בית משפט יפסול רישיון נהיגה בהתאם לעבירות תנועה שבגינן הוגש כתב אישום ובמידה והנהג הורשע על ידי בית המשפט. קצין משטרה בדרגת מפקח רשאי לפסול רישיון נהיגה באופן מנהלי לתקופה של עד שלושה חודשים בעת ביצוע עברות תנועה מסוימות, משרד הרישוי רשאי לפסול רישיון נהיגה בהתאם לשיטת הניקוד החדשה.

תקופת השלילה

את רישיון הנהיגה יש להפקיד מיד לאחר ההחלטה על פסילת הרישיון ולכל היותר בתוך 30 ימים. בכל מקרה, נהיגה בזמן שלילה אסורה בתכלית האיסור ומהווה עבירה שבגינה ניתן להטיל על העבריים עונשים מסוג של: מאסר עד שנה בפועל, קנסות כבדים, פסילת רישיון לתקופה ארוכה יותר, עד כדי איסור שימוש ברכב בו עשה שימוש הנהג לתקופה של עד חצי שנה לכל היותר.

חידוש רישיון לאחר שלילה

קבלת רישיון נהיגה לאחר שלילה יתאפשר באופן הבא:

  • אם הרישיון נפסל על ידי קצין משטרה- הנהג יקבל את הרישיון באגף התנועה של המשטרה.
  • רישיון נהיגה שנפסל על ידי משרד הרישוי- יתקבל בחזרה בסניף משרד הרישוי.
  • רישיון שנפסל על ידי בית המשפט- על הנהג בסיום תקופת השלילה לפנות למשרד הרישוי לקבלת הרישיון, על הנהג להביא עמו טופס המעיד על הפקדת רישיון הנהיגה במזכירות בית המשפט, העתק מגזר הדין וכתב האישום.

קבלת רישיון נהיגה לאחר שלילה

תהליך הוצאת רישיון נהיגה

על מנת לחדש את רישיון הנהיגה לאחר שלילה חלה על הנהג חובה להוציא רישיון נהיגה חדש, ההליך כרוך במבחן עיוני המכונה: "תיאוריה", ובמבחן מעשי המכונה: "טסט". תהליך הוצאת רישיון נהיגה כולל מילוי טופס בקשה להוצאת רישיון נהיגה, בדיקה רפואית, בדיקת ראייה מבחנים ותשלום אגרות.

טופס בקשה לרישיון נהיגה

טופס בקשה לרישיון נהיגה ניתן להנפיק בחנויות צילום מורשות בארץ ואצל חברות זכייניות כגון פמי- פרמיום או טלדור. על מבקש הטופס להגיע לחנות הצילום יחד עם תעודת זהות ולהצטלם במקום, הטופס הינו טופס ממחושב והצילום ייכנס כבר לטופס הממוחשב ויישלח למאגרים של משרד הרישוי.

זקוק לשירותי עורך דין שמתמחה בטיפול בדיני תעבורה ושלילת רישיונות נהיגה באזור מגוריך? השאר את פרטי הקשר שלך בטופס שבאתר ואנו נקשר בינך לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

ייעוץ טלפוני
2,000 ש"ח + מע"מ