מי פטור ממס הכנסה?

הפטורים ממס הכנסה יינתנו: לעיוור, לאדם נכה בשיעור של 100  אחוז נכות, לנכה בשיעור של 90% נכות מפגיעות של איברים לפי חישובים מיוחדים ולנכה שנקבעה לו נכות צמיתה בשיעור של 89% לפי חישובים מיוחדים, כל החישובים המיוחדים ייעשו לפי חוקי משנה.

הליך הגשת פטור ממס לנכה עיוור

במקרים בהם אדם עיוור מעוניין להגיש בקשת פטור ממס הכנסה לנכים, על מבקש הבקשה לגשת לפקיד השומה ולהגיש טופס בקשה לפטור ממס הכנסה בצרוף העתק נאמן למקור או מקור של פרוטוקול ועדה רפואית.

אדם המבקש לקבל זימן מהוועדה רפואית של מס הכנסה לצורך קבלת פטור ממס לנכה ימלא ויגיש לפקיד השומה: טופס 1516, טופס בקשה לוועדה רפואית, פרוט הבעיות הרפואיות בגינן מבוקש פטור ממס, טופס וויתור סודיות רפואית ושובר המעיד כי שולמה אגרה.

זכאות אוטומטית לפטור ממס הכנסה 

פטור ממס הכנסה יינתן לנכים המוגדרים בחוק: נכה חולה 100%, נכות רפואית לצמיתות, במקרים בהם הנכה הוא עיוור לפי חוק הביטוח הלאומי, נכים לפי חוק נכי מלחמה בנאצים או רדיפת הנאצים, נכים לפי חוק הנכים וחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה.

וועדות רפואיות

וועדות רפואיות לקביעת אחוזי מס הכנסה יתקיימו על ידי המוסד לביטוח לאומי, מדובר בתהליך ארוך שעשוי להמשך מספר חודשים, בסיומו של ההליך שולח המוסד לביטוח לאומי את החלטתו למגיש התביעה. במקרים בהם דרגת הנכות הרפואית תיקבע מעל ל- 90% יונפק לתובע "אישור קביעת אחוזי נכות לפי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה" זהו המסמך הרשמי המקנה לתובע פטור ממס.

ההליכים עד לקבלת פטור ממס הכנסה הינם הליכים ארוכים ומייגעים, הליכים המתחילים מפנייה יזומה של התובע לרשות המיסים שמפנה את התביעה למוסד לביטוח לאומי אשר מזמן וועדה שבודקת וקובעת את התובע ומתאימה לנכותו מס הכנסה אחוזים.

ערערים על וועדות רפואיות

מקרים בהם נקבעו לתובע אחוזי נכות מתחת ל-90% יכל התובע להגיש ערער על החלטת הוועדה הרפואית, מניין הימים לצורך הגשת הערער הינו 45 ימים מיום בו התקיימה הוועדה בעניינו של תובע, סמכות הערעור הינה לפקיד השומה על הוועדות הרפואיות.

לאחר קבלת אישור פטור ממס

לאחר קבלת אישור פטור ממס הכנסה על התובע להגיש דין וחשבון שנתי לגבי אותם שנים אשר בגינן נקבעה לו נכות, יש לצרף לדו"ח השנתי אישור לגבי הכנסות של העובד ובן זוגו, אישורי הוצאות ואישורי זיכויים המגיעים לעובד לצורך הפחתת תשלומי מס הכנסה. חשוב כי העובד יגיש הצהרות נכונות ומדויקות על מנת להימנע מצבירת חובות עקב טעויות בהגשת השומות.

לצורך הערכת סיכויי תביעה לפטור ממס הכנסה ולכל מקרה בו אתם זקוקים לשירותי עורך דין שמתמחה בהגשת תביעות לפטור ממס הכנסה באזור מגורכם, השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס שבאתר ואנו נקשר בינכם לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

ייעוץ טלפוני
2,000 ש"ח + מע"מ