החובה בתשלום מס רכישה

החובה בתשלום מס רכישה נובעת מהוראות חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג- 1963. חוק מיסוי מקרקעין קובע כי על רוכש זכות במקרקעין חלה החובה לשלם מס רכישה בעבור רכישת הזכות במקרקעין, תקנות מיסוי מקרקעין מעניקות פטורים שונים או הקלות שונות מתשלום מס רכישה בהתקיימן של הנסיבות המפורטות בחוק ובתקנות.

הכלל בתשלום מס רכישה

חוק מיסוי מקרקעין מגדיר את מדרגות שיעורי מס הרכישה בהתאם למספר הנכסים המצויים אצל כל רוכש במועד הרכישה, הכלל הוא פשוט: מס הרכישה יהיה נמוך לרוכשי דירה ראשונה, לעומת זאת מס הרכישה יהיה גבוה לבעלי נכסים ומשקיעי נדל"ן.

תשלום מס רכישה מגרש

במקרה של רכישת מגרש יאלץ רוכש הזכות במקרקעין לשלם מס רכישה ללא קשר למדרגות המס הקבועות בחוק מיסוי מקרקעין. מס רכישה במגרש ישולם בשיעור קבוע של 6% משווי הרכישה כולה.

חוק מיסוי מקרקעין קובע חריג לכלל זה, במקרים שהרוכש רכש מגרש אשר קיימת לגביו תוכנית בנייה המתירה בנייה של לפחות דירת מגורים אחת, וניתנו לגביה היתרי בנייה בתוך שנתיים ממועד רכישת הנכס. במקרים אלה שומת מס הרכישה תעמוד בשיעור של 5% מס רכישה, במידה והרוכש שילם מס רכישה ביתר הוא יוכל להגיש בקשה להחזר תשלום מס רכישה במשרדי מיסוי מקרקעין.

דיווח והצהרה

חוק מיסוי מקרקעין מחייב את הצדדים לעסקת מכר במקרקעין להגיש הצהרה למשרדי מיסוי מקרקעין אודות עסקת המכר בתוך 40 ימים מיום חתימתם על הסכם מכר. על הצדדים לכלול בהצהרתם את הפרטים הבאים: פרטי הצדדים לעסקת המכר, כתובת הנכס, פרטי הנכס כגון: גוש, חלקה ותת חלקה, התמורה עליה סיכמו הצדדים בהתאם לחוזה המכר, האם מגיעים לצדדים פטורים או הקלות בתשלומי המיסים וכדומה.

עורך דין העוסק בתשלום מס רכישה מגרש

על מנת להימנע מטעויות בדיווח לרשויות המס ועל מנת שלא לשלם מס רכישה ביתר רצוי להיוועץ בעורך דין העוסק במיסוי מקרקעין טרם מועד החתימה על חוזה מכר, ברוב המקרים עורך הדין המייצג את הרוכש בעסקת המכר ידאג להגיש ולמלא בעוברו את טופס ההצרה לרשויות המס אודות ביצוע עסקת מכר המקרקעין.

לקריאה נוספת בנושאי מיסוי מקרקעין

מס שבח

מס על דירה שנייה

אם אתם זקוקים לשירותי עורך דין שמתמחה בתשלום ודיווח מס רכישה באזור מגוריכם, השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס המקוון שבאתר ואנו נקשר בינכם לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

 

מוזמנים לפנות בכל שאלה