על משכורות אנו משלמים מס הכנסה, בגין רווח שנוצר בעקבות מכירת נכס מקרקעין אנו נחויב בתשלום מס שבח מקרקעין. כשאנו מדברים על מס רווח הון, אנו מדברים על מס שבא להסדיר את חובת המיסוי בגין רווח הוני שמתקבל בעקבות מכירת נכס. המס יוטל אך ורק על הרווח שנוצר בעקבות המכירה.

רכיבים ושיעורי מס

כשאנו עוסקים ברווחי הון עלינו להבחין בין שני רכיבים חשובים:

  • רכיב אינפלציוני שהוא מבטא את השינוי בערך הנכס לפי שינוי במדד מיום הקנייה ועד ליום המכירה.
  • הרכיב הריאלי שמביא לידי ביטוי כל רווח מעל לשיעור עליית המדד.

כיום בעקבות הרפורמה במס שיעורי מס רווח הון ריאלי בישראל עומד על אדם יחיד שיעור מס בגובה של 20%, לחברה בע"מ שיעור מס העומד על 25%. המס יחול על הון שנצבר החל מיום ה- 01/01/2003, כך שאם חלק מההון נצבר בתקופה שלפני מועד זה הנישום יחויב לפי שיעור מס שהיה משלם אם היה מקבל הכנסה ממקור פירותי.

בישראל המס על רווחי הון עמד על כ-20% נכון לשנת 2012. בשנת 2015 הועלה שיעור המס רווחי הון בהמלצת ועדת טרכטנברג לשיעור מס בגובה של 25%.

מועד מיסוי רווחי הון

חישוב מס רווחי הון מתבצע החל מרגע מימוש הרווח, במילים אחרות החל מרגע מכירת הנכס ההוני . תשלום מס רווחי הון מתבצע על ידי העברת מקדמה על חשבון המס בגובה של כרבע מרווח ההון.  את המקדמה על הנישום לשלם תוך 30 יום ממועד מכירת הנכס. הרווח הריאלי יכל ויינתן לפריסה שתחול רטרואקטיבית עד ארבע שנות מס.

מקרים של אי דיווח על מכירה

במקרה בו נישום לא הגיש דין וחשבון לפקיד השומה על מכירת הנכס ההורי או לא הגיש את דרך ואופן חישוב הרווח או ההפסד ההוני ובזיקה לכך לא שילם את מקדמות המס על הרווח ההוני, פקיד השומה רשאי לקבוע בעצמו את סכום המקדמה בו המוכר יחויב בגין מס רווחי הון.

ישנם מקרים בהם נישום חווה מספר הפסדים באותה שנת המס, ניתן יהיה לקזז את ההפסדים מול הרווחים בבואנו לחשב את מס רווחי ההון של אותו נישום.

זכרו הצהרות כוזבות או לא נכונות עלולות לעלות לכם ביוקר ואי הצהרה תסתיים בקביעת המס על דעתו של פקיד השומה. ייתכן מאוד כי הסכום שייקבע יהיה גבוה בהרבה יותר מהסכום אותו הייתם צריכים לשלים לפי חישוביו של פקיד השומה. אל תחשבו את המס בעצמכם, תכננו אותו היטב. לצורך תכנון מס פנו עוד היום לעורך הדין העוסק בדיני מיסים.

זקוק לשירותי עורך דין העוסק בתחום מס רווחי הון? לכל שאלה בקשר לשיעור המס בו נישום חייב, האם ניתן לקזז סכומים מתשלומי מס רווחי הון, באילו תנאים ניתן לשלם את המס, השאר את פרטי הקשר שלך בטופס שבאתר ואנו נקשר בינך לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

ייעוץ טלפוני
2,000 ש"ח + מע"מ