מס רכישה

החיוב במס רכישה על דירה יחול על רוכש הנכס, שומת מס רכישה תיקבע בהתאם לשווי מכירת הנכס. שיעורי מס רכישה נקבעים בהתאם למדרגות מס המתעדכנות אחת לשנה. תקנות חוק מיסוי מקנות פטורים מסוימים לרוכשי זכויות במקרקעין אשר זוהי דירתם היחידה, ישנם פטורים לפי מדרגות מס קבועות.

דירה יחידה

מס רכישה על דירה ראשונה או יחידה יחול בהתאם למדרגות מס רכישה המוסדרות בחוק מיסוי מקרקעין, פטורים אלה מוענקים לרוכשי זכויות שהזכות הנרכשת הינה דירת המגורים היחידה אשר בבעלותם.

במקרים בהם רוכשי הזכות במקרקעין הינם בעלים של דירה נוספת בנוסף לזכות הנרכשת, אך הם התחייבו למכור את הדירה הנוספת בתוך תקופה של שנתיים מיום רכישת הזכות החדשה, או בתוך שנה מהיום בו נמסרה לידיהם הדירה החדשה-במקרים של רכישה מקבלן. מקרים אלה ייחשבו לצורכי מיסוי מקרקעין כבעלי דירה יחידה, ויהינו זכאי ליהנות ממדרגות המס לפי חוק מיסוי מקרקעין.

שיעורי מס לדירה יחידה

מדרגת המס הראשונה תחול עד לשווי רכישה של 1,600,175 ₪, עד לגובה סכום זה יש פטור מלא מתשלום מס רכישה.

מדרגת מס שנייה- החל מסכום של 1,600,175 ועד לסכום של 1,898,005 יחול מס רכישה בשווי של 3.5% על ההפרש שבין סכומים אלה.

מדרגת מס שלישית- החל מסכום של 1,898,005 ועד לשווי של 4,896,615 יחול מס רכישה בשיעור של %5 על ההפרש שבין סכומים אלה.

מדרגת מס רביעית- החל מסך של 4,896,615 ועד לסכום של 16,322,055 ₪ יחול מס רכישה בשיעור של 10% על ההפרש שבין סכומים אלה.

קביעת שומת מס רכישה

שומת מס רכישה דירה ראשונה או יחידה תהא מחושבת בשומה עצמית או בדרך של שומה שתיקבע על ידי משרדי מיסוי המקרקעין. שומה עצמית- נקבעת על ידי רוכש הזכות, באמצעות עורך דינו של הרוכש על גבי טופס הצהרת רכישת זכויות במקרקעין, מנהל מיסוי מקרקעין רשאי לאמץ את ההצרה ואופן חישובה או לדחותה. שומה מטעם משרדי מיסוי מקרקעין- תיעשה באמצעות המפקחים מטעם לשכת מיסוי מקרקעין לפי מיטב שפיטתם בהתאם לנתונים והדיווח שהגיש הרוכש.

מידע נוסף

מס רכישה למגרש

תיקון שומת מס רכישה

שומת מס רכישה ניתן לתקן בתוך ארבע שנים מיום שבוצע תחשיב השומה, ורק באחד מן המקרים הבאים: התגלו עובדות חדשות שלא היו ידועות ביום ביצוע השומה, במקרה בו נמסרה הודעת שומה שגויה ובמקרים בהם התבררה טעות בשומה. תיקון השומה ייעשה לאחר פנייתו של מקבל השומה למשרדי מיסוי מקרקעין בבקשה מפורטת לתיקון שומה או באמצעות מנהל מיסוי מקרקעין בעקבות גילויים חדשים.

בקשה לתיקון שומה יש להגיש על גבי טופס 7085.

זקוקים לשירותי עורך דין שמתמחה במיסוי מקרקעין לרבות תשלומי מס רכישה באזור מגוריכם? השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס המקוון שבאתר ואנו נקשר בינכם לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

 

מוזמנים לפנות בכל שאלה