בפתח הדברים חשוב להסביר כי בביצוע עסקה במקרקעין יש לעגן את רצונות הצדדים בחוזה. לשם כך, ובהתאם לדרישות חוק החוזים, עלינו לעמוד במספר תנאים / מבחנים:

  1. "הצעה":
  • א. פנייה – על המציע להעביר את ההצעה לביצוע העסקה לצד השני (להלן: "הניצע").
  • ב. גמירות דעת – על ההצעה להעיד על כוונתו האמיתית והכנה של המציע לכונן יחסים משפטיים עם הניצע.
  • ג. מסוימות – על ההצעה להכיל, לכל הפחות, את הפרטים ו/או התנאים המהותיים אשר מרכיבים את העסקה.
  1. "קיבול":
  • א. מסירה – במידה והניצע מעוניין להיענות להצעה עליו לשגר הודעת קיבול למציע.
  • ב. גמירות דעת – הקיבול צריך שיעיד על כוונתו האמיתית והכנה של הניצע לכונן יחסים משפטיים עם המציע.
  • ג. חפיפה/מסוימות – יש צורך כי הקיבול יחפוף באופן מלא עם הפרטים ו/או התנאים המפורטים בהצעה.

* עמידה בתנאים הנ"ל תחשב ככריתת חוזה מחייב בין הצדדים *

האם ידועות לך השלכות החתימה על מסמך זכרון דברים?

העיקרון העומד בבסיס החתימה על מסמך זכרון דברים הוא מחד, להבטיח את רצינות הצד המתעניין בנכס ומנגד, לוודא כי בעל הנכס לא ימשיך לחפש מתעניינים נוספים.

* שימו לב * 

בפועל, במקרים רבים ניתן לראות את זכרון הדברים כחוזה לכל דבר ועניין, וזאת למרות שרוב החותמים מתייחסים למסמך כחלק לא כל כך משמעותי בשלבי המו"מ בין הצדדים. במקרים אלו, הסתייגות מזכרון הדברים או הפרתו – כמוה כהסתייגות מחוזה שנכרת או הפרתו, והיא בהחלט יכולה לחשוף את הצד המסתייג / המפר לפתיחת הליכים משפטיים נגדו, על כל המשתמע מכך.

זכרון דברים שכירות דירה

זכרון דברים שכירות דירה

התבקשת לחתום או ברצונך להחתים על נוסח זכרון דברים להשכרת דירה? כיצד תוכל להבטיח את רצינות הצד השני?

חתימה על זכרון דברים היא פרקטיקה נהוגה ומקובלת יותר בעסקאות מכר (כגון זכרון דברים לדירה, זכרון דברים לרכב וכדו'), אך כיום, עקב הביקוש הרב, אין זה מן הנמנע כי גם בשוק השכירות תתבקש לחתום, או לחילופין, תהא מעוניין להחתים על מסמך זכרון דברים להשכרת דירה לדוגמא כאשר מדובר בנכס אטרקטיבי.

מהו התוקף המשפטי של מסמך זכרון דברים שכירות?

ככלל, תוקפו של זכרון הדברים ייקבע לאחר בחינת כוונות הצדדים (גמירות הדעת) והתנאים שפורטו בו (המסוימות) בהתאם לדרישות חוק החוזים כפי שהוסבר בראש המאמר.

לדוגמה – במקרים בהם זכרון הדברים עליו חתמת הוכתר בכותרת אשר אינה משתמעת לשתי פנים (לדוגמה: "זכרון דברים שכירות מחייב") ו/או מכיל פרטים מדוייקים לגבי מיקום הנכס, תיאורו, שוויו, אופן התשלומים בעבורו וכיו"ב, ייתכן וביהמ"ש יראה בו כהסכם מחייב ולא רק כשלב במו"מ.

כאמור, הפרת זכרון דברים מפורט וברור יכולה לחשוף את המפר לפתיחת הליכים משפטיים נגדו, על כל הכרוך בכך, ועלולה להוביל בסופו של דבר לחיובו לקיים את העסקה בעל כורכו או אף לשלם פיצוי בגין ההפרה.

בכדי להימנע מסיטואציות לא נעימות, מומלץ לא לפרט יתר על המידה בעריכת זכרון הדברים. לכל הפחות, ניתן להגביל את המסמך לתקופה מסויימת ו/או להוסיף סעיף אשר מבהיר כי זכרון הדברים הינו שלב במו"מ בדרך לעריכת חוזה מפורט. בכל מקרה, מומלץ בתוקף להיוועץ עם עו"ד מוסמך בעניין.

"אין עובדות, רק פרשנויות" (פרידריך ניטשה)

אנא השאר פרטיך בטופס המקוון שבאתר ופורטל דין-נט יאתר עבורך עו"ד באזור מגוריך להכנת נוסח זכרון דברים להשכרת דירה – השימוש באתר ניתן בחינם וללא כל התחייבות.

* שימת ליבכם לעובדה כי הכתוב לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ו/או ייעוץ מקצועי – אלא בגדר המלצה בלבד – והסתמכות עליו הינה באחריות המשתמש בלבד.

מאת: איציק פיצ'חדזה, עו"ד

[kkstarratings]

מוזמנים לפנות בכל שאלה