ממה מורכבים הפיצויים?

לצורך קביעת סכום הפיצויים המגיעים לנפגע מתאונה, על בית המשפט לקח בחשבון את מכלול ראשי הנזק המזכים את התובע הנפגע כתוצאה מהתאונה, להלן פרוט ראשי הנזק:

  1. ראש נזק שאינו ממוני "כאב וסבל": רכיב פיצוי זה ייקבע לפי התקנות בין היתר יילקח בחשבון האם לנפגע נקבעה נכות צמיתה, במידה ולא נקבעה נכות צמיתה בגין רכיב זה ייקבעו לנפגע פיצויים בהעדר נכות צמיתה עד לגובה הפיצוי הנקבע בשיעור של 10%.
  2. ראש נזק מסוג "הפסד השתכרות": במידה והנפגע בעקבות התאונה הפסיד ימי עבודה והכנסותיו נפגעו כתוצאה מהתאונה, יקבל הנפגע פיצוי בגין הפסדים אלה, במקרים מסוימים יפסקו גם הפסדים עתידיים.
  3. ראש נזק מסוג "הסתייעות בזולת": במידה והנפגע כתוצאה מתאונה נזקק לסיוע של הזולת בתפקוד היום יומי כתוצאה מפגיעתו בתאונה, זכאי יהיה לפיצוי בגין רכיב זה.
  4. "החזר הוצאות": נפגע שכתוצאה מתאונה נאלץ להוציא כספים, לממן טיפולים רפואיים, נסיעות וכדומה, זכאי לקבל החזרי של הוצאות אלה.
  5. "הוצאות משפטיות": הוצאות שנאלץ הנפגע לשלם על מנת לעמוד על זכויותיו לקבלת הפיצויים, כגון: מומחים, אגרות, חוות דעת וכדומה.
  6. "הוצאות שכר טרחת עורך דין": לצורך מיצוי זכויות הנפגע.
  7. "הפסדי פנסיה": נפגעי תאונות עבודה זכאים יהיו לקבל פיצויים בגין הפסדי פנסיה ותשלומים סוציאליים שהפסידו בעקבות הפגיעה בתאונה.

כיצד נקבעים אחוזי נכות?

במקרה בו נפגע כתוצאה מתאונה מגיש תביעה כנגד חברת הביטוח לפיצוי בגין נזקי גוף בעקבות תאונת דרכים, אחוזי נכותו הזמנית או הקבועה ייקבעו באמצעות מומחה רפואה. בחלק מן המקרים לפני הגשת תביעה לבית המשפט ימונה מומחה המוסכם על ידי הנפגע וחברת הביטוח או לאחר הגשת תביעה לבית המשפט אז ימונה מומחה חיצוני ניטראלי מטעם בית המשפט.

במקרה של תאונת עבודה, לנפגע עומדות שתי אפשרויות לצורך קביעת דרגת נכותו: לעמוד בפני וועדה רפואית של ביטוח לאומי ללא עלות כספית או למנות מומחה רפואי מוסכם או מומחה רפואי מטעם ביהמ"ש. אחוזי הנכות שייקבעו על ידי המומחה הם הפרמטר לפיו יקבעו הפיצויים בגין נזקי הגוף של הנפגע כתוצאה מתאונה.

פגיעה ללא נכות רפואית

במקרים של תאונת דרכים שאיננה מותירה נכות רפואית אצל הנפגע, עיקר הפיצוי שיגיע לנפגע הינו פיצוי בגין "כאב וסבל" וזאת לפי הלכת בתי המשפט, לפיה: לבית המשפט יש שיקול דעת  האם לפסוק לנפגע עד 10% פיצוי מקסימאלי בגין "כאב וסבל" ללא קביעת נכות. בית המשפט ייתן משקל רב בהחלטתו להיקף הטיפולים הרפואיים לרבות תקופת הסבל שנגרמה לנפגע כתוצאה מהתאונה.

לסיכומו של עניין גם נפגע תאונה בפגיעה קלה ללא נכות עשוי לקבל פיצויים בגין נזקי התאונה בהתאם להוצאות שנגרמו לנפגע בפועל בתוספת רכיב: "כאב וסבל" גם המינימאלי ביותר.

 

זקוק לשירותי עורך דין שמתמחה תביעות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים או עבודה באזור מגוריך? השאר את פרטי הקשר שלך בטופס שבאתר ואנו נקשר בינך לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

 

 

מוזמנים לפנות בכל שאלה