26מס רכישה ישולם בהתאם למדרגות המס כך שככל שעלות הרכישה גבוה יותר כך שיעורי מס הרכישה יהיו גבוהים יותר. מס הרכישה מפריד בין רוכשי דירה יחידה לבין רוכשים שיש בבעלותם דירת מגורים נוספת או יותר.

מטרת החוק הינה להקל על זוגות צעירים ומשפרי דיור ביחס למשקיעים בשוק הנדל"ן, באמצעות כך שהמיסים למשקיעי נדל"ן גבוהים והופכים את העסקה לבלתי כדאית בעבור המשקיעים, דבר אשר עלול להפחית את עסקאות המקרקעין ולהוביל לירידה בשוק הנדל"ן.

שיעורי מס רכישה לדירת מגורים יחידה 

שיעורי מס הרכישה המעודכנים נכון לשנת 2016 הינם לפי מדרגות המס הבאות:

רכישת דירה יחידה עד לשווי של 1,600,175 ₪- פטורה מתשלום מס רכישה.

רכישת דירה יחידה מהחל מסך של  1,600,175 ועד לסך של 1,898,005 ₪ יחול מס רכישה של 3.5% על השווי שבין סכומים אלה.

רכישת דירה יחידה החל מסך של 1,898,005 ועד לסך של 4,896,615 ₪ יחול מס רכישה בשיעור של 5% על השווי שבין סכומים אלה.

רכישת דירה החל מסך של 4,896,615 ₪ ועד לסך של 16,322,055 ₪ יחול מס רכישה בשיעור של 8% על השווי שבין סכומים אלה.

שיעורי מס רכישה לרוכש בעל דירה שניה ויותר

שיעורי המס המעודכנים לשנת 2016 לרוכשים אשר בבעלותם יותר מדירת מגורים אחת:

  • רכישה עד לשווי של 4,896,615 ₪ יחול מס רכישה בשיעור של 8% על חלק השווי שעד סכום זה.
  • רכישה מעל לסך של 4,896,615 ₪ יחול מס רכישה בשיעור של 10% על חלק השווי העולה על סכום זה.

באתר של רשות המיסים תוכלו למצוא מחשבון סימולטור לצורך חישוב מס רכישה.

מס רכישה על רכישת קרקע

מס הרכישה הקבוע לתשלום בעת רכישת קרקע עומד על שיעור של 6% מכל שווי הרכישה של הקרקע. לכלל זה יש חריג, לפיו: אם מדובר ברכישת קרקע שיש לגביה תוכנית בניה תקפה המותירה לבנות עליה לפחות דירת מגורים אחת, או שמדובר בקרקע שהתקבל לגביה היתר בניה לפחות לדירה אחת בתוך שנתיים ממועד הרכישה, במקרים אלה יחול מס רכישה בשיעור של 5%.

פטור ממס רכישה

למעט פטור ממס רכישה לדירה יחידה שסכומה אינו עולה על סך של 1,600,0175 ₪ מותיר החוק מס רכישה פטור נוסף ממכירה של זכויות במקרקעין בדירת מגורים מאדם לבן הזוג שגר עמו באותה הדירה. לא חייב כי בני הזוג יהיו נשואים, ולצורך סעיף הפטור הנ"ל גם בני זוג ידועים בציבור ייכנסו להגדרה בפטור,  מדובר בפטור מס רכישה ופטור ממס שבח.

פטור נוסף בגין תשלום מס רכישה יחול בעסקאות פינוי בינוי- כאשר רוכש מקבל דירת מגורים מהיזם במתחם פינוי בינוי בתמורה לדירתו הישנה, יהיה פטור מתשלום מס רכישה במקרים אלה.

פטור נוסף הוא במקרה של העברת דירת מגורים בין בני זוג גרושים אגב גירושיהם, מקרה זה לא ייחשב כאירוע של מכירה או עסקה במקרקעי, לכן לא יחולו עליו כללי מיסוי מקרקעין ולא יחויב בתשלום מס רכישה כלל.

דירת מגורים שניתנה במתנה או ירושה

הכלל בחוק מיסוי מקרקעין קובע כי: אדם שמקבל דירת מגורים במתנה (ללא תמורה) מקרוב משפחה, ישלם מס רכישה בגובה של 1/3 ממס הרכישה הרגיל שהיה חל על העסקה. במקרים אלה שווי הדירה ייקבע לפי שווי שוק של הדירה בשוק החופשי לפי עסקאות שבוצעו באותו אזור מגורים בנכסים דומים.

כיצד ממשים את זכות הפטור

על מנת להשיג את הפטור ממס רכישה אדם בעל דירת מגורים יחידה אשר סכום הרכישה שלו פטור ממס רכישה, או במקרה של העברת דירה בין בני זוג נשואים, ימלא טופס בקשה לפטור ממס רכישה המצוי באוגדן הטפסים של לשכות מיסוי מקרקעין.

ביטול עסקה במקרקעין

כל עסקה במקרקעין ניתן לבטל ולקבל החזר מס רכישה ששולם קודם, על הרוכש להגיש הודעה בדבר ביטול העסקה למשרדי מיסוי מקרקעין, לבקש את תשלומי המס שהעביר בחזרה. את הבקשה יש להגיש על גבי טופס תצהיר על ביטול מכירה/ פעולה באיגוד למשרדי מיסוי מקרקעין. באם מנהל מיסוי מקרקעין השתכנע כי אכן בוטלה עסקת המכירה, יורה על החזקת הזר מס רכישה ששולם בעבור העסקה שבוטלה.

קנס על מס רכישה

חוק מיסוי מקרקעין קובע מספר קנסות אשר יוטלו כנגד רוכשים במקרקעין במידה ויחול אחד מן המקרים הבאים:

  1. אדם לא הגיש הצהרה על רכישת זכות במקרקעין במועד החוקי (40 יום), יחויב בקנס העומד של סך של 250 ₪ בעבור כל שבועיים של פיגור בהגשת ההצהרה.
  2. קנס כנגד רוכש שלא הגיש הודעה על רצונו לדחות את תשלומי מיסוי המקרקעין, יחויב גם הוא בקנס בגובה של 200 ₪ בעבור כל שבועיים של פיגור בהגשת ההודעה למשרד מיסוי מקרקעין.
  3. קנס כנגד רוכש זכות במקרקעין המפגר בתשלום שומת מס הרכישה המוטל עליו.

זקוקים לשירותי עורך דין שמתמחה בקבלת פטור מתשלום מס רכישה באזור מגוריכם? השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס המקוון שבאתר ואנו נקשר בינכם לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

 

מוזמנים לפנות בכל שאלה