הגשת התנגדות לצו קיום צוואה

ההתנגדות למתן צו קיום צוואה היא בקשה המוגשת לרשם לענייני