צו הפטר

צו הפטר יינתן על ידי בית המשפט המחוזי הדן בתיק פשיטת הרגל של החייב, בקשה להפטר בפשיטת רגל תוגש על ידי כונס הנכסים הרשמי או המנהל המיוחד הממונה בתיק פשיטת הרגל. צו ההפטר נועד לפטור את החייב מכלל חובותיו המוכרזים בתיק פשיטת הרגל למעט חובות מסוימים המוגדרים בחוק שלא ניתן לפטור את החייב מלשלמם. צו ההפטר נועד להגן על חייב שמתמיד בתשלומים בכדי לסייע לו להתחיל חיים כלכליים חדשים.

חובות שלא יכללו בצו הפטר

פשיטת רגל הפטר לא תכלול חובות מהסוגים הבאים:

  • קנסות בשל עבירות, קנסות לטובת המדינה, הרשויות המקומיות וכדומה.
  • חוב מזונות- חייב שניתן נגדו פסק דין לתשלום מזונות מחויב לשלם תשלומים אלה ולא יחול לגביהם צו הפטר, ישנם מקרים בהם בתי המשפט פוטרים חייב בחלק מתשלום החוב אך לא מכלל החוב.
  • חוב שנוצר על ידי החייב תוך מרמה- כל חוב שהחייב צבר תוך שהוא היה שותף למרמה לא יחול לגביו צו הפטר.

התנאים להגשת בקשה לצו הפטר

על מנת שחייב יוכל להגיש בקשה לצו הפטר על החייב לעמוד במספר תנאים המפורטים בחוק:

  1. על החייב להיות מוכרז כמוגבל באמצעים מעל 4 שנים ברציפות- הכרזה על אדם כמוגבל באמצעים תיעשה באמצעות רשם ההוצאה לפועל.
  2. סכום חובותיו של החייב יעמוד לכל הפחות על סך של 800,000 ₪ .
  3. על החייב להוכיח כי הוא טרח לבצע תשלומים סדירים במהלך שלושת השנים הקודמות לבקשת ההפטר, בגין צו התשלומים שנקבע לו בתיק פשיטת הרגל.
  4. אין בבעלות החייב נכסים בעלי ערך שניתן לממש אותם.
  5. לא קיים כנגד החייב הליך פשיטת רגל בבית המשפט המחוזי ולא הסתיים הליך כזה כנגד החייב במהלך חמשת השנים האחרונות לפשיטת הרגל.

הפרוצדורה לקבלת צו הפטר

על מנת שחייב יקבל צו הפטר עליו להגיש את הבקשה לצו הפטר ללשכת ההוצאה לפועל, לאחר מכן הבקשה תפורסם ברשומות ותשלח הודעה לכל נושיו של החייב, תינתן תקופה של 90 ימים ( שלושה חודשים) לצורך הגשת התנגדויות לצו ההפטר על ידי נושיו של החייב או כל מי שרואה עצמו נפגע מכך. בסיום התקופה כאמור יתקיים דיון בפני רשם ההוצאה לפועל ולבסוף תתקבל החלטת הרשם האם יש לתת הפטר או לא.

עורך דין העוסק בצו הפטר

על מנת לקבל צו הפטר במהלך הליך פשיטת רגל מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין המתמחה בפשיטות רגל, מדובר בהליך ארוך ומסורבל הדורש הגשת מסמכים, טיעונים והוכחות. עורך הדין יסייע לכם לייעל את הליך קבלת צו ההפטר ויסייע לכם להתמודד עם תביעות למניעת צו ההפטר ו/או תביעות נוספות שיוגשו על ידי נושים כנגד החייב במהלך ההליך.

מבחינת החייב צו ההפטר זהו הרגע המיוחל בו יוכל החייב להתחיל חיים כלכליים חדשים ויש לכך חשיבות רבה עבורו.

אם אתם זקוקים לשירותי עורך דין שמתמחה בפשיטות רגל באזור מגוריכם, השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס שבאתר ואנו נקשר בינכם לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

 

מוזמנים לפנות בכל שאלה