מהן נקודות זיכוי

נקודות זיכוי מהוות סכום המקוזז מתשלומי מס הכנסה החלים על עובדים או עצמאיים בשנת עבודה, המשמעות היא: באותה שנת הכנסה יופחת מתוך סכום מס הכנסה של העובד סכום השווה למכפלה של מספר נקודות הזיכוי בשווי של נקודות הזיכוי. נקודות הזיכוי יכולות להפחית את ערך המס לכל היותר לאפס והן יועילו לעובד שגובה החיוב שלו במס הכנסה שווה לנקודות הזיכוי להן אותו עובד זכאי.

מי זכאי לנקודות זיכוי

כל תושבי ישראל אשר מנוכה ממשכורתם החודשית מס הכנסה וילדיהם קטנים מגיל 19 שנים. ההטבה לנקודות הזיכוי תינתן להורה אחד בלבד. במקרים בהם ההורים נשואים או ידועים בציבור, יועברו נקודות זיכוי לאישה במקרה בו האישה איננה עובדת או שלא ניתן להעביר את נקודות הזיכוי לבעלה. במקרה של פרוד או גירושין של ההורים ההטבה תעבור להורה המשמורן. במקרים של זוג הורים חד מיניים נקודות הזיכוי יועברו להורה שמקבל את קצבת הילדים בפועל.

חלוקת נקודות זיכוי ילדים

נקודות הזיכוי משתנות בהתאם לגילם של הילדים על פי החלוקה הבאה:

  1. נקודות זיכוי לילד בן 5 שנים, החל משנת 2012 מוענקות נקודת זיכוי נוספת לנקודות הרגילות בעבור כל ילד משנת המס שלאחר שנת לידתו ועד לשנת המס בה ימלאו לילד חמש שנים. נקודות הזיכוי יוענקו בגיל זה: לאישה נשואה או הורה משמורן במשפחה חד הורית או להורה יחיד.
  1. נקודות זיכוי בגין ילד פעוט, "פעוט" לצורך נוקדות הזיכוי מוגדר ילד שטרם מלאו לו 4 שנים בשנת מס. הורה לילד פעוט יקבל בנוסף לנקודות הזיכוי הרגילות נקודת זיכוי נוספת בשנה בה נולד הפעוט ובשנת המס בה מלאו לפעוט 3 שנים, שתי נקודות זיכוי יקבל הורה עבור פעוט בשנת המס שאחרי שנת לידת הפעוט ובשנה שאחריה. לנקודות זיכוי אלה זכאים: גבר נשוי או הורה במשפחה חד הורית והילדים לא במשמורתו או הורה יחיד .

כיצד עלינו לממש את הזכות לנקודות זיכוי

הורים שכירים: על העובד השכיר למלא טופס 101 ולהעביר אותו לידי המעסיק לפני סיום שנת המס הנוכחית. בנוסף לטופס 101 על העובד השכיר לצרף תצלום של ספח תעודת זהות שלו.

הורים עצמאיים: ימלאו בסוף שנת המס טופס 1301 (דוח שנתי) בצרוף תצלום של ספח תעודת הזהות.

על מנת לחשב את נקודות זיכוי ילדים המגיעות לעובדים העצמאיים והשכירים אתר רשות המסים מעמיד לציבור מחשבון נקודות זיכוי באמצעותו כל עובד יכל לחשב כמה נקודות זיכוי עבור ילדים מגיעות לו.

במידה ואתם לא בטוחים אם הצהרתם בשנת המס הנוכחית או הקודמת הצהרות בהתאם לנקודות הזיכוי המגיעות לכם לפי מחשבון נקודות הזיכוי, אתם זקוקים לשירותי עורך דין שמתמחה בנקודות זיכוי ילדים במס הכנסה? השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס המקוון שבאתר ואנו נקשר בינך לבין טובי עורכי הדין במהירות

ייעוץ טלפוני
2,000 ש"ח + מע"מ