הרעיון של חברה בע"מ- בעירבון מוגבל הוא שבעלי המניות בחברה יהיו חייבים בחובות החברה רק במקרים של קריסה כלכלית של החברה. החבות הינה אך ורק עד גובה הון המניות הבלתי נפרע שלהם. אך בכל זאת, ישנם מקרים קיצוניים, בהם אפשר לפנות לבית המשפט בבקשה לבצע "הרמת מסך". על מנת, לחייב את בעלי מניות החברה בעצמם, להחזיר חובות לנושי החברה. מדובר במקרים בהם בעלי המניות נקטו סיכונים בלתי מקובלים בעולם העסקים.

איך להקים חברה בע"מ

רבים שואלים את השאלה איך פותחים חברה. התשובה היא שכדי לייסד חברה עלינו לרשום אותה ברשם החברות. כל אדם יכול להקים חברה בתנאי שמטרותיה ועיסוקה של החברה יהיו חוקיות בלבד. לכל חברה, יש בעלי מניות. ישנן חברות אשר יש להן רק בעל מניות אחד. כל בעל מניות רשאי למכור ולהעביר את הון המניות שלו בחברה לאחר. הקמת החברה דורשת תשלום אגרת הקמת חברה ואגרה שנתית.

תקנון חברה

פתיחת חברה דורשת ממקימי החברה לייסד תקנון חברה המחייב את כל בעלי המניות ונושאי המשרה בחברה. מדובר במסמך חשוב המלווה את החברה בכל פעולה. התקנון מהווה את "החוקה" של החברה. על התקנון לכלול את שם החברה, פרטי בעלי מניות, פרטי בעלי הון מניות, פרטי מורשי חתימה בחברה, תאריך התאגדות החברה, אופי ודרך ניהול החברה, זכויות החברה, מטרות החברה והאחריות המוגבלת של בעלי החברה.

מטרת התקנון הנה להסדיר את כל היחסים בין השותפים בפעילות החברה, בעלי משרה, בעלי תפקידים ובעלי מניות. התקנון קובע מסגרת וכללים לפעילות החברה. על בעלי החברה להגיש את תקנון החברה לרשם החברות. התקנון יהיה חתום על ידי כל בעלי המניות בחברה, מאומת בחתימתו של עורך דין. על תקנון החברה להיות מדויק. מכאן החשיבות שבניסוח ותכנון תקנון חברה על ידי עורך דין העוסק בפתיחת חברה.

חשיבות עורך הדין בהליך של פתיחת חברה

התקנון הנו מסמך העיקרי של החברה. על התקנון לכלול פרטים קריטיים ומהותיים בעבור החברה. ניסוח התקנון מושפע ממספר קריטריונים, כגון אופן הפעילות של החברה, אופי הקשר של הפעילים בחברה והעדפות אישיות של הפעילים בחברה. חוק החברות מחייב את מייסדי חברה לכתוב ולהגיש לרשם החברות תקנון. אין להקל ראש בכתיבת התקנון. התקנון כולל סוגיות משפטיות רבות הכרוכות בו.

לאור כל אלה, ישנה חשיבות יתרה בעת הקמת חברה. רצוי להיעזר בעורך דין מסחרי, שמכיר ובקיא בעריכת תקנונים לחברות. זכרו, חשוב לבדוק היטב את תקנון החברה, לפני הגשתו לרשם החברות. זאת רק בשל החשש, שתיפול טעות קטנה, ואז יאלצו בעלי המניות לערוך ולהגיש תקנון חברה חדש. לכן לצורך הקמת חברה בע"מ אל תהססו ופנו עוד היום לעורך דין מסחרי.

כל שעליכם לעשות הוא: למלא את הטופס המקוון, ללא כל התחייבות. אחד מנציגי הפורטל יעביר את פנייתכם לעורך דין חברות מסחרי, המצוי באזור מגוריכם.  עו"ד יחזור אליכם בתוך זמן קצר ויסייע בכל שאלותיכם.

מוזמנים לפנות בכל שאלה