הרשם הירושות

תפקיד הרשם לענייני ירושה הוא לבדוק האם קיימים מסמכים בעניין המנוח, האם המנוח הפקיד צוואה, לבצע איתור צו ירושה אם כבר ניתן, לפרסם הודעה על הגשת בקשות לצווי ירושה או קיום צוואות, לקבל התנגדויות לבקשות לקיום הצווים, להפקיד צוואות וכל בעניינים הנוגעים לירושות וצוואות.

הגשת בקשה לצו קיום צוואה או צו ירושה

יורש המבקש לקיים צוואה או לפעול על פי חוק הירושה בעניין עיזבון מנוח יגיש בקשתו לצו קיום צוואה או צו ירושה במשרד המשפטים רשם הירושות, יחד עם הגשת הבקשה ונספחיה על המבקש לשלם לרשם לעניני ירושה אגרה עבור פתיחת התיק ועבור פרסום, לעוד מידע אודות תעריפי האגרה ניתן ללחוץ על הקישור רשם הירושות אגרות.

לאחר הגשת הבקשה המבקש יוכל להתעדכן מה סטטוס בקשות רשם הירושה בציון מספר התיק, כמו כן יוכל המבקש לבדוק האם הוגשו התנגדויות או האם חסרים מסמכים כאלה ואחרים באמצעות רשם הירושות טלפון, לנוחיותכם לחצו על הקישור בדיקת צו ירושה באתר של רשם הירושה. בקשה לצו ירושה או צו קיום צוואה תוגש לרשם לענייני ירושה את באזור מגוריו של המנוח, לדוגמא: אם המנוח התגורר בעיר חיפה בעת פטירתו, הבקשה תוגש לרשם הירושות חיפה.

רשם לענייני ירושה

לשכות רשם הצוואות ניתן למצוא בבאר שבע, ירושלים, תל אביב, חיפה ונצרת. שבקשה לצו ירושה במחוז חיפה תוגש אצל הרשם לענייני ירושה בחיפה, בקשות בגין עזבונו של מנוח המצוי באזור נצרת עילית יוגשו אצל הרשם לענייני ירושה בנצרת וכך הלאה.

הפקדת צוואה

אדם אשר עורך צוואה יכל להפקיד את הצוואה אצל רשם ירושות באזור מגוריו. הפקדת צוואה יכלה להיעשות רק באמצעות המצווה שיגיע באופן אישי ללשכת הרשם לענייני ירושות ויגיש בקשה בכתב להפקדת צוואה, את הצוואה יפקיד המצווה בתוך מעטפה סגורה עליה רשומים פרטי המצווה ותאריך הפקדתה, על המצווה לחתום על המעטפה אשר הרשם ישמור אותה בתוך כספת. רק המצווה בעצמו יוכל לקבל את הצוואה בחזרה.

רשם הירושה משגר הודעה אודות הפקדת הצוואה למרשם הארצי בירושלים, מפקיד הצוואה יקבל אישור אודות הפקדת הצוואה, הפקדת הצוואה במשרדי הרשם לענייני ירושה כרוחה בתשלום אגרה, על מנת להתעדכן בתעריפי האגרה מומלץ להיכנס לאתר הרשם לענייני ירושה אגרות, כמו כן ניתן להתעדכן אצל הרשם לענייני ירושה טלפון.

רשם הירושות

צוואת מנוח שלא התגורר בישראל

מנוח שנפטר ובעת פטירתו מקום מושבו לא היה מצוי בישראל, מבקש הבקשה לצו ירושה ייאלץ לצרף למסמכים נסח טאבו או אישור ניהול חשבון על שם המנוח או כל מסמך אודות הנכסים המצויים בבעלות המנוח באזור סמכותו של הרשם, לדוגמא המנוח התגורר בפלורידה בעת פטירתו אבל הוא הבעלים של נכס בחיפה, המבקש יגיש את הבקשה בפני הרשם לענייני ירושה חיפה.

בנוסף יצרף המבקש לכל מסמך חותמות קונסול ישראל במדינה בה הוצא המסמך או חותמת אפוסטיל, תרגום נוטריוני לעברית של כל מסמך שכתוב בשפה זרה חוץ מהשפות: אנגלית וערבית, המבקש יגיש חוות דעת הדין הזר ופסיקתא המהווה נוסח צו קיום צוואה לחתימתו של שופט.

ביצוע ומימוש הצוואה

במידה ולא הוגשו התנגדויות לבקשה לצו ירושה, תועבר הבקשה ישירות לתגובתו של האפוטרופוס הכללי על מנת שהוא יחליט האם: לאשר אותה או האם יש להעביר אותה לדיון בפני בית המשפט לענייני משפחה או האם על מבקש הבקשה להשלים פרטים ומסמכים חסרים בבקשה.

לאחר שיחלוף מועד ההתנגדות ולאחר שכל המסמכים יוגשו כנדרש, ייתן הרשם לענייני ירושה צו לקיום הצוואה כלשונה, צו קיום הצוואה מאשרר את תוקפה של הצוואה ומאפשר ליורשים להציגה בפני הרשויות, הבנקים, חברות הביטוח, לשכת רישום מקרקעין וכדומה.

התנגדות לביצוע צוואה

במידה ובמניין של 14 ימים ממועד פרסום הגשת הבקשה לצו קיום צוואה בעיתונות וברשומות תוגש התנגדות בפני הרשם לענייני ירושה, התיק יועבר ישירות לבית המשפט לענייני משפחה על ידי מזכירות הרשם לענייני ירושה. בית המשפט לענייני משפחה ייאלץ לדון בהתנגדות ולהכריע בסוגיה, התנגדות תוגש במקרים בהם נטען כי נפלו בצוואה פגמים או במקרים בהם נטען כי הצוואה איננה משקפת את רצון המנוח או באם נעשתה תחת לחץ כפייה אונס איומים וכדומה.

זקוקים לשירותי עורך דין שמתמחה בצוואות וירושות באזור מגוריכם? השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס שבאתר ואנו נקשר בינכם לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

 

מוזמנים לפנות בכל שאלה