הסעיף הרלוונטי הוא סעיף 8א' לחוק הירושה, הסעיף מסדיר את כל נושא הצוואות ההדדיות. באופן כללי: כלל המפתח בחוק הירושה הוא כי החוק מאפשר למי שערך צוואה לשנותה או לחזור בה בכל רגע שיחפוץ בכך, בכל הקשור לנושא של צוואה הדדית החוק מאפשר לשני בני הזוג לבטל את צוואותיהם במצבים ששני בני הזוג נמצאים בין החיים או במצבים שלאחר פטירת אחד מהם, אך ורק בתנאים מסוימים המהווים תנאים עיקרים לביטול צוואה הדדית כדין.

התנאים לביטול צוואה הדדית

במקרה ושני בני הזוג נמצאים בין החיים ואחד מהם מבקש לבטל את צוואתו ההדדית מחויב מבקש הביטול להודיע על כוונותיו ורצונו לבטל את הצוואה לבן הזוג השני, ההודעה תיעשה בכתב. במקרה של ביטול צוואה הדדית ע"י אחד מבני הזוג הדבר גורר ביטול הצוואה השנייה באופן אוטומטי.

במקרה בו מתבקש ביטול צוואה לאחר שאחד מבני הזוג הלך לעולמו , הביטול יכל להיעשות  במצבים הבאים: במצב ראשון: לפני חלוקת העיזבון, אז על המבטל להסתלק מכל העיזבון שהיה אמור לקבל מבן זוגו לפי הצוואה ההדדית . מצב שני: ביטול לאחר חלוקת העיזבון, במקרים אלה תחול על המבטל החובה להחזיר את כל חלקי העיזבון שירש לפי הצוואה ההדדית.

נוסח צוואה הדדית

צוואה הדדית יכלה להיות מנוסחת על גבי מסמך אחד במסגרתו בני הזוג מצווים מה יעשה ברכושם לאחר מותם תוך הסתמכות המצווה האחד על צוואת בן זוגו. דרך נוספת היא עריכת צוואות נפרדות במסמכים נפרדים לכל אחד מבני הזוג. בשני המצבים הצורניים של צוואה הדדית הנוסח הינו אחיד וזהה.

להלן נוסח צוואה הדדית לדוגמא:

צוואה הדדית שנערכה ונחתמה בתל אביב  ביום 01 לחודש ינואר בשנת 2016

בין :   (להלן: "הבעל") מצד אחד

לבין  : (להלן: "האישה") מצד שני

הואיל: והצדדים הם זוג נשוי אשר מקום מושבם בישראל ;

והואיל: ואין בן תמותה יודע את יום פטירתו ;

והואיל: וברצון הצדדים להורות ולצוות את אשר יעשה בעיזבונם לאחר מותם;

והואיל: וברצון הצדדים לערוך צוואה הדדית בהתאם לסעיף 8א לחוק הירושה, תשכ" -ה 1965 ועל כל המשתמע ממנו;

והואיל: ורצונם להעניק וליתן את עיזבונם לאחר כלות ימיהם ושנותיהם באופן כמפורט בצוואה זו . לפיכך הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

לפיכך הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

  1. המבוא לצוואה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
  2. הצדדים מצהירים ומודעים לכך שרצונם לעריכת צוואה זו נעשה בהכרה שלמה, בדעה צלולה ומיושבת. מצווים בזאת מרצונם הגמור והחופשי, ללא כל אונס, כפיה, או השפעה בלתי הוגנת, על כל אשר יעשה בעיזבונם לאחר מותם כמפורט להלן:

מעוניינים לערוך צוואה הדדית או לרענן צוואה ישנה, מעוניינים לבטל צוואה הדדית? זקוקים לשירותי עורך דין שמתמחה עריכת צוואות הדדיות או ביטול צוואות הדדיות באזור מגוריכם? השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס המקוון שבאתר ואנו נקשר בינכם לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

מוזמנים לפנות בכל שאלה