הקפאת הליכים

מיד עם הליך צו כינוס נכסים יורה בית המשפט על עיכוב כל הליכי הגבייה כנגד החייב פושט הרגל. ישנם מקרים בהם תוגש בקשה לעיכוב הליכי גבייה עוד בטרם מתן צו כינוס הנכסים תלוי ברמת הדחיפות לפי סטטוס הליכי הגבייה העומדים כנגד החייב.

חוב מזונות כנגד פושט רגל

מטרת החובה בתשלום מזונות אישה וילדים הינה להבטיח את הקיום הבסיסי של הזקוק למזונות על פי דין. חייב אשר מצוי בהליכי פשיטת רגל נקבעו לגביו כללים מיוחדים בפקודת פשיטת הרגל בקשר לגביית חוב מזונות, על מנת לעמוד על החובה המשפטית של תשלום חוב מזונות אצל פושט רגל יש להבחין בין חוב מזונות שנצבר לפני שהחייב הוגדר כפושט רגל לבין חוב מזונות שנוצר אחרי מועד פשיטת הרגל של החייב.

חוב מזונות לפני פשיטת רגל

חוב מזונות שנצבר לפני הליך פשיטת רגל, דהיינו לפני מועד מתן צו כינוס הנכסים ייחשב חוב שייתבע במסגרת הליך פשיטת הרגל, בעל החוב יגיש יחד עם יתר הנושים תביעת חוב כנגד החייב. כל חוב מזונות שנוצר לפני הכרזה על חייב כפושט רגל ייחשב חוב במעמד דין קדימה, דהיינו תשלום החוב למזונות יקבל עדיפות על פני חובות של נושים אחרים.

במקרים בהם החייב יגיש בקשת הפטר עליו לקחת בחשבון כי חוב לטובת מזונות לא ייכנס להליך ההפטר במסגרת הליך פשיטת הרגל והוא ישולם בנפרד.

חוב מזונות אחרי פשיטת רגל

פשיטת רגל חוב מזונות שנצבר אחרי גבייתו תיעשה באמצעות בית המשפט המחוזי הדן בכל הליך פשיטת הרגל כנגד החייב. בית המשפט ייקבע בהתאם לבדיקות שייערכו מול המנהל המיוחד המנהל את תיק פשיטת הרגל, ולאחר שקילת מכלול השיקולים הרלוונטיים את סכום המזונות החודשי השוטף שישולם על ידי פושט הרגל לטובת מזונות.

טופס פשיטת רגל

חשיבות פסק דין למזונות

ככל שנושה מבקש לגבות מזונות כנגד חייב על הנושה להציג פסק דין חלוט על ידי בית המשפט לענייני משפחה ו/או על ידי בית הדין הרבני הקובע כי חלה חובה על אותו חייב לשאת ולשלם דמי מזונות חודשיים. כל עוד אין פסק דין המחייב את החייב בתשלום מזונות לא תחול שום חובה משפטית על החייב לשלם את דמי המזונות.

עורך דין פשיטת רגל מזונות

במידה וחייב המצוי בהליכי פשיטת רגל צבר חוב מזונות לטובת ילדיו או אשתו ואתם מעוניינים לגבות חובות אלה, רצוי לפנות לעורך דין העוסק בגביית חובות בהוצאה לפועל. עורך הדין יבדוק את מועד היווצרות החוב ויגיש את הבקשה המתאימה לערכאה המתאימה. הסתייעות בעורך דין תחסוך זמן יקר, לעיתים אפילו זמן קריטי לפני שחוב המזונות ייחשב כחוב שנוצר לאחר מעשה פשיטת רגל.

זקוקים לשירותי עורך דין שמתמחה בפשיטת רגל ותשלום מזונות באזור מגוריכם? השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס המקוון שבאתר ואנו נקשר בינכם לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

 

מוזמנים לפנות בכל שאלה