לאחר ביצוע עסקת מכר במקרקעין המתגבשת באמצעות חתימת חוזה מכר יש לקונה ולמוכר פרק זמן של 40 ימים להגיש דיווח ללשכת מיסוי מקרקעין אודות ביצוע עסקת המכר במקרקעין. הדיווח יוגש ללשכת מיסוי המקרקעין הסמוכה לאזור בו נמצא הנכס נשוא עסקת המכר.

כיצד נקבעת השומה במס רכישה?

תחשיב מס רכישה יכל להיעשות באחת משתי דרכים:

 • תחשיב שיוגש וייעשה באמצעות רוכש הזכות במקרקעין, במילים אחרות: "שומה עצמית" על מנת לבצע שומה עצמית ניתן להיעזר בסימולטור מס רכישה המצוי באתר האינטרנט של רשות המיסים.
 • תשלום מס על פי שומה שתיקבע על ידי מנהל המקרקעין בלשכת מיסוי המקרקעין, השומה תיקבע לאחר שרוכש הזכות במקרקעין הגיש הצהרתו על ביצוע עסקת רכישה במקרקעין, השומה תיקבע על סמך נתונים שיגיש רוכש הזכות על גבי טופס ההצרה.

במקרים בהם הוגשה שומה עצמית ושומת מנהל המקרקעין גבוה מגובה השומה העצמית, על רוכש הזכות במקרקעין לשלם את ההפרש בין השומה העצמית לשומה של מנהל המקרקעין תוך 30 ימים מיום שקיבל לידיו את הודעת השומה מטעם לשכת מיסוי המקרקעין.

שיעורי מס רכישה תשלום שונים בין דירת מגורים יחידה לבין מספר גירות מגורים המצויות בבעלות הרוכש לבין זכויות במקרקעין שלא ייועדו למגורים כגון: מקרקעין למסחר חקלאות וכדומה. תקנות מיסוי מקרקעין מזכות את רוכש הזכות במקרקעין במקרים מסוימים המפורטים בחוק בפטורים והקלות בתשלום מס רכישה.

איך משלמים מס רכישה?

לאחר שרוכש הזכות מגיש הצהרתו בפני מנהל המקרקעין , מנהל המקרקעין יגיש שומה או הסכמתו לאמץ את השומה העצמית שהגיש רוכש הזכות במקרקעין. לאחר אישור מנהל המקרקעין יישלח לכתובתו של רוכש הזכות תשלום שובר מס רכישה, לאחר קבלת השובר ניתן לבצע תשלום מס רכישה בכרטיס אשראי באתר האינטרנט של רשות המיסים.

תשלום מס רכישה באינטרנט באמצעות כרטיס אשראי יכל להיעשות  עד לסכום של 15,000 ₪. כמו כן, ניתן לגשת ולבצע באופן עצמאי בלשכת רשות המיסים תשלום מס רכישה או באמצעות העברה בנקאית. לאחר ביצוע התשלום יישלח לכתובתו של המדווח אישור תשלום מס רכישה.

ניתן לבצע תשלום מס רכישה בתשלומים במקרים הבאים במסגרתם תשלום המס יידחה עד למועד בו יתקיים אחד מהמקרים הבאים: רוכש המקרקעין קיבל לידיו את החזקה במקרקעין, רוכש המקרקעין שילם סכום גבוה מ-50% מחיר הזכות במקרקעין, הרוכש קיבל לידיו ייפוי כח לרשום את הזכות במקרקעין על שמו. במידה ותשלומי המס נדחו בהתאם לאחד מהתנאים הנ"ל יתווספו לתשלומי המס הפרשי ריבית והצמדה.

איפה משלמים מס רכישה?

דיווח אודות ביצוע עסקה במקרקעין ואודות גובה השומה העצמית ייעשה בלשכת מיסוי המקרקעין הסמוכה לאזור בו נמצא המקרקעין נשוא העסקה, למשל: נכס מקרקעין תשלום מס רכישה ברחובות ייעשה בלשכת מיסוי מקרקעין בעיר רחובות.

תיקון שומה

ניתן לתקן שומה בתוך 14 ימים מיום שבוצעה עסקה במקרקעין ביוזמתו של מנהל המקרקעין או ביזמתו של משלם המיסים במקרים הבאים:

 1. התגלו עובדות חדשות שלא היו ידועות בעת ביצוע השומה הראשונה, מדובר בעבדות כאלה שעשויות לחייב את הרוכש בתשלומי מס נוספים או לשנות את סכום המס.
 2. נמסרה הצהרה שגויה, שעלולה לשנות את סכום המס או למנוע תשלום מס בכלל.
 3. ישנה טעות בשומה.

מדרגות מס רכישה

מדרגות מס רכישה מתעדכנות אחת לשנה, להלן פרוט מדרגות מס רכישה נכון ליום 01/01/2016 :

בדירת מגורים יחידה של המוכר:

 • מדרגת מס רכישה ראשונה עד לשווי של 1,600,175 ₪ הינה 0%.
 • מדרגת מס רכישה שנייה עד לשווי שבין: 1,600,175 ועד 1,898,005 ₪ עומדת על 3%.
 • מדרגת מס שלישית עד לשווי שבין: 1,898,005 ועד 4,869,615 ₪ עומדת על 5%.
 • מדרגת מס רביעית עד לשווי שבין: 4,896,615 ₪ ועד 16,322,055 ₪ עומדת על 8%.
 • מדרגת מס חמישית בשווי שמעל ל: 16,322,055 ₪ עומדת על 10%.

מדרגות מס רכישה ברכישת דירת מגורים נוספת, במילים אחרות איננה דירה יחידה:

 • מדרגת מס רכישה ראשונה עד לשווי של 4,896,615 עומדת על 8%.
 • מדרגת מס רכישה שנייה מעל שווי של 4,869,615 עומדת על 10%.

הנחות בתשלום מס רכישה

החוק מקנה לקבוצה של אוכלוסייה מוגדרת הנחות במס הרכישה, הנחות אלה יינתנו בתנאי כי הדירה הנרכשת לזכאי בהנחה תשמש את הרוכש למגוריו, הנחות במס רכישה לא יינתנו בעבור מקרקעין שנועדו להשקעה או לעסקים.

להלן רשימת המקרים הזכאים להפחתה במס רכישה:

 1. נכים לפי הגדרתם בחוק מיסוי מקרקעין.
 2. בני זוג שרוכשים דירה ביחד ומספיק ואחד מבני הזוג נכה שני בני הזוג יהיו זכאים להנחה.
 3. בני משפחה שכולה או נפגעי פעולות איבה יהיו זכאים להנחה במס רכישה לפי תנאים המפורטים בחוק.
 4. עולים חדשים לפי הגדרת חוק מיסוי מקרקעין.
 5. תושבים חוזרים.

זקוקים לשירותי עורך דין שמתמחה במקרקעין והגשות שומה במס רכישה באזור מגוריכם? השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס המקוון שבאתר ואנו נקשר בינכם לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

מוזמנים לפנות בכל שאלה