כיצד מגישים שאילתה לכונס הרשמי?

על מנת לבצע איתור פושט רגל, יש להגיש שאילתה פרטנית על גבי טופס הצהרה במסגרתו מבקש המידע יאלץ לפרט את: פרטיו האישיים, מספר תעודת זהותו, כתובתו, תיאור פעילותו העסקית, פרוט מנומק לגבי כוונותיו בכל הנוגע לשימוש במידע שיקבל וכדומה.

לאחר הגשת בקשה לבדיקת פושטי רגל, ההצהרה תעבור להכרעה בבקשה אצל הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים ורק לאחר קבלת המלצות הרשות, תתקבל החלטה האם לקבל את הבקשה או לדחותה.

באילו מקרים יש צורך לערוך בדיקת פושטי רגל?

ישנם מקרים רבים בהם אנשים חייבים כספים לנושים ונעלמים מבלי לשלם את חובותיהם. אותם נושים אשר נותרו זכאים לקבלת כספים מהחייבים, נאלצים לבצע איתור פושטי רגל בניסיון נואש להיפרע מהחייב, באמצעות הגשת תביעת חוב כנגד החייבים .

פשיטת רגל

הליך מסוג פשיטת רגל הינו הליך משפטי, במסגרתו החייב מסדיר את חובות הכספיים בצורה מרוכזת בסיוע של בית המשט המחוזי. בית המשפט בוחן ובודק את מצבו הכלכלי של החייב, לרבות יכולתו הכלכלית של החייב לשלם את החוב. במסגרת הליך של פשיטת רגל בית המשפט מאפשר לחייב לחזור לחיים תקינים, תוך כדי תשלום חובותיו לנושיו.

הליך פשיטת רגל מתחיל לפי בקשת חייב או נושה להכריז על החייב כפושט רגל ובקשה למתן צו כינוס נכסים כנגד החייב. לאחר הגשת הבקשה לבית המשפט המחוזי, ימונה כונס רשמי שיאשר ויבדוק את הבקשה והמסמכים, לאחר עיון בבקשה מחליט הכונס אם ליתן צו כינוס או לדחות את הבקשה.

תביעות חוב לנושים

נושה שקיים לזכותו חוב כספי שלא שולם על ידי פושט הרגל, רשאי להגיש תביעת חוב כנד החייב בתוך שישה חודשים ממועד מתן צו כינוס הנכסים כנגד החייב. תביעת החוב תוגש ישירות לכונס הרשמי, ואם תתקבל הנושה יוכל ליהנות מהליך פשיטת הרגל באמצעות מימוש נכסי החייב במסגרת ההליך.

סדר חלוקת נכסי החייב

כל נושא סדר חלוקות הכספים במסגרת הליך כינוס נכסי החייב בין הנושים השונים, נקבע בחוק ויהיה בהתאם לסוג החוב והיקפו הכספי של החוב. ישנם חובות המכונים "חובות מובטחים", כגון: חובות שהובטחו בשעבוד, משכון וכדומה, חובות אלה יהיו בסדר עדיפות ראשוני לפירעון. לאחר תשלום חובות אלה, יבואו חובות המכונים: חובות "בדין קדימה" כגון, משכורות לעובדים, מיסים, מזונות וכדומה.

עורך דין העוסק באיתור פושטי רגל

אם ברצונכם לברר פרטים אודות הליך פשיטת רגל, או אם ברצונכם להגיש תביעה תוך איתור פושטי רגל, עליכם לפנות לערוך דין העוסק בענייני הוצאה לפועל. עורך הדין יבדוק את מהות החוב וגובהו ויסייע לכם לאתר את החייב, לצורך הגשת תביעה תוך כדי איתור פושטי רגל.

אל תהססו, פנו לעורך דין בעל ניסיון בהוצאה לפועל והתמודדות מול כונסי נכסים, עורך הדין יבדוק את מצבכם המשפטי ויסייע לכם להסדיר חובות בין החייבים לנושים ביעילות.

אם אתם זקוקים לשירותי עורך דין שמתמחה בהליכי הוצאה לפועל ואיתור פושטי רגל באזור מגוריכם, השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס שבאתר ואנו נקשר בינכם לבין טובי עורכי הדין בתחום המסחרי במהירות וללא התחייבות.

מוזמנים לפנות בכל שאלה