לחוק היבש יש סעיפים רבים ומורכבים ואף הסתייגויות רבות בנוגע לזהות היורשים, מצבים בהם נרשמה צוואה ועוד.

סוגיות אלו מטופלות על ידי עורך דין מומחה בדיני משפחה בכלל, ודיני ירושה בפרט. תוכל למצוא סיוע מקצועי של עו"ד מומחה בפורטל עורכי הדין, דין-נט.

חוקי ירושה

לפי סעיף לחוק הירושה נקבע כי אם אדם ערך צוואה, ההוראות הכתובות בה גוברות על הוראות החוק. כלומר, היורשים יהיו אלו שמפורטים בצוואה. אם אין צוואה, היורשים הם הדמויות המפורטות בחוקי הירושה בסעיף 10. לפי סעיף זה נקבע כי בן זוג וקרובי הנפטר הם היורשים, כלומר מי שהיה בן או בת זוג המוריש ב מותו, ילדיו וצאצאיהם, הוריו והורי הוריו.

סעיף 11 בחוקי ירושה קובע שבן זוגו של המוריש זכאי לרשת את המיטלטלין, כולל רכב, ששייכים למשק הבית המשותף, ועוד חלק מהעיזבון המתחלק בהתאם למספר היורשים. למשל, במידה והותיר המוריש ילדים והורים, יקבל בן הזוג מחצית מהעיזבון, בעד שאם הותיר אחריו אחרים וילדיהם והורי הורים, ירושת בן הזוג תהיה שני שליש מהעיזבון.

במידה ואין קרובים נוספים, למעט בן זוג, יירש בן הזוג את העיזבון כולו.

במקרים מסוימים לא יהיו זכאים צאצאיו של המוריש או בן הזוג לקבלת הירושה. מקרים אלו כוללים גרימת מוות במתכוון, העלמת צוואתו או זיופה.

חוקי הירושה על פי צוואה

כאמור, הירושה תתחלק ליורשים על פי חוקי הירושה רק אם אין צוואה או אם היא נפסלה על ידי בית המשפט לענייני משפחה. אם הצוואה היא כשרה ונערכה לפי החוק, ההוראות הכתובות בה גוברות על הוראות החוק.

כדי שצוואה תיחשב לחוקית, ישנן מספר דרכים לערוך אותה: בנוכחות עדים, בעל פה, בכתב יד וצוואה מול רשות. כל דרך אחרת אינה חוקית.

  • צוואה בנוכחות עדים- צוואה כזו יש לערוך בכתב ועל המצווה (המוריש), לחתום עליה בנוכחות שני עדים, זאת לאחר שהצהיר בפניהם כי זו צוואתו. אלו מצידם יאשרו אותה בחתימתם במעמד כתיבתה.
  • צוואה בעל פה- אם יש נסיבות מוצדקות, למשל מחלה המונעת מאדם לכתוב את צוואתו, או כשהוא על ערש דווי, יוכל לבצע אותה בעל פה ובנוכחות שני עדים שירשמו בזכרון דברים את דברי המצווה בע"פ. זכרון דברים זה ייחתם על ידי שני העדים ויימסר לרשם לענייני ירושה.

צוואה בעל פה תקפה רק לחודש ימים לאחר מסירתה ולאחר מכן היא בטלה.

  • צוואה בכתב יד- צוואה זו תיכתב על ידי המצווה, המוריש, כולל תאריך שנכתב בידו וחתימתו.
  • צוואה מול רשות- צוואה כזו תיעשה ע"י המצווה מול שופט, רשם בית המשפט, חבר בבית דין דתי, רשם לענייני ירושה או נוטריון.

נוסח הצוואה ייקרא בפני המצווה והוא יאשר כי אכן זוהי צוואתו. השופט, או גורם אחר כאמור לעיל, יאשר שהיא נקראה בקול בפני המצווה ושהוא הצהיר ואישר את נכונותה.

ישנן עוד סוגיות רבות ומורכבות בכל הנוגע לתקנות הירושה, למשל מה קורה עם ידועים בציבור, או אם נערכה צוואה הדדית בין בני זוג וכדומה.

כדי לבחון את כל תקנות הירושה ולהבין את החוק במלואו, עליך להתייעץ עם עו"ד לדיני משפחה, המתמחה בדיני ירושה.

תוכל למצוא עו"ד מומחה בפורטל עורכי הדין דין-נט, בהליך מהיר ונוח ואף בסמוך למקום מגוריך.

לקבלת מענה מעו"ד מוסמך ומומחה, מלא את פרטיך בטופס שבאתר ותקבל מענה בתוך זמן קצר.

מוזמנים לפנות בכל שאלה