הליך הגשת תביעת חוב

לאחר שבית המשפט המחוזי נתן צו כינוס נכסים בעניינו של חייב או לחליפין צו פרוק חברה במקרה של חברה, לא ניתן להגיש כנגד החייב תביעות בפני הערכאות השיפוטיות השונות, בנוסף לא ניתן לפתוח כנגד החייב תיקי הוצאה לפועל על ידי רשות האכיפה והגבייה, כל שנותר בידי הנושה הוא להגיש תביעת חוב לידי הכונס או הנאמן בטופס פשיטת רגל או בטופס תביעת חוב במקרה של חברה.

את תביעת החוב יש להגיש תוך שישה חודשים מיום מתן צו הכינוס או מיום ההכרזה על פירוק החברה. למעשה הנאמן או הכונס מהווים גורם שיפוטי שיכריע בתביעת החוב והם יחליטו אם יש לקבלה או לדחותה. במקרים בהם דחה הנאמן את תביעת החוב של הנושה יהיה זכאי הנושה לפנות לשופט בבית המשפט בו מתנהל הליך הפירוק או כינוס הנכסים תוך 45 ימים מיום שקיבל לידיו הנושה את מכתב הדחייה.

מה קורה לאחר הגשת תביעת החוב?

הנאמן יעיין בתביעת החוב ויבחן האם יש לאשרה במלואה או באופן חלקי, האם יש לדחותה או האם נדרשות ראיות ומסמכים נוספים לצורך הוכחת החוב הנטען בתביעה. את החלטת הנאמן יש למסור לידי הנושה לכל היותר תוך 90 ימים מיום שקיבל הנאמן את התביעה. החל מיום שהוגש צו כינוס נכסים או צו פרוק חברה לא נצברים חובות בגין הפרשי הצמדה וריבית כנגד החייב.

תביעת חוב

הגשת תביעת חוב באיחור

נושה אשר מסיבות שונות לא הספיק להגיש את תביעת החוב ומבקש להגיש את תביעת החוב באיחור צריך לקבל אישור על כך מהנאמן או הכונס. על הנושה חלה החובה לשכנע את הנאמן כי לא יכל לפעול אחרת להקדים את מועד הגשת התביעה. הבקשה להארכת מועד להגשת טופס תביעת חוב תוגש בצרוף תצהיר, כל הנימוקים והמסמכים התומכים את גרסת הנושה יחד עם תביעת החוב עצמה.

תביעת חוב מזונות

תביעת חוב לטובת מזונות ילדים שנצברו בטרם מתן צו כינוס תזכה למעמד של "דין קדימה", בית המשפט שדן בהליך פשיטת הרגל איננו מחויב לפסוק את סכום המזונות אשר קבוע בפסק דין של בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני, במקרים אלה בית המשפט יערוך איזון בין שאר נושי החייב לבין מזונות התלויים בו.

בסופו של יום על נושים להיות ערניים ולעקוב אחר חייבים זאת לאור העובדה כי בית המשפט עלול להטיל על החייבים צו כינוס. במידה ולא מוגשת תביעת חוב על ידי נושה בתוך שישה חודשים מיום מתן צו הכינוס או ההכרזה על פירוק חברה, לא תינתן הארכת מועד אלא אם האיחור נובע מטעמים מיוחדים.

אם אתם שוקלים להגיש תביעת חוב כנגד חייב, אם אתם זקוקים לשירותיו של עורך דין הבקיא בתחום תביעות החוב, מלאו את הפרטים בטופס המקוון שבאתר ואנו נקשר בינכם לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

מוזמנים לפנות בכל שאלה