המקרים בהם רשם רשאי להורות על עיכוב הליכים בהוצאה לפועל

  1. מקרים בהם חייב הגיש "טענת פרעתי": משמעותה פרעתי או שאינני צריך לפרוע את החוב.
  2. מקרים בהם חייב מגיש באיחור התנגדות לביצוע שטר או התנגדות לתביעה על סכום קצוב.
  3. מקרים בהם אדם נפגע מהחלטות רשם ההוצאה לפועל בעניין בעלות על מיטלטלין מעוקלים.
  4. במקרים בהם צד ג' טוען לזכויות במקרקעין שאינם רשומים בטאבו.
  5. מקרים בהם אחד מן הצדדים הודיע כי עומד להגיש ערעור או ערעור או בקשה לערער.
  6. מקרים בהם נזקף לטובת החייב עיכוב הליכים אוטומטי.

כיצד נעכב הליך בהוצאה לפועל?

חייב, זוכה או צד ג'  יבקש לעכב הליך בהוצאה לפועל על ידי מילוי  בקשה לעיכוב הליכים המוגשת על טופס 214, על גבי הטופס יסמן המבקש סעד של עיכוב הליכים לרבות פרוט נימוקי הבקשה לעיכוב הליכי הוצאה לפועל, בנוסף על המבקש לחתום על תצהיר לאימות עובדות בקשת העיכוב .

במקרים בהם אחד הצדדים מתכוון לערער יכל הוא להגיש את בקשת עיכוב ההליכים לבית המשפט בו הוא מתכוון להגיש את הערעור יחד עם הערעור או יחד עם בקשת הערעור, ניתנת למבקש גם האפשרות להגיש את הערעור בפני רשם ההוצאה לפועל על גבי טופס 214 לעיכוב הליכים לפי הפרוצדורה המוזכרת לעיל.

עיכוב הליכים בהוצאה לפועל

מתי יינתן עיכוב הליכים אוטומטי?

ישנם מקרים לפי חוק ההוצאה לפועל במסגרתם מגיע לחייב עיכוב הליכים אוטומטי ללא צורך בהגשת בקשה מיוחדת לעיכוב הליכים, מדובר במקרים מעטים מאוד במסגרתם אין לרשם ההוצאה לפועל כל שיקול דעת האם לעכב את ההליכים או לא, להלן פרוט המקרים בהם יינתן עיכוב הליכים אוטומטי:

מקרים בהם חייב הגיש התנגדות לביצוע שטר או תביעה על סכום קצוב במועד הנקוב בחוק, מקרים בהם רשם ההוצאה לפועל פנה לצורך קבלת הבהרה לגבי פסק דין שניתן על ידי בית המשפט, במקרים של הליכי מימוש משכנתא בגין דירת מגורים אם החייב מעוניין למכור בעצמו את הנכס או אם מונה כונס נכסים מטעם רשם ההוצאה לפועל.

נקלעתם למצב בו ננקטו נגדכם הליכי הוצאה לפועל או אם אתם שוקלים לבצע הליך של עיכוב הליכים בהוצאה לפועל? אתם זקוקים לשירותי עורך דין שמתמחה בעיכוב הליכי הוצאה לפועל, השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס שבאתר ואנו נקשר בינכם לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

ייעוץ טלפוני
2,000 ש"ח + מע"מ