עסקאות קומבינציה מאפשרות לפעול בצורה מגוונת יותר בעולם הנדל"ן, ולמכור את הקרקע לקבלן, בתמורה לשירותי בנייה ולא כסף. מדובר למעשה בעסקת מכר שמהווה שכר חליפין בין בעל הקרקע ליזם. במסגרת העסקה מוכר בעל הקרקע לקבלן חלק מהקרקע – ולמעשה, זהו בשילוב כוחות בין בעלי קרקע וקבלנים כל מנת למקסם את התועלת לכל אחד. הסיבה שבגינה מומלץ להיוועץ עם עו"ד מקרקעין במסגרת עסקאות קומבינציה היא שישנה חשיבות שכל אחד מהצדדים יבטיח את האינטרסים שלו בצורה הטובה ביותר.

תשלומים והיטלים בעסקאות קומבינציה

כמו בכל עסקה במקרקעין, גם על עסקת קומבינציה חלים מיסים והיטלים כמו מע"מ בעבור שירותי הבנייה, היטל השבחה, דמי היוון ומס שבח. תשלומי המיסים יחולקו בין הצדדים ובמסגרת המשא המתן וייקבעו בשיחת ההסכם. עו"ד מקצועי ובעל ניסיון בעסקאות קומבינציה יכול לדאוג לאינטרסים של הלקוח שלו וליצור עסקה טובה יותר עבורו.

לדוגמא, רק עורך דין מנוסה יוכל להמליץ ללקוח מתוך ניסיונו איזו הצעה טובה יותר ועם איזה יזם עדיף להתקשר בחוזה. כמובן שעורך הדין מנהל משא ומתן על אחוז הקומבינציה, מלווה ומפקח אחר תהליך שערוך שווי החלק, שוויו של המוצר המוגמר ושווי הנתח שאותו יקבל בעל הקרקע.

יתרונות וחסרונות של עסקת קומבינציה

עסקת קומבינציה הנה עסקה מתמשכת וארוכה, כך שהיא יכולה להיסגר לעתים לאחר שנים אחדות. במסגרת העסקה קיים צורך מהותי בליווי התהליך מבחינה משפטית ולפיקוח על קיום ועמידה בתנאי ההסכם ובדרישות החוק, כי אם לא יקוימו תנאי היתר הבנייה, האחריות המשפטית תוטל גם על בעל הקרקע מעצם היותו הבעלים של הקרקע בה התבצעה ההפרה.

היתרונות בעסקת הקומבינציה לבעל המגרש הנם הימנעות מהצורך לשאת בהוצאות כספיות ניכרות עבור הבנייה, ניהולה והפיקוח עליה. במסגרת עסקת הקומבינציה מעביר בעל הקרקע את האחריות ליזם או לקבלן, שיהיו אחראים לתקציב הבנייה ולניהול הביצוע בפועל. בעל הקרקע הופך לשותף לרווחי הבנייה וזאת בתמורה לאחוזים מהקרקע.

מוזמנים לפנות בכל שאלה