המקרים בהם נעשה שימוש נפוץ בשטר חוב הם במסגרת חוזי שכירות, כאשר השוכר מתחייב כלפי בעל הנכס: "המשכיר" לשלם את דמי השכירות, הנזקים, החובות והמיסים. על מנת להבטיח את התחייבויות אלה נוהג המשכיר להחתים את השוכר על שטר חוב המהווה עבור המשכיר שטר ביטחון כי אכן ישלם השוכר את כל התשלומים המוטלים עליו לפי חוזה השכירות.

סוגי שטרות חוב

יש להבחין בין שטרי חוב סחירים לשטרי חוב שאינם סחירים. שטר חוב שכיר יכל מקבל השטר להעביר או להסב אותו לאדם אחר, ואילו שטרי חוב בלתי סחירים לא ניתנים להעברה לאדם אחר. היתרון בשטר חוב שכיר זה במידה ובעל שטר החוב לא מעוניין להתעסק עם פירעון השטר יכל הוא להעביר אותו לחברת גבייה או לצד ג' שיבצע במקומו את גביית השטר.

הדרכים לחילוט שטר החוב

את שטר החוב ניתן להגיש לפירעון בבתי המשפט או בלשכות ההוצאה לפועל. הדרך היעילה המהירה והנפוצה ביותר היא פירעון השטר באמצעות לשכות ההוצאה לפועל, חוק ההוצאה לפועל מאפשר לכל אדם המחזיק שטר או המחאה, שעבר זמן פירעונה ו/או שהשטר או ההמחאה לא כובדו או לא שולמו, לבקש לפרוע את השטר או ההמחאה באמצעות רשות האכיפה והגבייה.

בקשה לביצוע שטר או המחאה בלשכת ההוצאה לפועל

בעל השטר או ההמחאה יגש ללכת ההוצאה לפועל באזור מגוריו ויגיש בקשה על גבי טופס בקשה לביצוע שטר או צ'יק (טופס 205 ), לטופס הבקשה לביצוע שטר יצרף בעל השטר את המסמכים הבאים:

  1. בעל השטר יצרף את שטר החוב המקורי.
  2. בעל השטר יצרף צילום משטר החוב.
  3. במידה ובעל השטר מיוצג על ידי עורך דין אז יצרף עורך הדין ייפוי כח.
  4. פרטי חשבון בנק של בעל השטר או פרטי חשבון הבנק של עורך דינו לצורך קבלת הכספים.
  5. אישור מעודכן לשלושה חודשים אחרונים ממשרד הפנים אודות פרטיו ומענו של החייב.
  6. במידה והחייב בשטר הינו בתאגיד, עמותה או חברה ישנן הוראות שונות לגבי צרוף מסמכים הקשורים לאימות פרטי התאגיד או החברה.

במעמד הגשת הבקשה לביצוע שטר או צ'ק על בעל השטר לשלם לטובת לשכת ההוצאה לפועל אגרה בסך של 1.25% מגובה הצ'ק או השטר, בנוסף יש לשלם אגרה נוספת עבור פרוטוקול.

לאחר הגשת הבקשה לביצוע שטר

לאחר שנושה (בעל השטר) יגיש את בקשתו לביצוע השטר בלשכת ההוצאה לפועל, מנהל לשכת ההוצאה לפועל ימציא "הודעת אזהרה" לחייב (עושה השטר) בתוך 30 ימים. באזהרה יפרט מנהל לשכת ההוצאה לפועל את אפשרויות העומדות לחייב לפרוע את השטר או להגיש הודעות שונות או התנגדותו לביצוע השטר. בחלוף התקופה הקבועה בהודעת מנהל לשכת ההוצאה לפועל במידה והחייב לא יפעל בהתאם להוראות המנהל בהודעתו יתחיל הליך ביצוע השטר.

זקוק לשירותי עורך דין שמתמחה פירעון או עשיית שטר חוב באזור מגוריך? השאר את פרטי הקשר שלך בטופס שבאתר ואנו נקשר בינך לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

ייעוץ טלפוני
2,000 ש"ח + מע"מ