשותף.

משמעות רישום בית כ-"בית משותף" מקנה מספרי תת חלקה לכל דירה, במונח מקצועי תהליך של "פרצלציה". כל חלק בחלקה הרשומה מקבל מספר זיהוי בנוסף למספר הגוש והחלקה של השטח, בנוסף בזמן רישום בית כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים יבוצעו הצמדות קיימות שיירשמו, כגון: חדר מדרגות, חצר, חניה וכדומה.

תהליך רישום בית משותף בטאבו

על מגיש הבקשה להגיש בקשה מסודרת בפני המפקח על רישום המקרקעין, הבקשה תוגש בהעתק אחד, לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:

 • שני העתקים מתשריט מקורי שהוכן על ידי אחד מאלה: מהנדס, מודד, אדריכל או הנדסאי.
 • התשריט צריך להיות מאושר על ידי הוועדה לתכנון ובנייה.
 • אישור על הסכמת יושב ראש הוועדה.
 • במידה ויש תקנון מוסכם של הדיירים, יצורפו ארבעה העתקים מהתקנון המוסכם.
 • אישור על תשלום אגרה.
 • בקשה לייחוד דירות.
 • אישורי מיסים.

הפרטים שיש לכלול בצו רישום

על מנת לבצע רישום בית כבית משותף, על מגיש הבקשה לכלול בבקשה לצו רישום בית משותף את הפרטים הבאים:

 • שמות בעלי הזכויות הקנייניות בדירות.
 • מספר הדירות הכלולות בבית המשותף.
 • שטח של כל דירה (נטו במ"ר).
 • מספר גוש וחלקה לפי תשריט.
 • מספר חלקת משנה.
 • מספר חלקת משנה מהרכוש המשותף.
 • חלקים ברכוש המשותף הצמודים לכל דירה ודירה.
 • שטח שהוצא מהרכוש המשותף והוצמד לדירה אחרת.
 • תקנון מוסכם.

היתרונות ברישום בית משותף בטאבו

 • החל מרגע רישום בית "כבית משותף" קיימת וודאות וחוקיות לרישום הבית, קיים אופן חלוקה של השטחים, החלקות והרכוש המשותף בין בעלי הדירות הכלולות בבית המשותף. עצם החלוקה מונעת חילוקי דעות וגורמת: לביטחון, יציבות ויחסי שכנות טובים בקרב בעלי הזכויות בשטחים וברכוש המשותף.
 • בית שרשום כבית משותף מעלה את שווי הנכס ברגע בו ירצה הבעלים למכור את הנכס, רוכשים פוטנציאליים מתעניינים בבתים שרשומים ומוסדרים כדין.
 • הסדרת נושא הרכוש המשותף כגון: חניות, חצר, גג וכדומה, דבר שנותן וודאות יציבות ומעלה את ערך הבית ברגע בו הנכס יוצע למכירה.
 • לאחר רישום בית משותף ביצוע פעולות ועסקאות במקרקעין כגון העברת זכויות הופך להיות פשוט ונוח.
 • הבנקים יקלו על קבלת משכנתא בבתים משותפים הרשומים והמוסדרים כדין בפנקס הבתים המשותפים.

בדיקה האם בית רשום כדין בפנקס הבתים המשותפים

בדיקה האם נכס רשום בפנקס הבתים המשותפים תיעשה בדרכים הבאות:

 • באתר האינטרנט של משרד הבינוי והשיכון ניתן למצוא מידע על נכס האם הוא רשום כדין בפנקס הבתים המשותפים.
 • הוצאת נסח טאבו של הנכס- ניתן להוציא נסח טאבו בלשכת רישום המקרקעין או באתר האינטרנט של משרד המשפטים.

חשוב לזכור כי בית שלא רשום כ-"בית משותף" בפנקס הבתים המשותפים איננו בית משותף, גם אם הבית עומד בהגדרות החוק ומכיל יותר משתי דירות. כאשר הדירות אינן רשומות כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים לא יהיה ייחוד דירה לכל בעל דירה, כל הבעלים יהיו בעלים ביחד במושע על כל הדירות.

זקוקים לשירותי עורך דין שמתמחה ברישום בית משותף בטאבו באזור מגוריכם? השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס המקוון שבאתר ואנו נקשר בינכם לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

מוזמנים לפנות בכל שאלה