קצבאות ביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי אחראי על הביטחון הסוציאלי של תושבי מדינת ישראל, תפקידו בעיקר לספק ולהבטיח לתושבים הכנסה ואמצעי מחייה בסיסים לאנשים שאינם מסוגלים להתפרנס למחייתם. המוסד לביטוח לאומי ישלם קצבאות לאנשים שיוגדרו זכאים לקצבאות לפי הגדרות שונות שבחוק הביטוח הלאומי. באמצעות תשלומי הקצבה דואג הביטוח הלאומי לאוכלוסייה החלשה והפגיעה ועל ידי כך מצמצם הביטוח הלאומי את העוני בישראל.

קצבת נכות כללית מביטוח לאומי

זכויות נכים בביטוח לאומי הינן זכויות הניתנות לנכה שנקבעה לו דרגת אי כושר עבודה בשיעור שנע בין: 60%- 74% על מנת לקבל את קצבת הנכות לפי דרגת אי הכושר.  גובה קצבת נכות כללית תלוי באחוזי הנכות בביטוח לאומי, החישוב ייעשה לפי דרגת הנכות של המבוטח באופן יחסי לקצבה המשולמת, למשל: לנכה נקבעו אחוזי נכות כללית של 65% (אי כושר) אזי אותו נכה יקבל שיעור של 65% מהקצבה החודשית הרגילה.

לפי חוק המוסד לביטוח לאומי נכות כללית תינתן: למבוטח תושב ישראל מגיל 18 עד גיל הפרישה, בעקבות ליקוי גופני, שכלי או נפשי, הנובע: ממחלה, מתאונה, או ממום לידה ומתקיים לגביו אחד מהתנאים המפורטים בחוק. לצורך חישוב קצבת נכות רפואית לחצו על מחשבון ביטוח לאומי נכות.

נכות נפשית ביטוח לאומי

נכות נפשית כהגדרתה במוסד לביטוח לאומי מתחלקת לשני מצבים: הפרעות פסיכוטיות והפרעות פסיכו-נוירוטיות. קצבת נכות נפשית תוכר על ידי הביטוח הלאומי לאחר הערכה של פסיכיאטר ופסיכולוג או עובד סוציאלי. מבוטחים אשר בשל נכותם הנפשית אינם מסוגלים להתפרנס זכאים קצבת נכות כללית.

לעבוד ולקבל קצבת נכות

קיצבת נכות תשלום גם לנכה שבוחר לצאת לעבוד בשל העובדה כי הביטוח הלאומי מעודד נכים הזכאים לקצבאות לצאת לעבוד, להעסיק את עצמם ולהרוויח משכורת עד לתקרה מסוימת ועדיין להיות זכאים לקצבאות נכות, במקרים אלה הקצבה לא תישלל אך היא תופחת במידה מסוימת בסכומים נמוכים, כך שעדיין ההכנסה הכוללת של אותו נכה גם מעבודה וגם מקצבה תהא גבוה יותר מסכום הקצבה לבדה, זהו תמריץ לצאת לעבוד.

הגשת תביעה להכרה בזכויות נכה ביטוח לאומי

על מנת להיות זכאי לנכות כללית על המבוטח למלא טופס תביעה בביטוח לאומי לנכות כללית והצהרה למחלקת הביטוח והגבייה. את התביעה המבוטח יגיש באופן ידני למוסד לביטוח לאומי או בדואר, בפקס או באופן מקוון. על המבוטח לצרף לתביעה מסמכים רפואיים ואישורים על שכר שהתקבל אצלו ממקומות עבודה וכל מסמך שתומך זכאותו לקצבה.

לאחר הגשת התביעה

לאחר הגשת תביעה לקצבת נכות מביטוח לאומי התביעה עוברת לפקיד התביעות של הביטוח הלאומי ולרופא של הביטוח לאומי על מנת שיבדקו את התביעה. לאחר הבדיקה המבוטח יוזמן על ידי המוסד לביטוח לאומי לוועדה רפואית ופגישה עם פקיד שיקום. בסופו של התהליך פקיד התביעות קובע את מידת הנכות הרפואית של אותו מבוטח. לכל מבוטח ניתנת זכות ערעור על החלטות המוסד לביטוח לאומי, לנוחיותכם מצורף קישור ביטוח לאומי מחשבון נכות.

קצבת נכות כללית ביטוח לאומי תאושר לכל נכה שעמד בכל המבחנים והקריטריונים כפי שנקבעו בחוק הביטוח הלאומי. כל נכה הזכאי לקצבה נקבעת רמת נכותו על ידי המוסד לביטוח לאומי, אישורי המוסד לביטוח לאומי על אחוזי נכות יקנו הטבות לנכים בפני מוסדות אחרים.

אם כושר העבודה שלכם נפגע ואתם סובלים ממחלה או מום, ייתכן ואתכם זכאים לפנות לביטוח לאומי קצבת נכות כללית, אומנם מדובר בהליך ארוך הכולל וועדות רפואיות, ניירת, בדיקות ומסמכים, אך קבלת קצבת נכות כללית מביטוח לאומי משתלמת.

זקוקים לשירותי עורך דין שמתמחה בהגשת תביעת נכות כללית למוסד לביטוח לאומי באזור מגוריכם? השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס שבאתר ואנו נקשר בינכם לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

מוזמנים לפנות בכל שאלה