פדיון ימי חופשה

כל עובד יהיה זכאי במעמד סיום יחסי עובד מעביד לדרוש את פדיון ימי החופשה השנתית שלו במהלך השלוש שנים האחרונות למועד סיום עבודתו. באופן כללי הזכות לפדיון ימי חופשה תוענק לעובד באופן אוטומטי על ידי מעסיקו בתלוש האחרון, במידה והמעסיק התעלם מזכות העובד לפדות את ימי החופשה יוכל העובד להגיש תביעה לפדיון ימי חופשה שנתית כנגד מעסיקו.

חישוב פדיון ימי חופשה

חוק חופשה שנתית מגדיר כיצד לערוך חישוב פדיון ימי חופשה, לפי הפרוט הבא: החוק קובע כי יום חופשה לצורך תשלום פדיון ימי חופשה יהיה שווה בערכו ליום חופשה רגילה של העובד בפועל. לנוחיותכם מצורף קישור למחשבון פדיון ימי חופשה באתר המחשבונים המשפטיים.

עובדים שמשכורתם הינה גלובלית (חודשית) יקבלו בעד פדיון ימי חופשה שכר רגיל כפי שהיה משולם להם בעד ימי חופשה.

חישוב פדיון ימי חופשה עובדים שעתיים או יומיים

עובדים שעתיים / יומיים יקבלו בעבור כל פדיון יום חופשה שנתית ערך שווה לשכר הרגיל הממוצע אותו הם קיבלו בשלושת החודשים האחרונים טרם פדיון ימי החופשה. במקרים בהם עובדים יומיים במהלך שלושת החודשים הקודמים למועד פדיון ימי החופשה השנתית עבדו במשרה חלקית ולא חודש מלא, אופן החישוב ייעשה לפי שלושה חודשים במהלך השנה האחרונה בהם העובד באופן רצוף או באופן מקסימאלי.

מעקב אחר ימי חופשה שנתית

חוק חופשה שנתית מחייב את המעסיקים לנהל פנקס חופשה שנתית לעובדים, בפנק החופשה השנתית על המעסיק לכלול את הפרטים הבאים: שם מלא של העובד, שם הוריו, מספר תעודת זהות, תאריך תחילת עבודה, מועדי חופשה שניתנו, דמי חופשה ששולמו, תאריך סיום עבודה ופדיון החופשה ששולם.

תשלום פדיון חופשה שנתית בתלוש שכר שוטף

הרעיון של חקיקת חוק חופשה שנתית לעובד נועד על מנת להבטיח את חופשת העובדים ממקום עבודתם, חופשה שנתית לא נועדה על מנת להעניק לעובדים בונוסים או הגדלות בשכרם החודשי השוטף.

במידה והמעסיק בכל זאת שילם לעובד בתלושי השכר השוטפים את פדיון ימי החופשה, אין הדבר שולל מהעובד את הזכות לפדות את ימי החופשה המגיעים לו במועד סיום העסקתו במקום העבודה. מעסיק שישלול מעובדיו את הזכות לפדיון ימי חופשה במועד סיום יחסי עובד מעביד, יהיה חשוף לקבלת תביעות לפדיון ימי חופשה שנתית.

כמה ימי חופשה עובד יכל לצבור

חוק פדיון ימי חופשה מגביל את כמות ימי חופשה שנתית שעובדים יכולים לצבור לטובתם, דהיינו עובד יכל לצבור ימי חופשה שנתית עד למכסה מסוימת המוגדרת בחוק. מכסת צבירת  ימי חופשה שנתית מושפעת מהיקף המשרה והוותק של העובד במקום עבודתו.

זכויות עובדים נוספות

דמי מחלה

שעות עבודה

שכר גלובלי

 עורך דין העוסק בפדיון ימי חופשה שנתית

לכל שאלה בנושא פדיון ימי חופשה שנתית, אופן חישוב ימי חופשה שנתית ומה עושים במקרים בהם מעסיק רומס את זכויות העובדים, מומלץ לפנות לעורך דין העוסק בדיני עבודה. ישנם מקרים בהם עורך הדין ימליץ להגיש תביעה לפדיון ימי חופשה שנתית כנגד המעסיק, הכל תלוי בנסיבות המקרה ואופן הפרת זכויות העובדים על ידי המעסיק.

אם אתם זקוקים לשירותי עורך דין שמתמחה בדיני עבודה באזור מגוריכם, השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס המקוון שבאתר ואנו נקשר בינכם לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

ייעוץ טלפוני
2,000 ש"ח + מע"מ