מי שהוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי כנפגע עבודה והוכרה תביעתו לדמי פגיעה זכאי להגיש תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה. לאחר הגשת התביעה הנפגע יוזמן לוועדה רפואית אשר תקבע: האם קיימת לו דרגת נכות, מהו שיעור דמי הנכות, הגמלה תשולם לו בהתאם דרגת הנכות שתיקבע על ידי הוועדה.

כיצד מגישים תביעה

הגשת תביעה לקביעת דרגת נכות כתוצאה מפגיעה מעבודה תהא על גבי טופס תביעה לקצבת נכות מעבודה המכונה: טופס 200, על התביעה להיות מוגשת לא יאוחר משנה ממועד הפגיעה. לאחר מילוי הטפסים יש למסרם למוסד לביטוח לאומי הקרוב לאזור מגורי הנפגע.

וועדה רפואית

נפגע שהגיש כתב תביעה להכרה בנכותו מעבודה יקבל מכתב זימון להתייצב בפני הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי, בראש הוועדה הרפואית יעמוד רופא מומחה אחד  או יותר. מדובר ברופאים שאינם עובדים שכירים של המוסד לביטוח לאומי, זהות הרופא נקבעת בהתאם למומחיות הרפואית הנדרשת בהתאם לליקויו של הנבדק.

לאחר סיום הבדיקה הרופאים יעברו על המסמכים ועל ממצאי הבדיקות הגופניות שנערכו לנפגע בזמן הוועדה, בהתאם למסמכים והממצאים הרפואיים שעלו הוועדה תיקבע דרגת נכותו של הנפגע בעבודה, תיקבע נכות זמנית או נכות צמיתה. המבוטח יקבל הודעה על החלטות הוועדה וייתכן כי הוועדה תבקש מהנפגע בדיקות נוספות ומסמכים רפואיים נוספים, בסיום ההליך ישלח לבית הנפגע מכתב עם דוח בדיקות הוועדה הרפואית.

קביעת דרגת נכות

דרגת הנכות הרפואית נקבעת על ידי הוועדה הרפואית לפי רשימה של ליקויים רפואיים כמפורט חוק הביטוח הלאומי, הרשימה מורכבת מליקוי רפואי ושיעור אחוזי הנכות הצמוד לכל ליקוי. במידה ואדם בעל יותר מליקוי רפואי אחד שיעור דרגת הנכות ייקבע לפי שקלול אחוזי הנכות.

הוועדה רפואית של נפגעי עבודה דנה וקובעת את שיעורי הנכות של הנפגע אך ורק כתוצאה מהפגיעה בעבודה, במקרים בהם לנפגע העבודה ישנן פגיעות קודמות לתאונה מהעבודה והן מוכחות בתיק הרפואי שלו, הוועדה תפחית את הפגיעות האלה בשקלול אחוזי הנכות הכללית.

ניכויים שינוכו מקצבת הנכות מעבודה

נפגע אשר נקבעו לו אחוזי נכות המזכים אותו בקצבת נכות מפגיעה בעבודה על ידי המוסד לביטוח לאומי, ינוכו מהקצבה התשלומים הבאים: ניכויי חובות שונים לטובת המוסד לביטוח לאומי, ניכויי חובה תשלומי דמי ביטוח הבריאות, ניכוי לטובת ארגון נכי תאונות עבודה ואלמנות נפגעי עבודה בישראל. מקבלי הקצבאות יזכו לפטור מתשלום דמי ביטוח לאומי.

השלמת הכנסה

נפגע אשר נקבעו לו שיעורי נכות בגין פגיעת תאונת עבודה והכנסות בן זוגו נמוכות רשאי להגיש תביעה לקבלת השלמת הכנסה במוסד לביטוח לאומי. בנוסף לקצבאות אלה נפגעי תאונות עבודה המוגדרים כנכים זכאים למענק של שיקום מקצועי לצורך למידת מקצוע על מנת שיחזרו להשתלב בשוק העבודה לפי יכולתם.

זקוקים לשירותי עורך דין שמתמחה בהגשת תביעות לקביעת דרגת נכות מעבודה באזור מגוריכם? השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס המקוון שבאתר ואנו נקשר בינכם לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

ייעוץ טלפוני
2,000 ש"ח + מע"מ