מי זכאי לפיצויים בגין התפטרות?

זכויות העובד המתפטר מעוגנות בחוק פיצויי פיטורין, החוק מעניק למתפטר זכאות לפיצויי פיטורין במצב של התפטרות עובד במקרים הבאים:

 1. עובד שמעסיקו הפריש לקופת תגמולים, קרן פנסיה, ביטוח מנהלים וכדומה הפרשות אלה יוכלו להיות תחליף לפיצויי פיטורים אם נקבע כך בהסכם קיבוצי החל על המעסיק והעובד או במקרים שניתן לכך אישור משר הכלכלה. הסדר זה יחול גם במקרים בהם העובד הגיש הודעת התפטרות מעבודה ללא כל קשר לנסיבות ההתפטרות.
 2. עובד שהגיעה לגיל פרישה – פנסיה.
 3. עובד או בן משפחה של עובד המצוי במצב בריאותי לקוי.
 4. עובדת לאחר לידה לצורך טיפול בוולד, מדובר בתקופה של 9 חודשים מהלידה.
 5. עובד שסבל מהרעת תנאים בעבודתו או שנפגעו זכויותיו לקבלת תשלומים לפי חוק יהיה זכאי לפיצויי פיטורין למתפטר.
 6. קבלת ילד לאימוץ, משמורת או אומנה (לצורך טיפול בילד).
 7. מעבר למקום מגורים במרחק העולה על 40 ק"מ ממקום העבודה.
 8. עובד עונתי שעבד לכל הפחות כ-3 עונות רצופות ולא הובטחה לו עבודה רצופה אצל אותו מעסיק.
 9. במקרה שבו המעסיק נפטר תחשב ההתפטרות כפיטורים.
 10. במקרה של פטירת העובד יקבלו היורשים פיצויים למתפטר.
 11. קבלת פיצויים תהא גם במקרה של פשיטת רגל או פרוק המעסיק.
 12. פיצויים לעובד שהתפטר יוענקו גם למתנדבי השירות הלאומי, שירות אזרחי, שירות סדיר למשטרה, שירות בתי הסוהר או צבא קבע בתנאים מסוימים לפי חוק חיילים משוחררים.
 13. התפטרות פיצויים תוענק גם לנשים נפגעות אלימות השהות במקלט לנשים נפגעות אלימות.
 14. פיצויי פיטורין התפטרות יוענקו גם לעובד שנבחר למשרה של ראש רשות מקומית או סגנו של ראש ראשות מקומית.
 15. במקרה שתם חוזה עבודה שנערך לתקופה קצובה והמעסיק לא הציע לעובד לחדש את החוזה, במקרים אלה ייחשב העובד כמפוטר הזכאי לפיצויי פיטורים.

פיצויים לעובד שהתפטר

בכדי שעובד יקבל פיצויים התפטרות על העובד להוציא למעסיק הודעה מוקדמת לפיטורים או התפטרות מראש ובכתב. במקרים של התפטרות מחמת הרעת תנאי עבודה, לפני ההתפטרות על עובד להתריע בפני המעסיק אודות ההרעה בתנאי העסקתו על מנת שהמעסיק יוכל לתקן את הפגם, במידה והמעסיק לא יתקן את הפגם אז יהיה זכאי העובד לקבל פיצויים לאחר התפטרות .

פיצויי הפיטורים ישולמו לאחר סיום יחסי עובד מעביד ביום האחרון של העבודה ולכל המאוחר בתוך 15 ימים ממועד זה. לאחר תקופה של 15 ימים יחויב המעסיק לשלם בנוסף לפיצויי הפיטורים תוספות של הצמדה למדד עד ליום התשלום בפועל על ידי המעסיק, במידה וחלפו 30 ימים מיום העבודה האחרון המעסיק יחויב לשלם לטובת העובד: פיצויי הלנת פיצויי פיטורים.

כיצד מחושבים פיצויי הפיטורים?

חישוב סכום פיצויי הפיטורים ייעשה לפי שכרו האחרון של העובד במכפלת שנות עבודתו של העובד כולל חלקי שנה. במקרים בהם העובד מתפטר ביוזמתו העובד יקבל את סכום הכספים הצבורים לזכותו בסעיף הפיצויים בהסדר הפנסיוני, מדובר בסכום שנצבר חודש בחודשו ומורכב מתשלומים שהמעסיק משלם לחברת הביטוח או לקרן הפנסיה.

חשוב לזכור כי למעסיק שמורה הזכות לתת פיצויים לעובד גם כאשר לא מגיעים לעובד פיצויים לפי החוק, במקרים אלה מדובר בבחירה של המעסיק מרצונו הטוב האם להעניק לעובד פיצויים למרות שהוא לא זכאי להם.

זקוק לשירותי עורך דין שמתמחה בדיני עבודה וקבלת פיצויי פיטורין באזור מגוריך? השאר את פרטי הקשר שלך בטופס המקוון שבאתר ואנו נקשר בינך לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

ייעוץ טלפוני
2,000 ש"ח + מע"מ