הטיפול בבנייה בלתי חוקית

הגופים הממונים והאחראים על טיפול נושא הבנייה הבלתי חוקית במדינת ישראל הם: הוועדות המקומיות לתכנון ובנייה, היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה במשרד הפנים, אגף הפיקוח במנהל מקרקעין ישראל ומנהלת תיאום ופיקוח אכיפה במשטרת ישראל.

הסיבות לבנייה בלתי חוקית

הסיבות לבנייה בלתי חוקית הינן שונות ומגוונות, להלן הסיבות המרכזיות:

  1. מקרים בהם לא ניתן לקבל היתרי בנייה בשל העובדה כי מדובר בחריגה מתוכנית התקפה של המבנה כגון: שינוי ייעוד המבנה או חריגה משטח הבנייה שהוקצה לקרקע מסוימת.
  2. קבלת היתרי בנייה הינו הליך הכרוך בהוצאה כספית נכבדת, בין היתר לתשלום מומחים כגון: אדריכל, מהנדס מודד וכדומה, לכן לעיתים בשל שיקולים כלכליים מוותרים בעלי המקרקעין על הוצאות היתרי בנייה.

בנייה בלתי חוקית מהווה עבירה פלילית

חוק התכנון והבנייה (תשכ"ה-1965) אוסר על אדם לבצע כל עבודה או שימוש במקרקעין ללא קבלת היתר לכך מאת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה. החוק מגדיר כי כל שינוי כזה או אחר ייעשה על פי ובהתאם להיתרי בנייה, כל העובר על הוראות החוק יעבור גם על הוראות חוק העונשין ויעבור עבירה מסוג של בנייה ללא היתרי בנייה לפי חוק התכנון והבנייה.

סוגי עבירות בנייה

פעולה בניגוד לחוק התכנון והבנייה ולחוק העונשין כוללת מספר עבירות שונות:

  • ביצוע ללא ביתר עבודה או ללא היתר שימוש במקרקעין.
  • שימוש או ביצוע במקרקעין תוך חריגה מהיתרים או תוכניות.
  • ביצוע או שימוש במקרקעין תוך שימוש חורג במקרקעין.
  • בנייה על קרקע שנועדה להיות קרקע חקלאית (לא לבנייה).

היתרי בנייה בניגוד לדין

הרשעה פלילית בגין בקשה – קבלת היתרי בניין בניגוד לדין תיעשה במקרים בהם ניתנו היתרי בנייה מטעם הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בניגוד לדין. לא אחת מועצות מקומיות מקימות מרכזים ומבנים כאלה ואחרים על המקרקעין המצוי ברשותה תוך חריגה מתוכניות מתאר אך בהתאם להיתרי בנייה שהוצאו. איך ייתכן הדבר?

במקרים בהם רשות מקומית מאשרת היתרי בנייה המנוגדים לדין ולא הייתה רשאית לעשות כן הרשות בעצם תחרוג ממסגרת סמכותה, במקרים אלה היתרי הבנייה יחשבו כלא קיימים ואפילו ייחשבו כעבירה פלילית לפי חוק העונשין. במקרים כאלה על בית המשפט לאזן בין אינטרס הציבור לצדק האישי (עבירות בתום לב).

לצערנו לא אחת אנו שומעים על פרשיות בהם עובדי הרשות המקומית פועלות בשיתוף פעולה יחד עם יזמים וקבלנים מתוך כוונה לשרת אינטרסים של הרשות המקומית או של כל גורם אחר. פעילות זאת מהווה באופן חד משמעי עבירה בניגוד לחוק התכנון והבנייה.

לקריאה נוספת על היתרי בנייה

הסנקציות הפליליות כנגד עברייני בנייה

כנגד עוברי עבירות תכנון ובנייה ניתן לפעול במספר מישורים בו זמנית:

במישור הפלילי: הגשת כתב אישום לבית המשפט לענייני מקומיים כנגד האדם המואשם בביצוע פעולה של עבירות בנייה, הליך פלילי יכל להינקט בנוסף להליך מנהלי או כל הליך אחר. סוגי העונשים במסגרת ההליך הפלילי יכולים להיות מסוג של: קנסות, מאסר בפועל, מאסר על תנאי, צווי הריסה הפסקת שימוש בנכס וכדומה.

סנקציות מנהליות

דרך נוספת להענשת ומיגור תופעות עבירות בנייה בלתי חוקית עשוי להיות באמצעות איסור על חיבור לתשתיות: חשמל, מים, טלפון וביוב. מדובר באישור המהווה טופס 4 לפי תקנות הבנייה. מטרת ההליכים המנהליים נועדה לצורך התמודדות מידית במועד הסמוך ביותר לסיום הבנייה הבלתי חוקית.

צו הריסה מנהלי- יושב ראש הוועדה המקומית רשאי במקרים של שימוש חורג, סטייה מהיתר וכדומה להורות על הריסת מבנה. לצורך הריסת מבנה יש להגיש ליו"ר הוועדה המקומית תצהיר חתום על מהנדס הוועדה המקומית או מהנדס הרשות המקומית.

אדם אשר הוצא כנגדו צו הריסה מנהלי יוכל להגיש בקשה לבית המשפט לעיכוב צו ההריסה או למניעת צו ההריסה.

עורך דין העוסק בהרשעה פלילית בגין קבלת היתרי בנייה בניגוד לדין

אין להקל ראש בעבירות מסוג חריגות בנייה, מדובר בעבירות פליליות אשר יידונו בהתאם לחוק העונשין מבחינה פרוצדוראלית כמשפט פלילי לכל דבר ועניין. על מנת למזער את הנזקים והסנקציות הכספיות והעונשיות בפועל רצוי להיוועץ בעורך דין העוסק בתחום עבירות בנייה. הופעה בדיון ללא עורך דין עלול להוביל את הנאשם לעונשים חמורים וקיצוניים.

אם אתם זקוקים  לשירותי עורך דין שמתמחה בחריגות בנייה באזור מגוריכם, השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס המקוון שבאתר ואנו נקשר בינכם לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

 

 

מוזמנים לפנות בכל שאלה