תקופת דמי הפגיעה המגיעה לנפגעי עבודה מהמוסד לביטוח לאומי הינה בעבור 90 הימים הראשונים לאחר הפגיעה, במידה ולאחר 90 הימים הראשונים לאחר הפגיעה הנפגע איננו מסוגל לשוב לעבודתו ייתכן והנפגע יהיה זכאי להגיש תביעה להכיר בנכותו,  ואז להיות זכאי לקצבת נכות בשיעורים שייקבעו על ידי הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי.

מי זכאי לדמי פגיעה מעבודה

הזכאים לקבלת דמי פגיעה בעבודה הינם: עובדים שכירים, עובדים עצמאיים הרשומים במוסד לביטוח לאומי, אזרחים המצויים בהכשרה מקצועית או שיקום מקצועי, נבחנים לפי חוק החניכות או לפי חוק שירות התעסוקה, מתאמנים לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום, אסירים, עצירים, חוסים במעון לפי חוק הנוער וכל אדם ששכרו נקבע לפי חוק.

הגשת תביעה להכרה בתאונת עבודה לעצמאי

הגשת תביעה להכרה בתאונת עבודה לעובד עצמאי יש להגיש על גבי טופס תביעה לדמי פגיעה לנפגע עבודה והודעה על פגיעה בעבודה, בנוסף על הנפגע לצרף לתביעה טופס הפניה לטיפול רפואי לעצמאי, תעודה רפואית ראשונה לנפגעי העבודה אשר תינתן לנפגע על ידי הרופא המטפל בקופת החולים, במידה והנפגע טופל במיון אז יש לצרף דווח מהמיון ומסמכים רפואיים קשורים.

אופן התשלום

דמי הפגיעה ישולמו לנפגעי עבודה לכל היותר במשך 13 שבועות, למבוטח עצמאי המוסד לביטוח לאומי לא ישלם דמי פגיעה עד ל-12 ימי הזכאות הראשונים מיום הפגיעה. דמי הפגיעה ישולמו ישירות לחשבון הבנק של העובד הרשום בביטוח הלאומי וכפי שציין העובד על גבי טופס התביעה.

שיעור דמי הפגיעה

חוק הביטוח הלאומי מגדיר כי שיעור דמי הפגיעה ליום אחד עומד על סך של 75% מהכנסתו של הנפגע החייבת בתשלום דמי ביטוח לאומי, בשלושת החודשים (רבעון) שקדם ליום ה-1 בחודש בו הפסיק הנפגע לעבוד בשל התאונה, סכום זה יש לחלק ב- 90. סך דמי הפגיעה המקסימלי הקבוע בחוק הביטוח הלאומי לא יעלה על סך של 1,094.63 ₪ ליום עבודה.

זקוקים לשירותי עורך דין שמתמחה בהגשת תביעות לקבלת דמי פגיעה לנפגעי עבודה באזור מגוריכם? השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס המקוון שבאתר ואנו נקשר בינכם לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

מוזמנים לפנות בכל שאלה