מענק לידה ישולם לאישה יולדת גם אם האישה איננה אישה עובדת וללא כל קשר לדמי הלידה המגיעים לה.

תכלית מענק הלידה

לידתו של תינוק חדש למשפחה כרוחה בהוצאות מרובות, בהן רכישת בקבוקים, דייסות, חיתולים, ביגוד, עגלה, כסא לרכב, שידת החתלה, מיטת תינוק וכדומה. מדינת ישראל מכירה בהוצאות אלה ומעוניינת לסייע ליולדת. על כן כל יולדת העומדת בתנאי הזכאות לקבלת מענק לידה, כפי שמוגדרים בחוק הביטוח הלאומי, זכאית ליהנות ממענק הלידה שמעמידה לרשותה המדינה.

גובה מענק לידה

שיעור מענק הלידה מתחלק לפי מספר הלידות של כל יולדת. להלן חלוקת מענק לידה ביטוח לאומי נכון לשנת 2016 לפי הסכומים הבאים:

  • מענק לידה ילד ראשון במשפחה יהיה בגובה של 1,751 ₪.
  • מענק לידה ילד שני במשפחה יהיה בגובה של 788 ₪.
  • מענק לידה ילד שלישי במשפחה יהיה בגובה של 525 ₪.
  • סכום מענק לידה עבור כל ילד החל מהילד השלישי יהיה 252 ₪.
  • שיעור מענק לידה לתאומים יהיה בגובה של 8,757 ₪.
  • שיעור מענק לידה לשלישיה או יותר יהיה בגובה של 13,136 ₪.

מימוש הזכות למענק לידה

על מנת שהיולדת תוכל לממש את זכותה בביטוח לאומי מענק לידה, על היולדת למלא טופס מענק לידה המכונה תביעה למענק לידה. התביעה תוגש למוסד לביטוח לאומי באזור מגורי האישה באמצעות בית החולים בו ילדה היולדת. יולדת שילדה בבית חולים שאין לו הסדר עם המוסד לביטוח לאומי או יולדת שהיא איננה תושבת ישראל, תיאלץ להגיש את התביעה בכוחות עצמה למוסד לביטוח לאומי.

תנאי זכאות למענק לידה

תנאי הזכאות לקבלת מענק לידה מפורטים בחוק הביטוח הלאומי. על פיהם על היולדת להיות תושבת ישראל או שבן זוגה הינו תושב ישראל; בנוסף על האישה להיות אישה עובדת בישראל או שבן זוגה עובד בישראל לפחות 6 חודשים ברציפות לפני הלידה. חוק הביטוח הלאומי מגדיר כי לידה לצורכי הזכאות בחוק הינה לידה לאחר שבוע 22 של ההיריון. במידה ונולד ולד מת לאחר תאריך זה תהא היולדת זכאית למענק לידה.

מענק לידה לחיילים בשירות חובה

כל חיילת אשר ילדה בזמן היותה חיילת בשירות סדיר חובה תהא זכאית לקבל מענק לידה. במקרים אלה על החייל או החיילת אשר נולד להם ילד לגשת לשליש היחידה ולדווח על הלידה. יחידת החייל/ת תדאג לדווח על שינוי המצב המשפחתי של החייל/ת, דאז יהיו זכאים החייל/ת לקבלת מענק הלידה בתשלום השכר הקרוב.

ההבדל בין קצבת לידה למענק לידה

מענק לידה יינתן לכל אישה העומדת בתנאי החוק של המוסד לביטוח לאומי ואילו קצבת לידה תינתן ליולדת במקרים מסוימים המפורטים בחוק המוסד לביטוח לאומי. מענק לידה יינתן בנוסף לקצבת הלידה ולא במקום קצבת הלידה. קצבת הלידה הינה תשלום לילדת בעבור התקופה בה היא שוהה בחופשת לידה, ומענק לידה הינו מענק חד פעמי בהתאם למספר הילדים שיש ליולדת.

יולדת שילדה בחו"ל

במקרים בהם אישה ילדה מחוץ לגבולות ישראל והיא או בן זוגה תושבי ישראל, תהא זכאית האישה למענק לידה לצורך כיסוי כל הוצאות האשפוז גם אם ילדה בחו"ל. לצורך מיצוי זכויות היולדת חלה על היולדת החובה לשלוח למוסד לביטוח לאומי בישראל תביעה לקבלת מענק לידה וקצבאות. על מנת לקבל את הכספים היולדת או בן זוגה צריכים לנהל חשבון בנק בישראל.

חשוב לדעת – הסכומים שישולמו על ידי המוסד לביטוח לאומי הינם סכומים בתעריפים של הוצאות לידה בבית חולים בישראל ולא לפי ההוצאות שהיולדת הוציאה בפועל.

הרחבה בנושא זכאות לקצבאות נוספות מהביטוח הלאומי

תנאי זכאות לקצבת זקנה מביטוח לאומי

תביעת נכות כללית מהביטוח הלאומי

זקוקים לשירותי עורך דין שמתמחה במיצוי דמי לידת תאומים זכויות או מיצוי זכויות דמי לידה באזור מגוריכם? השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס המקוון שבאתר ואנו נקשר ביניכם לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

 

ייעוץ טלפוני
2,000 ש"ח + מע"מ