הגשת תביעה לדמי פגיעה

על העובד הנפגע למלא טופס תביעה לדמי פגיעה מעבודה, לטופס התובע יש לצרף תעודה רפואית המפרטת אודות נסיבות הפגיעה, טיב הפגיעה והמצב הרפואי של העובד הנפגע. על גבי התביעה יפרט העובד את פרטיו האישיים, את פרטי מקום עבודתו, כתובתו, תאריך הפגיעה, כיצד אירעה הפגיעה, האם נכחו עדים בזמן הפגיעה ואם כן יש לצרף את פרטיהם המלאים של הנוכחים, פרטי הטיפול הרפואי לו נזקק העובד וכדומה.

תשלום דמי פגיעה

לאחר הגשת התביעה תשלח תשובה לביתו של התובע על ידי המוסד לביטוח לאומי, התשובה תפרט האם המוסד מכיר בתובע כנפגע עבודה או האם התביעה נדחתה. באם המוסד לביטוח לאומי יכיר בתביעה יקבל העובד דמי פגיעה מביטוח לאומי לתקופה של עד 3 חודשים מקסימום. מדובר בסכום כספי אשר אמור לסייע לעובד בתקופה בה העובד איננו מסוגל לעבוד בעבודתו או בכל עבודה דומה אחרת וצפוי לו אובדן הכנסה בתקופה זו.

תביעה להכרה בנכות מפגיעה בעבודה

ביטוח לאומי נפגעי עבודה שכתוצאה מפגיעתם נקבעה להם דרגת נכות, יהיו זכאים לקבלת קצבה חודשית או מענק כספי חד פעמי. על מנת שהמוסד לביטוח לאומי יכיר בנכותו של נפגע על הנפגע להגיש טופס תביעה לקצבת נכות מעבודה. לטופס התביעה על העובד לצרף מסמכים רפואיים שהונפקו על ידי רופאים מומחים שטיפלו בנפגע בקופת החולים בה הוא מבוטח או בבית החולים, וכן כל האישורים הרפואיים הרלוונטיים המצויים בידי הנפגע.

וועדה רפואית

לאחר המצאת המסמכים הרפואיים והגשת התביעה, יוזמן הנפגע להתייצב בפני וועדה רפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי. הוועדה הרפואית תיערך על ידי הרופא מומחה חיצוני, הוועדה תבדוק את הנפגע ואת כל המסמכים הרפואיים שהוגשו על ידי הנפגע. לאחר הבדיקות תחליט הוועדה האם נותרה לנפגע נכות והאם הנכות הינה כתוצאה מהפגיעה בעבודה, הוועדה הרפואית תקבע את דרגת הנכות של הנפגע.

הודעה על החלטות הוועדה הרפואית תישלח בדואר לכתובתו הרשומה של הנפגע, במועד סמוך ככל האפשר ליום הדיון בפני הוועדה הרפואית. במידה וקבעה הוועדה הרפואית אחוזי נכות לנפגע, התיק יועבר לפקיד תביעות לצורך טיפול בתשלום הקצבה או המענק לטובת הנפגע.

הגשת ערר על החלטות הוועדה הרפואית

על החלטות הוועדה הרפואית זכאי הנפגע להגיש ערר בפני הוועדה הרפואית לערערים, זאת בתוך 30 ימים ממועד קבלת תשובת הוועדה לידי הנפגע. הוועדה הרפואית לעררים מורכבת משלושה רופאים, הוועדה רשאית לבטל או לשנות את החלטות הוועדה הרפואית. החלטות הועדה הרפואית לעררים הינה סופית ולא ניתנת לערעור אלא אם כן מדובר בשאלה משפטית בלבד, במקרים אלה תוגש תביעה לבית הדין האזורי לעבודה.

קצבת נכות מעבודה

קצבת נכות מעבודה משולמת על ידי המוסד לביטוח לאומי לחשבונו של הנפגע בכל ה-28 לחודש. נכה עבודה שדרגת נכותו הינה 100% זכאי לקצבה חודשית בסכום דמי הפגיעה המגיעים לו ליום עבודה במכפלה של 30 ימי עבודה (חודש). בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן קצבת הנכות משתנה ומתעדכנת אחת לשנה בכל תחילת שנה.

נפגע שמעדיף לקבל מענק נכות מעבודה- מענקו יחושב לפי הקצבה החודשית המגיעה לנפגע במכפלה של 43.

לצורכי נוחיות המוסד לביטוח לאומי מעמיד באתר האינטרנט של המוסד מחשבון זכויות לצורך חישוב גמלת הנכות מגיעה לעובד שכתוצאה מפגיעה בעבודתו נקבעה לו דרגת נכות.

זקוקים לשירותי עורך דין שמתמחה בהגשת תביעה לתשלום דמי פגיעה מביטוח לאומי באזור מגוריכם? השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס המקוון שבאתר ואנו נקשר בינכם לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

מוזמנים לפנות בכל שאלה