מטרות הליך פשיטת רגל

הליך פשיטת רגל נועד לסייע לאדם השרוי בבעיות כלכליות הנובעות מסיבות שונות, לפתוח פרק כלכלי חדש בחייו. במסגרת הליך פשיטת הרגל החייב יהיה מסוגל לשלם את חובותיו השונים לפי יכולתו הכלכלית, בתשלומים חודשיים המכונים: "צו תשלומים".

התנאים להגשת בקשה לפשיטת רגל

פשיטת רגל אדם פרטי תיעשה במידה והחייב עמד בתנאים המפורטים בחוק, להלן פרוט הקריטריונים העיקריים שעל החייב להוכיח על מנת שיכריזו עליו כפושט רגל:

  1. על החייב להיות מעל גיל 18 שנים.
  2. סך חובותיו של החייב הינם מעל 17,308 ₪.

אופן הגשת הבקשה לפשיטת רגל

בקשת החייב לפשיטת רגל תוגש על גבי טופס בקשת חייב למתן צו כינוס והכרזה על פשיטת רגל, לבקשה יצורף תצהיר אימות של החייב. תחילה יגיש החייב את הבקשה לכונס הנכסים הרשמי, לאחר קבלת תגובת הכונס יגיש החייב את בקשתו לבית המשפט המחוזי.

בנוסף על החייב לצרף לבקשתו: דו"ח- דין וחשבון מאומת בתצהיר, כתב ויתור על סודיות, כתב התחייבות, צילום תעודת זהות, צילום דרכון, ותשלום אגרה לקופת הכונס הרשמי.

שלבי ההליך

להלן פרוט השתלשלות ההליך לאחר הגשת בקשה פשיטת רגל אדם פרטי:

  1. יינתן צו כינוס נכסים.
  2. לאחר מתן צו כינוס הנכסים החייב יוזמן לחקירה.
  3. יוגשו תביעות חוב על ידי נושי החייב.
  4. לאחר הגשת התביעות, יתקיים דיון בבקשת החייב להכריז עליו כפושט רגל.
  5. החייב יוכרז כפושט רגל.
  6. ימומשו כל נכסי החייב לצורך כיסויי החובות.
  7. יתקבל הפטר שיפטור את החייב מכלל חובותיו.

עורך דין העוסק בפשיטת רגל לאדם פרטי

הכרזה על חייב כפושט רגל הינו הליך ארוך ומסורבל הדורש עבודה משפטית דקדקנית לרבות: אימות תצהירים, מילוי והגשת מסמכים, דיונים בבית המשפט המחוזי הגשות תגובות, בקשות וכדומה. על מנת לייעל את הליך פשיטת הרגל ולקדם אותו ללא כל דיחוי מומלץ לשכור שירותיו של עורך דין העוסק בפשיטות רגל.

עורך הדין יגיש את הבקשה על כל נספחיה לבית המשפט ובמידת הצורך יגיש התנגדויות שונות  בקשר לתביעות חוב כאלה ואחרות שיוגשו שלא כדין כנגד החייב. באמצעות ייצוג הולם בהליך פשיטת רגל ניתן יהיה למנוע  מנושים שונים ונוספים להגיש תביעות כנגד פשיטת רגל לאדם פרטי.

אם אתם זקוקים לשירותי עורך דין שמתמחה בפשיטות רגל באזור מגוריכם? השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס המקוון שבאתר ואנו נקשר בינכם לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

 

 

מוזמנים לפנות בכל שאלה