פיצויים פטורים

עובד יזכה לקבל פיצויים פטורים ממס באם התקיימו בעניינו של העובד שני תנאים הבאים:

  1. גובה הפיצויים מגיע עד לתקרה של 1/12 מהשכר ששולם לעובד בכל תקופת העסקתו.
  2. גובה הפיצויים אינו עובר את הסך של 12,340 ₪ לכל שנת עבודה.

הפטור יחול על סכום הפיצוי המגיע לעובד בכל מקרה גם אם קיבל את הפיצויים ממעסיקו הישיר או באמצעות שחרור הכספים מקופות גמל, העיקר שיגיע לידי העובד בפועל ולא נשארו כספים בקופה. כל סכום שמעבר לתקרה הפטורה ממס שהגיע לעובד בכל דרך, יחויב בתשלום פיצויי פיטורין מס הכנסה בהתאם לחלוקת מדרגות המס החלות על אותו עובד במועד בו קיבל את הפיצויים.

הפחתת מס על פיצויי פיטורין

  1. דרך אחת להפחתת המס ניתן לבצע ע"י "פריסת כספי הפיצויים" ומענקי פרישה החייבים במס, את הפריסה ניתן לבצע עד ל-6 שנים כך שעל כל 4 שנות עבודה לעובד מגיעה שנת פריסה אחת ולא יותר מ-6 שנות פריסה.
  2. דרך נוספת היא "רצף קצבה" לעובד שכספי הפיצויים שלו הופקדו בקופות גמל לקצבה יכל לבחור: למשוך את הכספים במזומן או להשאירם בקופה, אם יישארו בקופה הם יצורפו לכספיים עתידיים שיצבור העובד אצל מעסיקים עתידיים. אפשרות נוספת היא שהעובד יבקש את הכספים כקצבה ויצרף אותם לחיסכון פנסיוני שלו ואז יוכל העובד להגדיל את גובה קצבת הפנסיה החודשית שלו ברגע שיגיע לגיל הפרישה.
  3. דרך נוספת היא רצף "זכויות פיצויים": מדובר במקרים בהם כספי הפיצויים להם זכאי עובד הופקדו בקופות גמל או ביטוח פנסיוני, במקרים אלה העובד זכאי לבחור ברצף פיצויים במקום למשוך את הכספים מהקופה, אפשרות זאת מיועדת לעובד שמתכוון להמשיך להיות שכיר אצל מעסיק חדש ולמשוך את כספי הפיצויים בעתיד.

עובד שסכום הפיצויים המגיע לו עולה על תקרת הפטור ממס וחלק מהפיצויים מופקדים בקופות גמל, יכל לחלק את הסכומים בצורה בה הסכום שיקבל העובד בפועל במועד הפסקת העבודה לא יעלה על סכום תקרת המס הפטורה, את היתרה העובד ישאיר בקופה וימשוך אות כצבת פנסיה במועד הפרישה.

כיצד לבצע הפחתות במס

על העובד למלא את הטפסים הדרושים לסיכום העסקה מול מעסיקו לרבות מילוי טופס 161 א' במסגרתו העובד מפרט את כוונותיו בקשר לאופן השימוש בכספי הפיצויים האם ברצונו למשוך את הכספים או לייצור רצף קצבה וכדומה. הטפסים יוגשו לפקיד השומה.

לאחר קבלת הוראות פקיד השומה על העובד לעדכן את המעסיק ואת החברה המנהלת את קופות הגמל והביטוחים הפנסיוניים. בשלב האחרון המעסיק והחברה המנהלת את קופות הגמל והפנסיה ינכו את מס ההכנסה במקור מהתשלום אותו אמור לקבל העובד, רק היתרה תועבר לעובד בהתאם להצהרותיו בטופס 161 א'.

זקוקים לשירותי עורך דין שמתמחה בפטור והפחתות המס המוטל על פיצויי פיטורין באזור מגוריכם? השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס שבאתר ואנו נקשר בינכם לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

ייעוץ טלפוני
2,000 ש"ח + מע"מ