מיהו עובד עצמאי?

לפי חוק הביטוח הלאומי עצמאי ייחשב אחד מאלה: אדם שעוסק במשלח ידו לפחות 20 שעות שבועיות, אדם שהכנסתו החודשית ממשלח ידו עולה על 50% מאחוז השכר הממוצע במשק ומי שעוסק במשלח ידו 12 שעות שבועיות והכנסתו עולה על 15% מהשכר הממוצע במשק.

עובד העונה על אחד מאלה ייחשב לעובד עצמאי לצורכי קביעות המוסד לביטוח לאומי. תשלום ביטוח לאומי לעצמאים ייעשה באמצעות מקדמות ביטוח לאומי, בשוברים שיישלחו לעצמאי בדואר בכל תחילת שנה, את המקדמות ניתן לשלם גם בהוראות קבע או באמצעות כרטיס אשראי, באופן מקוון או באמצעות המענה הקולי של המוסד לביטוח לאומי.

אופן חישוב תשלום דמי ביטוח לאומי לעצמאים

אופן חישוב ביטוח לאומי לעצמאים ייעשה בהתאם להכנסות שדווחו על ידי העצמאי למס הכנסה בשנת המס שבגינה משלם העובד את דמי הביטוח. בסוף השנה על כל עובד עצמאי חלה חובה להגיש דוח שנתי (טופס דין וחשבון שנתי). סכום תשלום מקדמות ביטוח לאומי עצמאי ייקבע לפי ההכנסה המדווחת בדוח השנתי או לפי שומה אחרונה שנערכה לעצמאי ונמצאת בפני המוסד לביטוח לאומי.

שיעור דמי ביטוח לאומי

כל אדם עצמאי (מעל גיל 18) ישלם ביטוח לאומי בהתאם להכנסתו, שיעור דמי הביטוח יחושב בהתאם לחלוקה הבאה:

  • עצמאי המרוויח עד לגובה של 60% מהשכר הממוצע במשק, ישלם דמי ביטוח לאומי בגובה של 6.72% מכנסתו ו3.10% דמי ביטוח בריאות.
  • על כל חלק מההכנסה העולה על 60% מהשכר הממוצע במשק ועד למקסימום הכנסה שנקבעה בחוק, ישלם העצמאי 11.23% מהכנסתו דמי ביטוח לאומי ו5% דמי ביטוח בריאות.

באתר של המוסד לביטוח לאומי לא קיים מחשבון ביטוח לאומי עצמאי, אך ישנן הוראות על אופן החשבון בעבור דמי ביטוח לאומי תשלומים עצמאי, לנוחיותכם מצורף קישור לאתר של המוסד לביטוח לאומי חישוב תשלום עצמאי ביטוח לאומי.

תיקון מקדמות ביטוח לאומי

במידה וחל שינוי בהכנסותיו של עובד עצמאי או שברצון העובד העצמאי לערוך שינוי המקדמות מכל סיבה שהיא, ניתן לבצע את התיקון באמצעות הגשת בקשה לתיקון המקדמות על גבי טופס בקשה לתיקון מקדמות. ניתן להגיש בקשה לתיקון מקדמות פעם אחת בכל רבעון וסה"כ  ארבע בקשות בשנה.

עובד שחדל להיות עצמאי

עובד עצמאי שסגר את העסק ייאלץ לסגור את התיקים ברשויות המס לרבות במוסד לביטוח לאומי, על העובד חלה חובה לפנות לביטוח לאומי עצמאים ולהורות על סגירת התיק. העובד יפנה למחלקת ביטוח לאומי גבייה ויעדכן אודות סגירת התיק, העובד יצרף להודעתו את תאריך סגירת העסק ומסמכים המעידים כי אכן סגר את העסק.

עובד שהוא גם שכיר וגם עצמאי

עובד בעל מספר עיסוקים- מכונה עובד בעל עיסוקים מעורבים. אלו הם מקרים בהם עובד עובד שכיר וגם מנהל עסק עצמאי. דמי הביטוח הלאומי של עובד מסוג זה יחושבו עד לגובה של ההכנסה המקסימאלית כעובד שכיר, כעובד עצמאי הוא יחויב עד לגובה של הכנסתו המקסימאלית לאחר שתחושב הכנסתו כעובד שכיר, אך הכנסתו כשכיר לא יכולה להיות יותר גבוהה מהכנסתו כעצמאי.

הכנסה מינימאלית

החוק לביטוח לאומי קובע כי הכנסה מינימאלית שווה ל-25% מהשכר הממוצע במשק. במקרים בהם עצמאי נותר ללא הכנסה או שהכנסתו נמוכה מסכום זה, העצמאי יאלץ לשלם את דמי הביטוח הלאומי כהכנסתו בסכום המינימאלי, מדובר בשיעור מופחת של דמי הביטוח הלאומי.

עובד עצמאי הפטור מתשלום דמי ביטוח לאומי

חוק הביטוח הלאומי מכיר במקרים מסוימים בגינם עובד עצמאי יהיה פטור מתשלומי ביטוח לאומי, להלן רשימת העובדים הפטורים:

  1. עובד עצמאי מתחת לגיל 18 (קטין).
  2. עובד עצמאי שלא מוגדר כתושב ישראל, אך הוא עובד עצמאי בישראל.
  3. עובד עצמאי שנקבעה לו נכות מעבודה בשיעור של 100% לצמיתות ומקבל קצבה.
  4. עובד עצמאי שנקבעה לו נכות כללית בדרגה של 75% לצמיתות.
  5. עובד עצמאי בעל נכות כללית זמנית למשך שנה לכל הפחות, והוא מקבל קצבת נכות כללית מלאה.

זקוקים לשירותי עורך דין שמתמחה בתשלום דמי הביטוח הלאומי לעובדים עצמאיים בעלי עסק  באזור מגוריכם? השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס המקוון שבאתר ואנו נקשר בינכם לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

ייעוץ טלפוני
2,000 ש"ח + מע"מ