החל מרגע הפסילה אסור לנהג לנהוג ברכב, תקופת הפסילה תתחיל להיספר לנהג החל מהרגע בו יפקיד את רישיון הנהיגה שלו במזכירות בית המשפט, בתוך 30 ימים מיום מתן פסק הדין המורה על פסילת רישיון הנהיגה.

נהיגה בזמן פסילה

כל מקרה בו נהג נוהג בזמן פסילה מהווה הפרה בוטה של הוראות החוק בפקודת התעבורה, כל נהג העובר על הוראות החוק צפוי לעונשים הקבועים בחוק בהתאם לעבירה שביצע הנהג. נהגים רבים נוהגים בזמן פסילה מחוסר ידיעה של החוק, אך חשוב לזכור כי: " אי ידיעת החוק איננה פוטרת מעונש".

מי עשוי להיחשב נהג בזמן פסילה

  • נהג שנוהג בתקופת פסילה.
  • נהג שרישיונו נפסל והוטלו עליו תנאים ואותו נהג מפר את התנאים.
  • נהג שהוטל על רכבו צו איסור שימוש או ניתנה הודעת איסור שימוש, וחרף אלה עשה שימוש ברכב או נעשה שימוש על ידי גורם אחר מטעמו.

העונש על נהיגה בפסילה

נהג שעבר על הוראות החוק ונתפש נוהג בזמן פסילה או עושה שימוש ברכב שלא הותר לשימוש, עלול לקבל עונש של עד שלוש שנות מאסר בפועל. בנוסף למאסר החוק מאפשר להשית על נהג כזה פסילה נוספת של עד שנתיים לפחות. יש לציין כי העונשים יושתו על הנהג תוך שיקול הנסיבות הספציפיות של הנהג ושל סוג העברה אותה ביצע.

זקוקים לשירותי עורך דין שמתמחה בנהיגה בזמן פסילת רישיון נהיגה באזור מגוריכם? השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס המקוון שבאתר ואנו נקשר בינכם לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

ייעוץ טלפוני
2,000 ש"ח + מע"מ