כל עסקת מכר במקרקעין מחויבת בתשלום מיסוי מקרקעין אלא אם כן מבצע העסקה עומד בפטורים אשר החוק מקנה במצבים מסוימים. עסקאות במקרקעין יחייבו גם את המוכר זכות במקרקעין וגם את רוכש הזכות במקרקעין בתשלומי המיסים לטובת המדינה.

מיסים במכירת דירה

לאחר חתימה על חוזה מכירת בית על הצדדים להגיש דיווח על עסקת המכר לרשויות המס, כאשר מצד אחד על המוכר יחול מס שבח על מכירת דירה- חישוב מס שבח במכירת דירה ייעשה בהתאם  לשבח שנוצר למוכר ממחיר רכישת הנכס על ידי המוכר לבין מחיר מכירת הנכס בפועל. מאידך על הקונה יחול מס רכישה- מס רכישה ישולם בהתאם למדרגות המס המתעדכנות מעת לעת.

מס על מכירה

מס על מכירת דירה היה קיים על המוכר עד לשנת 2000, החל משנת 2000 בוטל החיוב בתשלום מס מכירה דירה ובמקומו החלו לחייב את הרוכשים במס רכישת דירה. מס מכירת דירה נקבע בהתאם לאחוז משווי המכירה של הדירה, לעומת זאת מס שבח מוטל רק על השבח שנוצא למוכר. עד למועד ביטול תשלום מס מכירה מיסים על מכירת דירה היו מוטלים על שווי כל מחיר הנכס.

שיעורי מס מכירה

מס מכירת דירה  נקבע בהתאם לשיעורי המס הבאים: 2.5% מכל שווי המכירה של הזכות במקרקעין, חריג לכלל זה במסגרתו נקבעו שיעורי מס מופחתים של 0.8% בנכסי מקרקעין הינו בנכסים שהם מסוג של מלאי עסקי של המוכר, או בנכסי מקרקעין המהווים דירת מגורים מזכה בהגדרתם בנכסים מסוג של בניין להשכרה. בנוסף למפורט לעיל תקנות חוק מיסוי מקרקעין העניקו פטורים שונים על תשלום מס מכירה בגין מכירת דירת מגורים מזכה וכדומה.

מס על מכירת דירה

כיצד נקבע שווי המכירה?

חוק המקרקעין הסדיר כי שווי המכירה יהיה השווי ביום המכירה של הזכות במקרקעין, על הזכות להיות נקייה מכל שעבוד או חוב, התמורה תיקבע בהתאם לתמורה המפורטת בחוזה המכר עליו חתמו הצדדים.

החוק קבע שלושה חריגים לצורך קביעת שווי המכירה, להלן רשימת החריגים: במקרים של זכות שהופקעה שווי המכירה יהיה בהתאם לשווי הפיצויים שנקבעו לבעל הזכות המופקעת, במקרים בהם המכירה לא נעשתה באמצעות בעליה השווי ייקבע בהתאם לתמורה שניתנה בעד הזכות ובמקרים בהם הוסכם שהקונה ישלם את מס השבח או מס המכירה ואז השווי ייקבע בשיטת גילום מלא.

מועד תשלום מס מכירה

המועד בו יחויב התשלום במס מכירה הינו ביום חתימת הצדדים על הסכם המכר שייחשב יום המכירה בפועל, בכל עסקת מקרקעין על הצדדים לעסקה חלה חובה להגיש דיווח לרשויות המס בתוך 45 ימים מיום חתימת הצדדים על הסכם המכר.

המוכר יכל להגיש בקשה לדחות את מועד תשלום המס בפועל בהתאם לתנאים שחוק המקרקעין קובע, להלן פרוט המקרים בהם יידחה תשלום המס: תשלום המס יידחה עד ליום מסירת החזקה לקונה בפועל, תשלום המס יידחה עד ליום בו ישולמו לידי המוכר 50% מהתמורה שנקבעה או עד ליום בו המוכר העביר ייפוי כח לטובת הקונה לרשום  מלוא  הזכויות על שם הקונה בלשכת רישום המקרקעין.

ביטול החובה בתשלום מס מכירה

מס המכירה בוטל בהדרגתיות כך שתחילה בשנת 2001 נקבע שכל הנכסים שנרכשו לפני שנת 2001 רק הם יחויבו במס מכירה, לאחר מכן הוראות אלה בוטלו בכלל במסגרת חוק ההסדרים, וביטול המס חל באופן רטרואקטיבי החל מהיום הראשון לחודש אוגוסט בשנת 2007.

זקוקים  לשירותי עורך דין שמתמחה במכירת דירה בדגש על מיסים באזור מגוריכם? השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס המקוון שבאתר ואנו נקשר בינכם לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

מוזמנים לפנות בכל שאלה