השכר בעבור עבודה בשבת

סעיף 17 לחוק שעות עבודה ומנוחה, מסדיר ומגדיר כי עובד אשר עובד במהלך שעות המנוחה השבועיות או בחלק מהן, יהיה זכאי לקבל שכר בשבת בעד שעות עבודתו, ולא פחות מסך של 150% משכרו ביום הרגיל. בנוסף, אותו עובד יהיה זכאי לקבל יום מנוחה חליפי במקום יום המנוחה בשבת. במקרים בהם העובד עובד שעות נוספות בשבת על המעסיק לשלם בנוסף למפורט לעיל:

סכום העומד על 125% בעבור השעתיים הנוספות הראשונות.

וסכום העומד על -150% עבור השעה הנוספת השלישית.

וכן הלאה, לפרוט מלא לחצו גמול עבודה במנוחה השבועית.

 

סירוב עובד לעבוד בשבת

חוק שעות עבודה ומנוחה, בא להגן על העובדים מפני הפלייה בעבודה על רגע דת גזע ומין. החוק אוסר מפורשות על כל מעביד לשקול שיקולים אלה, בעת קבלת עובד למקום עבודה, באם עובד מסרב מראש לעבוד בימי המנוחה לפי דתו ואמונתו. בעניין זה ישנה פסיקה חד משמעית, מפי בית הדין לעבודה לפיה לא ניתן לחייב אף עובד לעבוד בימי המנוחה לפי אמונתו ודתו.

יש להדגיש, כי במקרים בהם חל על הצדדים הסכם קיבוצי/ צו הרחבה/ חוזה עבודה אישי/ מנהג בין הצדדים, אשר לפיו נקבעת תמורה יותר גבוה בגין העבודה בשבתות או בחגים, לרבות בקשר לשעות הנוספות בימים באלה, אזי יש לחשב בשכרו של העובד את ההוראות העדיפות לעובד.

רישום שעות עבודה

מעסיק מחויב על פי דין לנהל תרשומת או פנקס מסודר, במסגרתו הוא מפרט את שעות עבודתו של כל עובד. על המעסיק לפרט ולרשום בכל יום: שעות עבודה, ימי עבודה של כל עובד, שעות מנוחה, ימי מנוחה, שעות שבת שכר וכל פרט, הקשור למשך שהייתו של העובד בתוך העבודה. ביום בו תהא מחלוקת בין העובד למעביד בקשר לשעות העבודה, נטל ההוכחה הינו על המעביד.

אם אתם מרגישים שפוגעים בזכויותיכם בעבודה, ואם אתם שותקים בגלל שאתם זקוקים לעבודה ומפחדים לאבד את הפרנסה, מומלץ כי תדעו את זכויותיכם. פנו עוד היום, לייעוץ מקצועי אצל עורך דין הבקיא בתחום. התהליך הוא מהיר ופשוט: מלאו את הפרטים בטופס ההתקשרות המצורף לאתר ומומחי פורטל דין נט יקשרו אתכם לעו"ד הרלוונטי אשר יסייע לכם בתוך זמן קצר.

ייעוץ טלפוני
2,000 ש"ח + מע"מ